A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 6. vasárnap, 2022. február 13.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi hatodik vasárnap evangéliumi szakaszát Lukács evangéliumának hatodik fejezetéből olvassuk (Lk 6,17.20-26).

A mai evangéliumi részletben Lukács fontosnak tartja megjegyezni azt, hogy Jézus miután lejött a hegyről „tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt”.

„Tanítványaira emelte tekintetét” – Jézus rápillant a tanítványokra. Az Ő tekintetében jóság, irgalom, gyengédség és szeretet van. Tekintete kifejezi az Ő közelségét és azt, hogy együtt érez az emberekkel. Ő a közelség istene. Az Ő tekintete erőt ad, vígasztal, bűnbánatra hív és megbocsát. Olyan jó azt tudnunk, hogy Jézus Krisztus ránk tekint, nem veszi le rólunk óvó, szerető tekintetét!

Szemléljük mi is gyakran Jézus Krisztus arcát! Fedezzük fel újra a szentségimádás szépségét – ahogy Ferenc pápa is tanítja -, mert a szentségimádásban megtapasztaljuk, hogy Jézus néz bennünket, mi pedig Jézusra tekinthetünk. Hagyjuk, hogy Jézus tekintete megpihenjen rajtunk! Hagyjuk, hogy Jézus tekintete új lendületet, új reményt adjon nekünk és mi is tekintsünk minden nap Jézusra! Vegyük Őt észre a szentírást olvasva, a szentségimádásban, a szentáldozásban, a szegényekben, az idősekben, a betegekben, a haldoklókban, a menekültekben és minden emberben! Szemléljük Jézus arcát és hagyjuk, hogy Ő is ránk tekintsen, mert új lendületet, új erőt, megerősítést ad az Ő áldó tekintete.

Továbbá Jézus azt mondja a tanítványoknak: „Boldogok vagytok”. Többes szám, második személyben szólítja meg őket, személyesen – „Boldogok vagytok”, majd megismétli ezt a kifejezést „boldogok”. Jézus akarja a mi boldogságunkat. Egy másik alkalommal azt mondja: „azért jöttem, hogy örömötök legyen és örömötök teljes legyen” (vö Jn 15,11).

Miért boldogok a szegények? Miért boldogok, akik éheznek? Miért boldogok, akik sírnak? Miért boldogok azok, akiket gyűlölnek?

A nyomorúság, a gyűlölet, az éhezés, a szomjúság nem jó dolog, viszont Jézus itt arra utal, hogy azért boldogok ezek az emberek, mert ők tudják, hogy nem elegendőek önmaguknak. Tudják, hogy a boldogságuk forrása nem önmagukban van, hanem túlmutat rajtuk. A szegények, a szenvedők, a sírók, az üldözöttek tehát azért boldogok, mert ők tudják, hogy boldogságuk egyetlen forrása Jézus Krisztus. Az ő szívükben van hely Jézus Krisztus számára. Az ő vágyakozásuk, az ő nyitottságuk lehetővé teszi azt, hogy Jézus az Ő szeretetével megerősítse, megvigasztalja, boldoggá tegye őket.

Legyünk alázatosak! Legyünk nyitottak és egyszerűek mi is és nyissuk meg a szívünket Jézus előtt. Jézus Krisztus alázatra hív bennünket, mert csak az tud igazán találkozni Vele – tanít Ferenc pápa –, aki alázatos. Az alázatos emberek számára Isten feltárja magát. „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát” (Mt 11,29) – mondja egy másik helyen Krisztus.

Ugyanakkor Jézus a „jaj” kifejezéssel figyelmezteti a gazdagokat, a jóllakottakat, azokat, akik most nevetnek, azokat, akiknek az emberek hízelegnek – jaj nektek gazdagok, mert már megkaptátok jutalmatokat!

A gazdagság, a nevetés természetesen nem bűn, de Jézus itt jelképesen arra utal, hogy azok az emberek, akik elteltek önmagukkal, akik úgy gondolják, hogy önmaguknak elegendőek és nincs szükségük másra, azok az emberek valójában nem boldogok, hanem eltávolodnak önmaguktól, eltávolodnak másoktól és végső soron eltávolodnak Istentől. Jézus „jaj” kiáltása felhívja a figyelmünket arra, hogy sohase gondoljuk azt, hogy elegendőek vagyunk önmagunk számára. Sohase gondoljuk azt, hogy mi magunk egyedül vagyunk boldogságunk forrása! Sohase gondoljuk azt, hogy mi üdvözíteni tudjuk magunkat! Jézus Krisztus az egyetlen és egyedüli üdvözítő! Egyedül Ő tud boldoggá tenni és üdvözíteni bennünket.

Jézus Krisztus ránk tekint. Hagyjuk, hogy az Ő tekintete megpihenjen rajtunk és a mi tekintetünk is pihenjen meg Jézus tekintetén a szentségimádás csöndjében. Ez a csendes ima segít bennünket abban, hogy rádöbbenjünk arra, hogy rá kell hagyatkoznunk Jézusra. Egyedül Ő tud boldoggá tenni bennünket. Kérjük minden nap Jézustól azt, hogy támogasson, segítsen, emeljen fel bennünket! Hagyatkozzunk alázatosan Jézusra és tudjunk nemet mondani a gőg, a közömbösség bűnére, mert csak úgy tudunk boldogok lenni, ha rábízzuk magunkat Jézusra. És ha boldogok vagyunk, akkor tudunk másokat is boldoggá tenni. Ez a boldogság Jézus Krisztustól származik, Ő maga a boldogságunk forrása.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak, bízzuk rá magunkat és imádkozzunk mindenkiért, különösen a családokért, a betegekért, az üldözöttekért, az idősekért és az egészségügyben dolgozókért!

2022. február 13. – Évközi 6. vasárnap Lk 6,17.20-26

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről.
Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt:
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa.
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek.
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul.
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal.
De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat.
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok.
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok!
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal.”

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség