A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Urunk mennybemenetele, 2022. május 29.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Urunk mennybemenetelének ünnepén az evangéliumi részletet Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvassuk.
Urunk mennybemenetelének ünnepén azt a titkot ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus feltámadása után 40. nap, az Ő emberi természetében is fölment a mennybe. Az Ő emberi természetét is megdicsőítette az Isten. Mi az örömhíre Urunk mennybemenetelének ünnepének? Elsősorban az, hogy Jézus Krisztus előrement a mennybe. Jézus Krisztus megnyitotta a mennyország ajtaját, minden ember számára. Ő az emberi természetet is megdicsőítette. Emberségében is megdicsőült. Ott ül az Atyaisten jobbján emberségében is. Vagyis Isten bennünket is hív, hogy a mennyországba jussunk.
Hisszük, hogy a lelkünk hallhatatlan, de azt is hisszük, hogy a testünk is fel fog támadni a világ végén. Egyesül a lelkünkkel, és ha a hit, a szeretet és az irgalom szerint éltünk, akkor a mennyben leszünk örökre a Jóistennel testestül, lelkestül. Vagyis, Jézus mennybemenetele mutatja a mi célunkat, mutatja, hogy hova kell eljutnunk. A mi hazánk a mennyben van. Isten a mi emberségünket is meg szeretné dicsőíteni. Nagy remény ez. Különösen akkor, amikor betegséggel, gyásszal találkozunk, amikor megérint bennünket a halál talánya. Hisszük, hogy nem a halálé, nem a bűné, hanem az életé, az örökéleté, a megbocsátásé az utolsó szó.
Jézus mennybemenetelének ünnepe azt is üzeni számunkra, hogy Jézus nem hagyott magunkra. Ő a mennyben közbenjár értünk. Ahogy Ferenc pápa tanítja, Jézus, mint egy jó ügyvéd, jó szót szól az érdekünkben az Atyánál. Vagyis imádkozik értünk, közbenjár értünk, szószólónk a mennyben. Örömhír ezt tudnunk, hogy Jézus imádkozik értünk, hogy Jézus közbenjár értünk, hogy számíthatunk rá. Ő a mi barátunk. Végül Jézus mennybemenetelének ünnepe azt is jelzi számunkra, hogy Jézus, aki fölment a mennybe, nem hagyott magunkra. Továbbra is velünk van, az Ő Szentlelke által tevékenykedik bennünk, tevékenykedik általunk.
Egy régi elbeszélés szerint, amikor Jézus fölment a mennybe, ahogy távolodott a földtől, pislákoló fényként látta az apostolokat. Egyre messzebbről, egyre kisebb fényforrásként. Az egyik angyal, aki Jézus elé jött, megkérdezte Jézustól: „Mester, erre a néhány pislákoló mécsesre akarod bízni missziós tevékenységedet?” Jézus azt mondta: „Igen, nincs más tervem. Rájuk szeretném bízni missziómat.” Örömhír ezt tudnunk, hogy Jézus számít ránk. Jézus ránk bízza azt, hogy hirdessük azt a jó hírt, hogy Ő értünk meghalt és feltámadt, és ha hiszünk benne, örökéletünk van.
Az egyház feladata, hogy hirdesse az örömhírt. Mindannyian misszionáriusok vagyunk. A feltámadt Jézus a Szentlelke által támogat, vezérel bennünket. Legyünk bátor tanúi Jézus Krisztusnak. Ünnepeljük együtt, hogy Jézus fölment a mennybe, és ezáltal reményt ad nekünk, hogy van mennyország.
Isten szeret bennünket, és az egész embert váltotta meg Jézus Krisztus. A lelkünk halhatatlan, de a testünket is feltámasztja majd az Úr. Ünnepeljük együtt, hogy Jézus szót szól az érdekünkben az Atyánál. Imádkozik értünk, rábízhatjuk magunkat az Úrra, és ünnepeljük azt, hogy Jézus mindannyiunkat hív, hogy hirdessük az örömhírt. Velünk van, Szentlelkével támogat bennünket.
Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk minden családért, imádkozzunk a misszionáriusokért, azért, hogy bátran tanúságot tudjunk tenni Jézus Krisztusról. Továbbá imádkozzunk a békéért, a betegekért, az idősekért és az egészségügyben dolgozókért.


2022. május 29. - Húsvét 7. vasárnapja, Urunk mennybemenetele (Lk 24,46-53)

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük:
„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.”
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták.
Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent.

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség