A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Pünkösd, 2022. június 5.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Pünkösdvasárnap az evangéliumi részletet János evangéliumának 20. fejezetéből olvassuk.

A Teremtés könyvének az elején azt olvassuk egy jelképes történetben, hogy Isten porból, agyagból megteremtette az embert és belélehelte az élet leheletét az emberbe. Így lett az ember élőlénnyé. Jézus rálehel a tanítványaira, és azt mondja nekik:

„Vegyétek a Szentlelket!” Jézus szeretné, hogy a tanítványok átformálódjanak Jézus Szentlelke által.

Pünkösdvasárnap azt a titkot ünnepeljük, hogy a Szentlélek, vagyis a harmadik Isteni személy, kiárad az apostolokra. Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe tehát. Jézus nekünk is mondja: „Vegyétek a Szentlelket!” Fontos, hogy hívjuk a Szentlelket, ahogy annak idején Cantalamessa atya javasolta, hívjuk gyakran a Szentlelket ezzel az imádsággal: „Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, küldd el Szentlelkedet!”

Fontos, hogy hívjuk a Szentlelket, hiszen Jézus arra bátorítja az apostolokat, és bennünket is: „Vegyétek a Szentlelket!” Hívjuk gyakran tehát a Szentlelket, mert a Szentlélek bennünket is átformál, átalakít! Hogyan? Az apostolok féltek, és amikor a feltámadt Jézus megjelenik nekik, a tanítványokat öröm tölti el az Úr láttára. Azt mondja nekik Jézus: „Békesség nektek!” Vagyis a Szentlélek a béke Lelke. A Szentlélek az, aki a szívünkben megszünteti a háborút, és megteremti bennünk a békét. A béke, Isten ajándéka. A Szentlélek tehát békét ad nekünk, és arra bátorít, hogy ezt a békét mi is tudjuk továbbadni. Ahogy Ferenc pápa kéri tőlünk, dolgozzunk szorgalmasan a békén, kérjük gyakran a béke ajándékát. A Szentlélek békét ad a szívünknek, és ha együtt dolgozunk a Szentlélekkel, mi is építeni tudjuk az áldott békét. A Szentlélek tehát átformál bennünket, hogy a félelmünk békévé alakuljon át.

Ugyanakkor a Lélek, az örömnek is a lelke, hiszen a Szentlélek egyik gyümölcse az az öröm. A Szentlélek megteremti bennünk az örömöt. Ez az öröm pedig abból fakad, hogy tudjuk, hogy az Úr velünk van. Ez az öröm abból fakad, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus feltámadt, velünk van, szeret bennünket, megváltott bennünket. A Szentlélek átalakít bennünket, mert legyőzi a szomorúságunkat és örömmel tölt el minket. A Szentlélek tehát az örömnek a Lelke.

Végül a Szentlélek az irgalmasságnak a Lelke. Jézus azt mondja a tanítványainak: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyer és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot!” Jézus Szentlelke átformál bennünket, mert általa megtapasztaljuk azt, hogy Isten irgalom. Nincs az a bűn, amit ha őszintén megbánunk, ne bocsátaná meg a Jóisten. A Szentlélek megtanít bennünket arra, hogy merjünk bocsánatot kérni, és merjünk megbocsátani.

Pünkösdvasárnap az Úr Jézus nekünk is mondja: „Vegyétek a Szentlelket!” Hívjuk bátran, hívjuk minden nap tehát a Szentlelket, aki minket is át akar alakítani, ő számunkra is az öröm Lelke, aki megteremti szívünkben az örömöt, azt az örömöt, hogy az Úr velünk van. Ő számunkra is a békesség Lelke, aki rendet teremt a szívünkben, békét ad a szívünknek, ezáltal Vele együttműködve, mi is építhetjük a békét. Ő az irgalmasság lelke, aki arra emlékeztet bennünket, hogy Isten irgalom, Isten gyengédség, és Isten bátorít bennünket, hogy merjünk bocsánatot kérni, merjünk megbocsátani.

Hívjuk gyakran tehát a Szentlelket, és ünnepeljük, hogy az Úr velünk van.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a béke ajándékáért, a betegekért, a szenvedőkért és az egészségügyben dolgozókért.


2022. június 5. - Pünkösdvasárnap (Jn 20,19-23)

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

partnerek kórházlelkészség