A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Húsvétvasárnap, 2022. április 17.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Jézus földi élete során többször beszélt arról a tanítványainak, hogy ő szenvedni fog, meghal, de harmadnapra feltámad. A tanítványok nem tudták pontosan, hogy mit jelentenek Jézusnak ezek a szavai. Miután Jézust megölték a kereszten, és Jézust eltemették, az asszonyok, amikor mennek a sírhoz, látják, hogy a sír üres. Mária Magdolna elsiet a tanítványokhoz, és azt mondja nekik: "Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették". Péter és a másik tanítvány odasietnek a sírhoz. Ők is látják, hogy a sír üres. Az üres sír jele annak, hogy Jézus feltámadt. Az üres sír hirdeti azt az örömhírt, hogy Jézus Krisztus, aki valóban meghalt, valóban feltámadt. Az üres sír jele Jézus feltámadásának. Jézus feltámadása azt jelenti, hogy Jézus a túlvilágra, a másvilágra támadt fel, tehát nem a biológiai életbe tért vissza. Jézus testestől-lelkestől feltámadt, egész személye feltámadt a túlvilágra. Ennek az örömhírnek az az egyik következménye, hogy Jézus most is él. Jézus feltámadt, most is itt van közöttünk, velünk van. Ennek az örömhírnek a másik következménye az, hogy mi is, ha hiszünk Jézus Krisztusban, halálunk után feltámadunk. Keresztény reményünknek ez az alapja: feltámadt Krisztus, valóban feltámadt! Az a Jézus, aki meghalt a kereszten, valóban él, valóban feltámadt, és, ha hiszünk benne, mi is feltámadunk. A feltámadás adjon reményt, adjon lendületet a mindennapokban. A feltámadás örömhíre bátorítson bennünket abban a bizonyosságban, hogy nem a halálé, nem a bűné az utolsó szó, hanem az életé, a feltámadásé. Jézus Krisztus valóban feltámadt. Jó azt tudnunk, hogy elhunyt szeretteinkkel fogunk majd találkozni. Ők nem a semmibe mentek. Hisszük és reméljük, hogy hazaérkeztek az Úrhoz. Van mennyország, és a mennyországot Jézus Krisztus az Ő halálával és feltámadásával megnyitotta. Ahogy Péterék a sírhoz siettek, és az evangélista megjegyzi a tanítványról, hogy "látta mindezt és hitt", mi is higgyük bátran az apostolok tanúságtétele alapján, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt. Ez a bizonyosság és ez a remény adjon erőt nekünk, hogy mi is tudjunk vígasztalni, másoknak is reményt adni azzal a bizonyossággal, hogy a feltámadt Jézus velübnk van, bátorít bennünket, és bennünket és minden embert meghív az örök életre. Így kívánok mindenkinek áldott Húsvétot, a feltámadt Jézus Krisztus reményében és örömében.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendbenadjunk hálát az Úrnak és imádkozzunk minden családért, minden emberért, a menekültekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért.

2022. április 17. – Húsvétvasárnap

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 20,1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hová tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az ott hagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is, ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség