Családpasztorációs papi találkozót tartottak Budapesten, a Katolikus Pedagógiai Intézetben március 18-án, ahol Görföl Tibor teológus a Pécsi Egyházmegyében indult programsorozatot, a férfitalálkozók koncepcióját mutatta be. Az előadásról a Magyar Kurír tudósított.

Görföl Tibor előadása a téma mélyére ment: Miért veszít az Egyház híveket? Hol és milyen szerepben vannak jelen a férfiak az Egyházban? A teológus maga is belekapcsolódott az előadás- és beszélgetés-sorozat megszületésébe, mint férj, apa és egyházközségi tag személyesen érintett résztvevője a folyamatnak.

A Felföldi László megyéspüspök által kezdeményezett férfitalálkozó koncepciója egy a püspök által összehívott, mintegy 30 fős csoport együttgondolkodásában forrta ki magát. Itt kristályosodtak ki a mára az egyházmegye hét településén tartott találkozók témái, hangsúlyai. Görföl Tibor rátekintve európai országok valláshoz, hitélethez való hozzáállására, David Martin vallásszociológus nyomán azt állapította meg, vízválasztó, hogyan reagál az Egyház az embereket foglalkoztató fontos kérdésekre. Ott, ahol magatartása nem elidegenítő, ahol azonosulásra alkalmas válaszokat kínál, a templomokban van élet. „Aminek a Pécsi Egyházmegyében tanúi vagyunk, egy ilyen kérdésfeltevés és válaszkísérlet. A főpásztor kezdeményezése előtérbe állítja a férfiakat, a férfiak sorskérdéseit. Ezek megszólítják őket, és alkalomról alkalomra többen kapcsolódnak be a sorozatba.”

A találkozókat előkészítő egyeztetések jó hangulatú légköre elő tudta hozni a résztvevőkből az egyházi életben megélt sérelmeiket. „A szóvá tett sebek feldolgozhatóvá válnak, az oldott légkör gyógyító erővel bír” – állapította meg a teológus. Így kristályosodtak ki a témák: férfi mivolt, férfisors, a férfi és a munka, a férfi és a jellem. A négy nagy témában érintették a test és lélek, a fiúk nevelése, a családfői szerep, a szenvedély és erő, a magány és barátság, egészség és betegség, lelkiségi élet kérdéseit. Ezek az egyházmegye hét településén elindított találkozók alapkérdései.

A Pécsett 250-300, a többi városban 100-150 fővel zajló találkozók látogatottsága azt mutatja, sikerült jó kérdéseket feltenni, és azokat a férfiak számára vonzó légkörben dolgozzák fel az előadók.

A megszólalások szemléletmódját meghatározza, hogy mindig a tényleges élethelyzetből indulnak ki, lélektant csak mértékkel hoznak be, igyekeznek a nagy könyveink – Szentírás – mellett más forrásokat is bevonni a feldolgozásba. Az előadások összeállításában törekszenek arra, hogy különféle lelkiségi hagyományok, tudományágak szólaljanak meg. Az összejöveteleken teret adnak a humornak, és mindig van ének. Görföl Tibor néhány konkrét kérdést kiemelt munkájukból: Mennyire kell törekednie a férfinak a biztonságra? Hol kell vállalnia az új kockázatát? Hogyan léphet ki a rutinból, és hogyan tud imaéletet kialakítani? Az előadó elmondta, mennyire fontos a férfiak számára arról hallani, miként változott az Egyház teológiai gondolkodása a halálbüntetésről, demokráciáról, mit gondol a háborúról, a homoszexualitásról. Beszámolt arról a tapasztalatáról is, hogy a közéletünket jellemző ideológiai megosztottság, hogy keresztény körökben is eltérően ítélünk meg közéleti kérdéseket, nem ásnak árkot a találkozó résztvevői közé.

Csp találkozó3

Az élet mély rétegeibe már nem jutnak el ezek a törésvonalak. Hogyan lehetek jobb ember? Ez a megrendítő kérdés fogalmazódik meg a résztvevőkben – összegezte élményét a teológus.

A családpasztorációs találkozóról szóló írás ITT olvasható.

Forrás, fotó: Magyar Kurír

Pécsi Egyházmegye