ökumené

„Hosszú volt az út, mire mi, különböző felekezetű hívek ilyen lélekkel, ilyen lelkesedéssel és ilyen egységben, egy templomban együtt dicsérjük az Urat, de megérkeztünk” – emelte ki köszöntőjében Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke az idei ökumenikus imahét január 28-i záró imaóráján a pécsi székesegyházban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település református templomában megtartott ökumenikus istentiszteleten, valamint a település temetőjében található Kölcsey-síremléknél emlékeztek a költőre január 21-én. A Himnusz letisztázásának 201. évfordulója, egyben a magyar kultúra napja alkalmából megtartott ünnepségre meghívást kapott Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki a vármegye Geszteréd településének szülötte.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén január 21 - 28. között rendezi meg az ökumenikus imahetet. A nyitó istentiszteletet Pécsett január 21-én, vasárnap 16.00 órakor tartották az evangélikus templomban, ahol igét hirdetett Kovács József püspöki titkár. 

A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium szervezte azt az országos tanévnyitó ünnepséget augusztus 26-án, melyre mintegy 250 hallgató érkezett valamennyi országrészből. Az esemény nyitó istentiszteletén, melyet a Pécsi Egyházmegye székesegyházában tartottak, a szakkollégiumot fenntartó történelmi egyházak püspökei: Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita és Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerületének püspöke és Kondor Péter, a házigazda Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is részt vettek. Igét hirdetett Felföldi László pécsi megyéspüspök.

Pécs Város Napja ünnepe alkalmából Felföldi László pécsi megyéspüspök ökumenikus imaórára hívja a pécsieket - felekezeti hovatartozástól és világnézeti meggyőződéstől függetlenül - szeptember 1-jén a Lyceum templomba.

A belvárosi református templomban tartották az ökumenikus imahét pécsi nyitó istentiszteletét január 15-én, ahol Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke hirdetett igét. Az idei ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, melynek szentírási vezérfonala: „Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot…” (Iz 1,17). Az elmélkedés hanganyaga a lenti linkre kattintva elérhető.

Az ökumenikus imahetet, azaz a keresztények egységéért tartott imanyolcadot idén január 15 - 22. között rendezik meg, melynek keretében minden nap más-más helyszínen vehetnek részt közös ökumenikus istentiszteleten a Krisztus tanítását közvetítő egyházak hívei. Pécsett a nyitó istentiszteletet január 15-én, vasárnap 16.00 órai kezdettel tartják a belvárosi református templomban, ahol igét hirdet Felföldi László pécsi megyéspüspök. A záró alkalmat január 22-én tartják a pécsi székesegyházban, ahol Nagy Zoltán Csaba református lelkész hirdet igét.

Az ökumenikus imahetet, azaz a keresztények egységéért tartott imanyolcadot idén január 21 - 28. között rendezik meg. Pécsett a nyitó istentiszteletet január 21-én, vasárnap 16.00 órai kezdettel tartják az evangélikus templomban, ahol igét hirdet Kovács József püspöki titkár. A záró alkalom január 28-án lesz a pécsi székesegyházban, ahol Kisóvári-Németh Norbert és Kisóvári-Németh Márta református lelkészek hirdetnek igét.

A teremtés hete alkalmából a Pécsi Evangélikus Egyházközség meghívására Felföldi László pécsi megyéspüspök Kondor Péterrel, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspökével találkozott szeptember 26-án az evangélikusok pécsi gyülekezetének közösségi termében. A nyilvános beszélgetés moderátora Ócsai Zoltán, a Pécsi Evangélikus Gyülekezet lelkésze volt. A beszélgetés kivonatát az alábbiakban közöljük.

Február 2-án új tartalommal jelentkezett a Pécsi Egyházmegye magazinja. A HIT-VALLÁS, az egyházmegye hitéleti eseményeiből merítő műsor minden hónap első csütörtökétől látható a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Ugyanabban a hajóban vagyunk, ugyanabba a bárkába hívtak meg bennünket. Másképp éljük meg, másképp látjuk, de csak együtt lehet jól megélni – hangzott el Felföldi László püspök ökumenikus imahetet lezáró igehirdetésében 2022. január 23-án a Pécsi Székesegyházban.

Az Ökumenikus imahét hetedik napján, 2022. január 22-én a Pécsi Pünkösdi Gyülekezet templomában tartották meg a közös istentiszteletet, ahol Lettner Gábor pünkösdi lelkész volt a házigazda és Macher Tibor baptista lelkész tartotta az igehirdetést.

Az Ökumenikus imahét hatodik napján, 2022. január 21-én a Pécs-Belvárosi Református Gyülekezet temploma adott helyet a közös istentiszteletnek, ahol Kisóvári-Németh Norbert és Márta lelkészek fogadták az egybegyűlteket. Nagy Nortbert római katolikus plébános tartotta az igehirdetést.

Az Ökumenikus imahét ötödik napján, 2022. január 20-án, Pécsett a Baptista imaházban gyűltek össze a hívek közösen imádkozni, ahol Macher Tivadar baptista lelkész volt a házigazda. Az igehirdetést Zajácz Gábor görögkatolikus parókus tartotta.

A Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Templom adott otthont az ökumenikus imahét negyedik napján az istentiszteletnek 2022. január 19-én. Nagy Zoltán Csaba református lelkész hitünk megvallására buzdított igehirdetésében.

Pécsett a Xavéri Szent Ferenc görögkatolikus templom volt a helyszíne 2022. január 17-én 18 órakor az ökumenikus imahét második istentiszteletének, ahol görögkatolikus vecsernyét mondtak el közösen a résztvevők rövidített formában. Az igehirdetést Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész tartotta.

Pécsett az evangélikus templom volt a helyszíne 2022. január 18-án 18 órakor az ökumenikus imahét harmadik istentiszteletének, amit Ócsai Zoltán evangélikus lelkész vezetett. Az igehirdetést Lettner Gábor pünkösdi lelkész tartotta.

A Kertvárosi református templomban tartották az ökumenikus imahét pécsi nyitó istentiszteletét január 16-án, ahol Szép Attila püspöki helynök, a Pécsi Székesegyház plébánosa hirdetett igét.

Az ökumenikus imahetet, azaz a keresztények egységéért tartott imanyolcadot idén január 16 - 23. között rendezik meg, melynek keretében minden nap, de más-más helyszínen vehetnek részt közös istentiszteleten a Krisztus tanítását közvetítő egyházak hívei. Pécsett a nyitó istentiszteletet január 16-án, vasárnap 16.00 órai kezdettel tartják a Kertvárosi református templomban, ahol igét hirdet Szép Attila püspöki helynök, a Pécsi Székesegyház plébánosa. A záró alkalmat január 23-án tartják a Pécsi Székesegyházban, ahol Felföldi László püspök hirdet igét.

A korábbi évek hagyományától eltérő módon a 2021. január végére tervezett ökumenikus imahét programjai Pécsett későbbi időpontban kerülnek megrendezésre.

A cikkben elérhető a 2021-es ökumenikus imahét online letölthető anyaga és rövid ismertetője.

Halottak napján a német referatúra és a pécsi Református Gyülekezet hívei közös megemlékezés során imádkoztak a pécsi köztemető német-magyar katonatemetőjében nyugvó testvéreink lelki üdvéért.

A családi életre nevelés és a keresztény antropológia, valamint az ökumené témakörében tartottak papi szakmai továbbképzést a Pécsi Egyházmegyében.

Az interjú egy fohásszal kezdődött, csak ezután jöttek a kérdések és a meglepő, beszédes, mélyen őszinte válaszok, melyeket Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi főegyházmegye érsek-metropolitája adott pécsi látogatása során.

Január 23-án, csütörtökön, 18.00 órakor az ökumenikus imahét során Macher Tivadar baptista lelkész hirdetett igét a Rácvárosi római katolikus templomban.

„Nagylelkűség: elfogadás és adás” mottóval tartották a 2020-as ökumenikus imahét utolsó napját. Pécsett Dr. Szabó István dunamelléki református püspök volt az istentisztelet szónoka.

Január 24-én pénteken, az ökumenikus imahét keretében Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész hirdetett igét a Belvárosi Református Templomban. A nap témája a vendégszeretet volt.

Január 21-én, kedden este az ökumenikus imahét keretei között Németh Norbert református lelkész hirdetett igét a Gyárvárosi templomban.

Idén az ökumenikus imahét január 19-26. között kerül megrendezésre, melynek során a Pécsi Egyházmegyében minden nap közös istentiszteleten vehetnek részt a Krisztus tanítását közvetítő egyházak hívei.

Az Ökumenikus Imahét 2020. január 19-től 26-ig tart. Az imahét anyagát a máltai keresztény testvérek állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk…” (ApCsel 28,2)

Ferenc pápa romániai látogatása – amelynek egyik kiemelkedő állomása Csíksomlyó lesz – azt szolgálja, hogy túl lehessen lépni a „történelmi megosztottságon” – mondta május 29-én, szerdán Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár.

Április 1-jén este ünnepélyes imádság keretében emlékeztek korunk hitvallóira a Lyceum templomban. Az ökumenikus imádságot a Szent Egyed Közösség pécsi csoportja szervezte, a homíliát Udvardy György megyéspüspök mondta.

Ökumenikus imádságra hív mindenkit a Szent Egyed közösség április 1-jén 19.00 órára a Lyceum templomba, ahol a XX. században és napjainkban hitükért vértanúságot szenvedettekről emlékeznek meg.

A városban működő és jelenlevő egyházak, vallási közösségek lelkipásztorai, papjai gyűltek össze vasárnap a pécsi székesegyházban a 2019-es ökumenikus imahét záró alkalmára.

A Pécsen jelenlevő felekezetek képviselőivel telt meg az evangélikus templom az ökumenikus imahét keretében szervezett istentisztelet alkalmával. Az imahét mottója idén Mózes 5. könyvéből származik „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”

Javában zajlik az ökumenikus imahét. Ennek kapcsán kérdeztük Orova Csabát, aki dogmatikai és lelkiségi tárgyak mellett ökumenikus teológiát oktat a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanársegédjeként. Doktori disszertációját a tekintély kérdéséről írja az ortodox – katolikus párbeszédben.

Az ökumenikus imahét második napján, január 21-én, az Alkotmány úti görögkatolikus templomban gyűltek össze a keresztény testvérek az egységért folytatott közös imádságra. Az alkalom keretét a vecsernye szertartása (az alkonyati zsolozsma) adta, melyen az igét Hajduch-Szmola Patrik, a Pécsi Evangélikus Egyházközség lelkésze hirdette.

Idén január 20. és 27. között imádkoznak világszerte az egységért a Krisztus-hívők. Az ökumenikus imahéten Pécsett is minden nap közös istentiszteleten vehetnek részt a Krisztus tanítását közvetítő egyházak hívei.

2018 januárjában ismét megszervezték az ökumenikus imahetet, amelyhez Pécs keresztény felekezetei is csatlakoztak. Nyolc estén át nyolc helyszínen imádkoztak a krisztushívők az egységért.

Idén január 21. és 28. között imádkoznak a Krisztushívők egységéért világszerte az ökumenikus imahét keretében.

Az Ökumenikus imahét január 15. és 22. között zajlott. Ezen a héten minden este a keresztények egységéért imádkoztak a történelmi egyházak és a kisebb keresztény gyülekezetek tagjai is.

Az Ökumenikus imahét január 15. és 22. között zajlik. Ezen a héten minden este a keresztények egységéért imádkoznak a történelmi felekezetek és a kisebb keresztény gyülekezetek is. A pécsi nyitó istentiszteletet Kajtár Edvárd, a székesegyház plébánosa tartotta az evangélikus templomban.

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsához tartozó felekezetek számára az egész világon rendkívüli az Ökumenikus Imahét. Idén január 15. és 22. között a Krisztus-hívők egységéért imádkoznak közösen. A programsorozathoz Pécs is csatlakozott.

Az ember azért megy át a kapun, mert számít az, amit a testével tesz. Azért megy át, hogy egész valóját érzékenyebbé és figyelmesebbé tegye arra a végtelen irgalomra, amelyet Isten kínál fel az embernek.

Küszöbön a reformáció kezdetének 500. évfordulója. A mozgalomé, amelyet katolikusok és protestánsok is – egyéb vonásai mellett – szerzetesellenes törekvésként tartanak számon. Vajon valóban ilyen fekete-fehér volna a kép? Mit jelent a szerzetesek életformája, ha komolyan vesszük a keresztény egységkeresést? Hogyan lesz egy elkötelezett református bencés szerzetessé?

Október 21-én, pénteken Pécsett, a Kodály Központban a Reformáció 500. jubileumának eseményeit megnyitó ünnepi hangversenyen Johann Sebastian Bach h-moll miséje hangzott el a Lutheránia Énekkar és a Budapesti Vonósok, valamint neves énekes szólisták előadásában.

Az ökumenikus dokumentumok szerepe az, hogy időről időre összefoglalják a megtett utat, vázolják a fennálló problémákat, és továbbhaladásra bátorítsanak.

Ferenc pápa találkozója Kirill moszkvai pátriárkával ismét alkalmat ad arra, hogy az ökumenéről gondolkodjunk: Orova Csaba teológussal ezúttal a pápai találkozó aktualitása mellett az ökumené teológiai és intézményes következményeiről is beszélgettünk.

Az ökumené kérdése az ökumenikus imahét rendezvényének lezárulása után is aktuális: a jelenségről Orova Csaba teológussal beszélgettünk. Kétrészes interjúnk első részét közöljük, amelyben az ökumené alapjairól és lelkiségéről esik szó.

LD honlap logó