Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola És Gimnázium

 

paks balog antal iskola web 20160112 7A legrégebbi adatok szerint már 1740 körül működött Pakson katolikus iskola egy iskolamesterrel. A központi zárdaépület 1901-ben készült el. Itt a grazi irgalmas nővérek vezetésével működött a századfordulón katolikus leányiskola.

Az egyházi nevelés-oktatás a városban a rendszerváltást követően 1993-ban vált újra lehetővé. Egy évvel később, 1994 áprilisában az egyházi oktatás hagyományait alapul véve döntött a Pécsi Egyházmegye nyolc évfolyamos katolikus gimnázium alapításáról a már működő katolikus általános iskola mellett.
Már az iskolaalapítás előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a vallásukat ténylegesen gyakorló református és evangélikus szülők is szívesen beíratnák gyermeküket a római katolikus iskolába, amennyiben tanórai keretek között biztosított lesz a protestáns tanulók számára a felekezet szerinti hitoktatás.
Az elmúlt közel huszonöt évben az iskola a város életének elismert része lett. Ma több mint 400 diák és szüleik bizalmát élvezik.

Az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztés indult el. A Pécsi Egyházmegye a régi zárdaépületet korszerűsítette a 2014/15 tanév folyamán. A Kossuth Lajos utcai épület felújítása is megtörtént, felszentelése a 2016/17-es tanév elején volt.

paks balog antal iskola web 20160112 15Az intézmény a paksi hívek kezdeményezésére kapta a Balogh Antal Katolikus Iskola nevet, remélve, hogy a szeretet, amelyet a lelkipásztor sugárzott, az iskola falain belül, a tanulók szívében is tovább él. Az 1977-ben tragikus körülmények között elhunyt fiatal paksi káplán hozzátartozói beleegyezésüket adták ahhoz, hogy testvérükről nevezzék el a katolikus iskolát.
A beiskolázást nem kötik körzethatárok, így járnak az intézménybe tanulók a környékbeli településekről is. Felvételi vizsga nincs, de aki ide szeretne járni, annak el kell fogadnia, hogy a nevelés a keresztény értékrend szerint folyik.
Az intézmény vezetősége és pedagógusai vallják, hogy az iskolai nevelés csak akkor lesz eredményes, ha család és iskola együttműködik: ha a gyermekek a családban és az iskolában azonos nevelésben részesülnek, egyirányú hatás éri őket. Ezért sok olyan programot szerveznek, amelyeken a szülők tevékenyen részt vesznek.
Alsó tagozaton az osztálytanítók úgynevezett guruló rendszerben tanítanak, ami azt jelenti, hogy felosztják a tantárgyakat egymás között, mindketten részt vesznek a délelőtti tanításban, illetve a délutáni napközis munkában is. Így alaposabban, több oldalról is megismerik a diákokat.
Az óvodából az iskolába szoktatás zökkenőmentes, ugyanis az első időszakban hat héten át csak 30 perces tanórák vannak. Évek óta a szótagoló technikára épülő Meixner-módszer alkalmazásával oktatják az olvasást az iskolában, ami egyenlő esélyt ad mindenkinek és kiküszöböli az olvasási zavarok kialakulását. A nehezebben haladó diákokat szakvizsgázott fejlesztőpedagógusok segítik a felkészülésben.
A délelőtti órarendbe uszodai foglalkozások is beépülnek. Kifejezetten a kisiskolások számára hirdetik meg a gyógy- és tartásjavító tornát, amelyet szakvizsgázott gyógytestnevelők vezetnek.
Az intézmény erőssége a nyelvoktatás. Minden tanulónak lehetősége nyílik az angol és német nyelv elsajátítására, szakkör keretében az orosz nyelvet is választhatják. A nyelvek oktatása már az alsó tagozaton elkezdődik, heti két alkalommal délutánonként játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek egy választott idegen nyelvvel, amit a továbbiakban emelt óraszámban, heti 5 órában tanulhatnak, míg a másikkal szakköri keretek között, heti 2 órában foglakozhatnak. A tizenkettedik évfolyam végére iskolai keretek között akár két nyelvvizsgát is szerezhetnek a diákok.

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban nagy súlyt fektetnek a tanulók művészeti nevelésére is: drámajáték szakkör, kézműves szakkör, rajz szakkör és kórus működik az iskolában.
Az intézmény komplex személyiségfejlesztő programjának része, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a gyermeki lélek nevelésére is nagy gondot fordítanak. Az alsó tagozatos tanulók körében igen kedveltek a hittanórák (katolikus, evangélikus, református), mivel a bibliai történeteket, – amelyek ma már ismételten az általános műveltség részét képezik – játékos formában, korosztályuknak megfelelő keretek között ismerhetik meg a gyerekek.
A diákok heti 2 hittanórán és alsó tagozaton szerda reggelente egy órarendbe épített diákmisén vesznek részt, évi 2 alkalommal pedig lelkinapot (adventi, nagyböjti), illetve gyónási lehetőséget szerveznek. Adventi időszakban hajnali misét tartanak a nevelőknek és az 5-12. évfolyamos osztályoknak, valamint húsvét előtt keresztúton vesznek részt a diákok.


PAKSI BALOGH ANTAL KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Székhely címe: 7030 Paks, Templom tér 6.
OM: 036276
Telefon: +36/30/958-3245
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.baloghakatisk.hu

Igazgató: Skucziné Mány Katalin
Püspöki biztos: Kürtösi Krisztián plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • gimnáziumi oktatás 8 évfolyamon
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, iskolai nevelése-oktatása

Az iskolában szülői munkaközösség működik.


Tagintézménye: Paksi Balogh Antal  Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda
Tagintézmény címe: 7030 Paks, Templom tér 6.

Tagintézmény vezető: Heszné Rauth Ildikó

Központi telefonszám: 75/311-853
Központi e-mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


26 January 2023

Alapításának 30. évfordulóját ünnepelte január 25-én a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. A Csengey Dénes Kulturális Központban megtartott díjátadással egybekötött jubileumi esten Felföldi László pécsi megyéspüspök és Skucziné Mány Katalin igazgató köszöntötte a pedagógusokat, a diákokat és családjaikat. A jubileumot vidám, zenés-táncos műsorral köszöntötték az óvodások és a diákok.

11 June 2022

Új épületszárnnyal bővül Pakson a Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, melynek ünnepélyes alapkőletételét június 10-én tartották. Az intézmény fejlesztési programjának első ütemét képező bővítés alapkövét és az építkezést Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg.

31 August 2021

Idén Paks adott otthont a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények központi tanévnyitó ünnepségének.

27 April 2021

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium növendékei a pandémia alatt őket megerősítő imádságokról és Istenélményekről meséltek.

15 April 2021

A paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája 2019. szeptemberben nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt, amelynek belső tereit Jankó Kata és Holló Gabriella belsőépítészek tervezték.

2024 July
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

No events

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely