A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor biblikus teológiai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXXI. vasárnap, 2022. október 30.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 31. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 19. fejezetéből olvassuk.

Lukács megjegyzi, hogy Jézus Jerikón áthalad. Jerikó a világ egyik legrégibb városa. Jerikó a világ egyik legmélyebb pontján található, a tenger szintje alatt. Jézus jerikói áthaladása szimbolikus is, kifejezi, hogy Jézus leszáll a Föld legmélyebb pontjára, hogy megkeresse és megtalálja mindazokat, akik elvesztek. Jézus úton van Jerikóban, hogy találkozzék a bűnös emberekkel, közöttük a vámosok vezetőjével, Zakeussal is.

Szemléljük tehát Jézust, akiben megmutatkozik, hogy Isten az, aki keresi az embert. Isten teszi meg az első lépéseket, ahogy Ferenc pápa tanítja. Isten az első lépések Istene, aki nem fél a bűneinktől, nem fél felkutatni az embert. Mindig mindent azért tesz, hogy "megkeresse, és üdvözítse, ami elveszett" - ahogy fogalmaz az evangélista. Örömhírünk az, hogy Isten keresi az embert. Nem csupán mi, emberek, keressük az Istent, ahogy Zakeus is törekedett megismerni Jézust, meg akarta látni őt. Az első lépés mindig Istené. Ő az, aki elindul felénk, és arra hív, hogy mi is induljunk el felé. Zakeus történetében az Úr arra btorít, hogy szemléljük Istent, aki közeledik felénk. Szemléljük Istent, aki lehajol hozzánk, hogy felemeljen, s arra hív, hogy induljunk el mi is Isten felé. Találkozzunk Istennel Jézus Krisztusban.

Továbbá arról is hallunk az evangéliumi szakaszban, hogy Zakeus látni szeretné az Urat, szeretne megismerkedni vele. A látás a Biblia nyelvén a találkozás kifejezése. Valakit meglátni kifejezi, hogy valakivel közösséget építeni, valakit megismerni. Meglátni Jézust azt a vágyát fejezi ki Zakeusnak, hogy szeretne találkozni vele, szeretne barátságba lépni vele. Azért, hogy megláthassa Jézust, fölmászik egy fára, mivel Zakeus alacsony férfi volt, és onnan szemléli Jézust. Humoros a jelenet. Képzeljük csak el: a vámosok vezetője fölmászik egy fára, mint egy kismgyermek, hogy szemlélje az érkező Jézust. Jézus megáll a fa alatt, és föltekint. A két tekintet találkozik. Jézus rátekint Zakeusra, Zakeus Jézusra, s a tekintetük találkozik. Ilyen tekintet-találkozásról számol be Lukács evangélista Péter apostol kapcsán. Miután Péter háromszor megtagadta Jézust, Jézus rátekint, s a két tekintet, Jézusé és Péteré, találkozik. Péter meglátva az Úr arcát, tekintetét, bűnbánattal elkezd sírni. Szemléljük Jézus arcát! Jézus arca türelmes. Jézus arca jóságos. Szemlélni Jézus Krisztus arcát - erre hívott Szent II. János Pál pápa is bennünket. Látni Jézus arcát, szemlélni Jézus arcát kifejezi, hogy szeretnénk vele találkozni. S a vele való találkozás megújítja az életünket, átformál bennünket, megújít bennünket, ahogy Zakeusnál is tapasztaljuk ezt.

Jézus azt mondja Zakerusnak: "gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom", illetve azt mondja az Úr Jézus: "ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia". Jézus ma találkozik Zakeussal. Mindig a mában tudunk az Úrral találkozni. Az itt és most az, amikor találkozhatunk az Úrral, a jelenben. Fontos, hogy a jelent éljük meg jól, mert mindig a jelenben tudunk találkozni egymással, és a Jóistennel is. Jézus nekünk is azt mondja: "ma a te házadban kell megszállnom", "ma üdvösség köszöntött erre a házra". Az Úr mindig a mában tud megújítani bennünket. Legyünk nyitottak erre a mára, legyünk nyitottak a pillanatra, a jelenre.

Zakeus történetének örömhíre tehát az, hogy az Úr közeledik, az Úr keres benünnket, azért, hogy megmentsen, azért, hogy szabaddá tegyen, azért, hogy megújítson bennünket. Zakeus példája arra bátorít benünket is, hogy merjük keresni mi is az Urat, merjük szemlélni az Úr arcát, merjünk rátekinteni Jézusra. Hagyjuk, hogy az ő tekintete az Oltáriszentségben, az Ő szaván keresztül gyógyítson, vigasztaljon bennünket. Zakeus története arra is bátorít bennünket, hogy mindig a mában tudunk találkozni az Úrral, Ő a mában ér el bennünket.

Tartsunk egy kis csendet és ünnepeljük azt a jó hírt, hogy Isten felénk is jön, hogy megújítson, megerősítsen, szabaddá tegyen bennünket. Legyünk nyitottak felé, és imádkozzunk csendben mindenkiért, különösen a családokért, Ferenc pápért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekrét, az egészségügyben dolgozókért, s a béke ajándékáért!

Nyúl Viktor, teológiai tanár

2022. október 30. - Évközi 31. vasárnap (Lk 19,1-9)
Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.
Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.”
Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.”
Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.”
Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség