A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXI. vasárnap, 2022. augusztus 21.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 21. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 13. fejezetéből olvassuk.

Az isteni irgalmasság szentévében minden egyházmegyében volt lehetőség arra, hogy a szent kapun áthaladjunk. Szép élmény volt ez. Ferenc pápa ennek kapcsán azt írta: Amikor áthaladunk e kapun, a szent kapun, Isten irgalma átölel bennünket. Ez a szent kapu hirdeti, hogy Isten irgalmas. Isten mindig megbocsát. Isten mindenkit vár a mennyország örömébe.
A János evangéliumban Jézus önmagáról így beszél: Én vagyok a kapu. Aki e kapun keresztül belép, örök életre jut. Jézus Krisztus tehát a kapu. Ő az egyetlen kapu, akin keresztül bejuthatunk a mennyországba. Mit jelent tehát az, amit Jézus most ebben a szentírási szakaszban, Lukács evangéliumában tanít, amikor azt kéri tőlünk: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.” Ez a kijelentés azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az egyedüli és az egyetlen Üdvözítő. Csak Jézus Krisztus által jutunk el a mennyországba. A Jézus Krisztusba vetett hit által üdvözülünk. Senki sincs kizárva a mennyből, de Jézus Krisztus az, aki által üdvözülhetünk.
Bejutni a szűk kapun, bemenni a szűk kapun tehát azt jelenti, hogy nap mint nap rábízzuk magunkat az Úr Jézusra. Hiszünk Jézus Krisztusban, és a szeretet parancsa szerint élünk. Jézus azt mondja továbbá: „A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«” Ennek a szakasznak a megértésében segít bennünket a párhuzamos hely Máté evangéliumában, amikor Jézus azt mondja: Csak az jut be a mennyek országába, aki megteszi Mennyei Atyám akaratát. Honnan tudom, mi a mennyei Atya akarata? Onnan, ha hallgatom az ő Fiának vagyis Jézus Krisztusnak a szavát, hiszen a színeváltozás hegyén a mennyei Atya azt mondta Jézusról: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok.” Ha nap mint nap hallgatjuk Jézust, olvassuk az ő szavát, akkor megtudjuk, hogy mi a mennyei Atya akarata, és meg tudjuk cselekedni az Úr akaratát, ha megtesszük Jézusnak a szavát. Megtenni a mennyei Atya akaratát, erre bátorít bennünket Jézus. Ezért is imádkozunk az Úr imádságában: Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben és a földön is.
Jézus tehát ebben az evangéliumi részletben arra hív bennünket, hogy lépjünk nap mint nap a hit útjára. Higgyünk benne, és így jutunk el az örök életre, a mennyország boldogságába. Jézus azt az örömöt mondja el nekünk, hogy ő mindannyiunkat vár a mennyország boldogságába, de ahhoz, hogy bejussunk a mennyország örömébe, az egyetlen kapu: Jézus Krisztus. Jézus figyelmeztet: van kárhozat, van pokol. Éljük felelősséggel a földi életünket, higgyünk Jézus Krisztusban, cselekedjünk a szeretet parancsa szerint, és akkor jutunk el a mennyország örömébe.
Most tartsunk egy kis csendet, és imádkozzunk Ferenc pápáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

2022. augusztus 21. - Évközi 21. vasárnap (Lk 13,22-30)

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt. Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”
Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!«
Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség