A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Nagyböjt 2. vasárnapja, 2022. március 13.)

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Nagyböjt második vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának kilencedik fejezetéből olvassuk (Lk 4,1-13)

Nagyböjt második vasárnapján az evangélista arról számol be, hogy Jézus fölmegy egy hegyre, és ott néhány tanítványának megmutatja azt a dicsőséget, ami az Isten Fiának dicsősége. Jézus arc ragyog, és a tanítványok, szemlélik, csodálják ezt a titkot. Jézus mellett ott van Mózes és Illés, akik az Ószövetséget jelképezik. Mózes és Illés Jézussal beszélgetnek Jézus kivonulásál, vagyis Jézus haláláról beszélgetnek. Miért mutatja meg Jézus az ő dicsőségét egyes tanítványainak? Azért, mert szeretné felkészíteni őket arra, hogy nem a szenvedésé, nem a halálé, nem a fájdalomé az utolsó szó, hanem az életé, a feltámadásé, Jézus Krisztusé. A tanítványok fontos, hogy meglássák Jézus dicsőségét, és erre visszaemlékezzenek akkor, amikor Jézus szenvedésének órái elközelednek. Olyan csoadálatos hír ez nekünk, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé az utolsó szó, hanem Jélzus Krisztusé. Ferenc pápa hangsúlyozza ezt: Istené az utolsó szó, az életé, a feltámadásé, a szereteté. Szemléljük mi is Jézus Krisztus arcát, szemléljük Jézus Krisztus arcának dicsőségét, a szentségimádás csendjében. Szent II. János Pál pápa erre hívott bennünket: szemléljük Jézus Krisztus arcát! Amikor a próbatétel órái elrékeznek, amikor szenvedéssel találkozunk, akkor jusson eszünkbe: az Úr Jézus dicsősége, szeretete erősebb minden próbatételnél, Jézus Krisztus, aki meghalt értünk, valóban feltámadt. 

Továbbá arról számol be az evangélista, hogy Péter azt mondja Jézusnak: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat!". Péter kifejezi örömét, hogy láthatja az ő Mesterét, kifejezi örömét, hogy együtt lehet Mesterével. Mi is elmondhatjuk ezt Péterrel: "Jézus, Mesterünk, jó nekünk itt lennünk. Jóó nekünk Veled együtt lennünk." Szeressük az imádságot, szeressük a szentírásolvasást, szeressük az imádságot, szeressük a szentségimádást, mert benne, általa Jézus Krisztussal találkozhatunk. Örömünk forrása az, hogy Jézus Krisztussal együtt lehetünk, hogy Jézus Krisztus velünk van. Tudjuk nap mint nap ünnepelni azt a titkot, hogy az Úr velünk van. Van olyan, hogy az Úr nem veszi el a próbatételt, van olyan, hogy az Úr nem szünteti meg gyengeségeinket, de az Úr mellénk áll, velünk van. Ez a mi örömünk, ez a mi reményünknek a forrása.

Végül arról hallunk, hogy a felhőből szózat hallatszott: "Ez az én választott Fiam, Őt hallgassátok!" Ez az Atyának a hangja, aki tanúságoit tesz az Ő Fiáról, Jézus Kirsztusról, és azt kéri Péteréktől, és általuk tőlünk, hogy hallgassuk mindig Jézus Krisztust. Az Atya ezt kéri tőlünk: hallgassuk az Ő Fiát. Hallgassuk az Ő Fiának szavát, tanítását, fogadjuk az ő szavát a szívünkbe, és annak fényében cselekdjünk. Nagyböjt második vasárnapojának örömhíre így fogalmazható meg: nem a szenvedésé, nem a halálé az utolsó szó, hanem Istené az utolsó szó. Jézus Krisztus dicsősége, maelyet megmutatott a színváltozás hegyén, a mi dicsőségünk is. A mi feltámadásunk örömteli reményének jele. Örömhírünk az, hogy együtt lehetünk a Mesterünkkel. Jó nekünk az Úrral lenni, ünnepeljük ezt nap mint nap! És örömhyrünk az, hogy az Atya szól hozzánk nap mint nap az Ő Fián keresztül. Hallgassuk Jézust, bízzuk rá magunkat!

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak! Imádkozzunk a családokért, a betegekért, az idősekért, az egészségügyben dolgozókért, a békéért és minden emberért!

2022. március 13. – Nagyböjt 2. vasárnap Lk 9,28b-36

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. És íme, két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem tudta, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok!” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség