Ferenc pápa

2023. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás főünnepén jelentette be Ferenc pápa, hogy 2024. május 25-én és 26-án tartják a Katolikus Egyházban a gyermekek első világnapjának rendezvényeit. Az alábbiakban a Szentatya gyermekeknek írt üzenetét olvashatják.

Mihovics Szebasztián diakónus, a Pécsi Egyházmegye papszentelés előtt álló papnövendéke immár másodszor foghatott kezet a Szentatyával, Ferenc pápával. Történt mindez a 2023. évi pápalátogatás első évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által meghirdetett hálaadó nemzeti zarándoklat csúcseseményén, április 25-én a Vatikánban. Mihovics Szebasztián beszámolóját közöljük.

A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján – 2024. április 23–25. között – nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába. Az esemény csúcspontjaként április 25-én délelőtt a Szentatya fogadta a magyar zarándokokat a vatikáni VI. Pál teremben. Beszédében arra buzdított, hogy az imádságban megtalált erő révén kövessük népünk szentjeinek példáját.

Ferenc pápa az elődei által folytatott hagyományhoz híven január 1-jén, a béke világnapja alkalmából üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek. Az idei üzenet címe: A mesterséges intelligencia és a béke, melynek magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

November 19. a szegények világnapja, melynek kapcsán a Szentatya, Ferenc pápa üzenetben fordul minden emberhez. A „Ne fordítsd el arcodat a szegénytől” (Tób 4,7) mottóval írt apostoli levelet az alábbiakban közöljük.

Az Egyház 1926 óta minden évben október utolsó előtti vasárnapján, idén október 22-én tartja a misszió világnapját. Ferenc pápa idén Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35) címmel írt üzenetet a világnapra.

„Áradjon az igazságosság és a béke” – ez a témája az idei ökumenikus teremtésvédelmi hónapnak, amelyet Ámosz próféta szavai ihlettek: „Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság” (Ám 5,24). A Szentatya, Ferenc papa szeptember 1-re, a teremtésvédelmi imanapra írt üzenetét adjuk közre.

2023. május 30-án délelőtt a Szentszék sajtóirodájából élőben közvetített sajtótájékoztatót tartottak, melyen bemutatták a Globális Családpaktumot és Ferenc pápának a globális családpaktum elindítása alkalmából küldött üzenetét.  

Magyarországi látogatásáról a Vatikánba visszatérve Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Dr. Veres Andrásnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, melyet az alábbiakban adunk közre.

Konferenciát szerveztek május 11-12-én Rómában az olasz társadalom minden szektorának, politikai, gazdasági, egyházi élet képviselőinek részvételével a születésszám növelésének érdekében. Ferenc pápának az eseményen elhangzott felszólalását az alábbiakban adjuk közre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának Sajtóosztálya arról adott tájékoztatást, hogy elkészült a pápalátogatás hivatalos dala Camino – Krisztus, a jövőnk címmel .

Őszentsége Ferenc pápa 2023. április 28-30. között apostoli látogatásra érkezik Magyarországra. A látogatás egyik kiemelt eseménye április 30-án, vasárnap 9.30-kor Budapesten, a Kossuth téren bemutatásra kerülő ünnepi szentmise lesz.

Elindult az önkéntesek toborzása a pápalátogatás eseményeire. A legtöbb segítségre, a legtöbb önkéntesre a Kossuth téri szentmisén számítanak, de más helyszíneken is van lehetőség szolgálatra. Jelentkezési határidő: 2023. április 17. 

A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e a betegek világnapja az Egyházban, mely alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. A betegek 31. világnapjára írt pápai levelet közöljük.

Az Egyház 1926 óta minden év októberének utolsó előtti vasárnapján tartja a világmisszió napját. Idén október 23-án a templomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádkozunk, és a perselypénzt is erre a célra fordítják. A missziós világnapra Ferenc pápa üzenettel fordult a hívekhez.

Idén szeptemberben tartották Rómában azt a továbbképzést, melyen több mint háromszáz, az elmúlt három évben kinevezett és felszentelt püspök vett rész a világ minden tájáról. A Legio Christi (Krisztus Légiója) Regina Apostolorum Kollégiumában megtartott továbbképzés alkalmain hat magyar püspök is részt vett, köztük Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora. A püspököket a Szentatya, Ferenc pápa személyes találkozón fogadta a Vatikánban, az Apostoli Palota Kelemen-termében.

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén március 2-ára esik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nagyböjt kezdetén körlevélben fordul a hívekhez, amelyben kifejezi csatlakozását Ferenc pápa 2022. február 23-án, az általános kihallgatás végén elhangzott felhívásához, hogy hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért.

Teremtésvédelmi sorozatunkban minden hónap harmadik hetében rövid elmélkedést és imádságot ajánlunk egy-egy témával kapcsolatban. Ezen a héten a fogyasztási szokásainkra és benső motivációink őszinte vizsgálatára szeretnénk figyelmet és időt szentelni.

Péntekenként jelentkező teremtésvédelmi sorozatunkban minden hónap első hetében egy-egy pápai megnyilatkozást teszünk közzé, hogy minél jobban megismerjük az Egyház tanítását a közös otthonunk, teremtett világunk és az emberiség családjának védelme kapcsán. A témához fűződő kérdések arra ösztönöznek, hogy mi magunk is bátran tegyünk konkrét lépéseket ezen a téren.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ezen alkalom 150. évfordulóján, 2020. december 8-án tette közzé Ferenc pápa Patris corde- Atyai szívvel kezdetű apostoli levelét, s egyúttal meghirdette a Szent József-évet, amely 2021. december 8-ig tart.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ezen alkalom 150. évfordulóján, 2020. december 8-án tette közzé Ferenc pápa Patris corde- Atyai szívvel kezdetű apostoli levelét, s egyúttal meghirdette a Szent József-évet, amely 2021. december 8-ig tart.

„Jöjj, és lásd” (Jn 1,46). Úgy kommunikáljunk, hogy az emberekkel ott és úgy találkozzunk, ahol és ahogy vannak!

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2021-ben nagyböjti üzenetének témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18).

A Szentatya 2021. január 1-jére írt üzenetének címe: „A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja”. Az üzenetet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet évét. Héray András FSO atyát, a „Krisztus Ügye” Lelki Család tagját, az MKPK irodaigazgatóját arra kértük, mutassa be az olvasóknak, kiket ünneplünk az év folyamán.

LD honlap logó