A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XX. vasárnap, 2022. augusztus 14.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 20. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 12. fejezetéből olvassuk.

Jézus ebben a rövid szakaszban elsősorban jelképesen beszél, amikor azt mondja: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon.” Mi ez a tűz, amiről a Mester beszél? Mit jelent az, hogy ő vágyódik arra, hogy lángra lobbanjon ez a tűz? Ez a tűz jelképezi az ő szeretetét. Ez a tűz jelképezi a Szentlelket, aki pünkösdkor lángnyelvek formájában leszáll az apostolokra, és eltölti őket. Jézus az ő szeretetével átformálja az emberek lelkét. Jézus az ő szeretetével átalakít, lángra lobbant, megújít. Ferenc pápa egy alkalommal azt mondta: Jézus az ő szavában odaajándékozza magát nekünk, és Jézusnak a szava átformál, átalakít. Ez a tűz tehát jelképezi Jézus szeretetét, jelképezi Jézus Szentlelkét, jelképezi Isten szavát, aki átformál bennünket, aki átalakít bennünket, aki megújít bennünket. Jézusnak a vágya, hogy hagyjuk, hogy az ő szavával, az ő szeretetével, az ő Szentlelkével átformáljon bennünket. Jelképesen mondva, tüzes lelkületűvé tegyen bennünket, lángoló szívűvé tegyen bennünket. Legyünk lelkes keresztények, ne legyünk közömbös, langyos keresztények! Legyünk lelkes keresztények, akik hagyjuk, hogy Isten az ő szeretetével, az ő szavával átformáljon, megújítson bennünket, és az Isten szeretetétől megérintett keresztényként tudunk tanúságot tenni Isten szeretetéről!

Amikor Jézus azt mondja: „Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást.”, itt is elsősorban jelképesen fogalmaz, hiszen Jézus a béke fejedelme, ő a békét hozza. Ahogy Betlehemben is mondják az angyalok: „Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön a jóakaratú embereknek.”. Jézus a békét hozza a világra, hiszen Istent kiengeszteli az emberekkel. Jézus a békét hozza a világba, minden ember szívébe. De akkor mit jelent az, amit itt most Jézus mond: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást.”? Itt Jézus arra utal, hogy aki Jézus mellett dönt, aki befogadja az evangéliumot, és igent mond az evangéliumra, annak küzdenie kell. Annak minden nap bátran tanúságot kell tennie Jézus Krisztus mellett, és ez lehet, hogy egyesek számára szakadást jelent. Jézus mellett dönteni nem mindig könnyű, Jézus mellett dönteni valamikor küzdelmet is jelent, ahogy Ferenc pápa tanítja: egy szellemi harcban vagyunk, de mi keresztények nem emberek ellen küzdünk, mi keresztények a sátánnal szemben küzdünk. A gonosszal szemben küzdünk, és ebben a harcban nem vagyunk magunkra hagyva, mert Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, legyőzte a sátánt, megtörte a gonosznak a hatalmát. Egy megnyert csatában harcolunk, de fontos, hogy Jézus mellett maradjunk, fontos, hogy Jézus mellett döntsünk, és ez nap mint nap küzdelemmel jár.

Legyünk olyan keresztények, akik bátran tanúságot teszünk Jézus Krisztus mellett, akik bátran tanúságot teszünk az evangélium értéke mellett, a hit, a család mellett! Emiatt sokszor támadhatnak bennünket, emiatt sokszor nehézségekbe ütközhetünk. Jézus tehát kitartásra, állhatatosságra, bátorságra is hív bennünket. Ebben a harcban jó tudnunk, nem vagyunk magunkra hagyva, mert az Úr velünk van, az Úr mellettünk van.

Jézus arra hív bennünket, hogy hagyjuk, hogy az ő szeretetének a tüze, az ő szavának a tüze átformáljon, átalakítson bennünket. Legyünk lelkes keresztények, legyünk olyan keresztények, akik a szeretetünkkel tanúságot teszünk Isten szeretetéről akkor is, ha emiatt támadnak bennünket, akkor is, ha emiatt küzdenünk kell!

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjuk hálát az Úrnak! Imádkozzunk Ferenc pápáért, a családokért, a békéért, a betegekért, és az egészségügyben dolgozókért is!

2022. augusztus 14. - Évközi 20. vasárnap (Lk 12,49-53)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék!
Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség