Pécsi Egyházmegye

Az érdeklődőknek már előre érdemes beírni a naptárba augusztus 19-ét, amikor újra megnyílnak a nagyközönség előtt a Pécsi Püspökség kapui. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a KOVÁSZ egész napos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

Pappá szentelése 50., püspökké szentelése 30., valamint tábori püspöki beiktatása 15. évfordulóját ünnepli idén Bíró László. Életének állomásairól, papi életútjáról a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár munkatársa készített összeállítást.

Kettős jubileumot ünnepel 2024-ben Mayer Mihály nyugalmazott püspök: 60 éve szentelték pappá, valamint 35 éve püspökké. Életének állomásairól, papi életútjáról a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár munkatársa készített összeállítást.

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2024. augusztus 1-jével az alábbi személyi változtatásokat rendelte el:

Hagyományos, évenként megtartott zarándoknapon találkoztak az egyházmegye papjai és diakónusai május 28-án a máriagyűdi kegyhelyen. A találkozó szentmisével kezdődött a Sarlós Boldogasszony-kegytemplomban, melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök meghívására Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök celebrált. A liturgián és a zarándoknapon részt vett Mayer Mihály nyugalmazott püspök is.

Az időjárás kegyes volt a Pécsi Egyházmegye május 11-én megtartott máriagyűdi gyalogos zarándoklatához. A Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométernyi úton zavartalanul haladt végig a mintegy 600-700 zarándok, köztük lelkipásztorok és világiak, fiatalok és idősek egyaránt.

A Pécsi Egyházmegye főpásztorát az Egyház előtt álló küldetésről és kihívásokról, a közösség építéséről kérdezte a Bóly TV munkatársa.

1994 óta minden évben április 12-én feltárul a pécsi székesegyház altemplomában a püspöki kripta ajtaja, hogy a szentmisét követően imádkozzanak a Pécsi Egyházmegye elhunyt főpásztoraiért.

Dr. Cserháti József pécsi püspök 1994-ben bekövetkezett halála évfordulóján, április 12-én, pénteken 18 órától szentmisét celebrál Mayer Mihály, a Pécsi Egyházmegye nyugalmazott püspöke az elhunyt főpásztorok lelki üdvéért az egyházmegye főtemplomában. A liturgiát a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján közvetítjük.

A Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport és a Bécsi Egyetem vezetésével megvalósult nemzetközi együttműködés eredményeként megjelent a Magyar Királyság egyházmegyéi élén állt főpapok életrajzi szócikkeit közreadó lexikon.

A Pécsi Egyházmegye közösségeinek ünnepnapjaiból, hétköznapi életéből - a teljesség igénye nélkül - merítő fotókból nyílt kiállítás Pécsett, a Kodály Központ emeleti galériájában.

Immár egy évtizedre visszanyúló hagyomány, hogy a Pécsi Egyházmegye hivatalaiban, plébániáin, intézményeiben dolgozó munkatársaknak és önkénteseknek adventi ünnepi hangversennyel köszöni meg egész éves áldozatos munkáját és szolgálatát az Egyházmegyei Hivatal.

A 2023-as év előttünk álló időszaka két diakónusszentelést tartogat a Pécsi Egyházmegye hívő közössége számára. Felföldi László megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szenteli állandó diakónussá Várda Ferenc akolitust november 25-én, 10 órakor Máriagyűdön és Szőts Gábor akolitust december 9-én, 10.30-kor Bonyhádon.

Felföldi László megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szenteli állandó diakónussá Szőts Gábor akolitust december 9-én, 10.30-kor Bonyhádon, a Szeplőtelen Fogantatás templomban.

A Pécsi Egyházmegye 20 lelkipásztora Felföldi László megyéspüspökkel október első felében 4 napot töltött Erdélyben és Székelyföldön.

2023. augusztus 30. és szeptember 2. között Pécs ad otthont az Európai Katolikus Teológiai Társaság kétévente megrendezett kongresszusának. 2021-ben dr. Kovács Gusztávot, a Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) rektorát választották meg a társaság alelnökének, melynek köszönhető, hogy a nagy múltú rendezvény soron következő konferenciája a Pécsi Egyházmegyébe érkezett. A nemzetközi kongresszus ünnepélyes megnyitóját augusztus 30-án tartották a Magtár Rendezvényközpontban, ahol Felföldi László pécsi megyéspüspök is köszöntötte az előadókat és a résztvevőket.

A Pécsi Egyházmegye tizedik alkalommal szervez gyalogos és kerékpáros zarándoklatot a Szent Vér kegyhelyre, Bátára. Az idén szeptember 16-án induló zarándoklatot ebben az évben - Felföldi László megyéspüspök szándéka szerint – egyházközségeink megújulásáért ajánljuk fel.

A Pécsi Egyházmegye hagyománya szerint minden évben augusztus 23-án, az egyházmegye alapításának évfordulóján köszöntik a pappá szentelésük valamely kiemelkedő évfordulóját ünneplő lelkipásztorokat. 2023-ban hat paptestvérének adta át a pápai áldást tartalmazó vatikáni dokumentumot Felföldi László pécsi megyéspüspök az egyházmegye papsága jelenlétében a székesegyházban celebrált ünnepi szentmisén.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke - a belügyminiszter előterjesztésére - állami ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát adományozta Dr. Balogh Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszéke docense, a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola jogásza részére.

Nagyboldogasszony ünnepe hagyományosan a Pécsi Egyházmegye fogadalmi búcsúja, egyben a máriagyűdi kegyhely főbúcsúja. Az idén három napon át - augusztus 12-én és 13-án, valamint augusztus 15-én, az ünnep napján - tartó programsorozat első napján Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét az egyházmegye papjaival a zsúfolásig megtelt kegyhely szabadtéri oltáránál. A liturgia szónoka Keresztes Andor, a kegyhely Sarlós Boldogasszony-kegytemplomának plébánosa volt.

Nagyboldogasszony, azaz Mária mennybevételének ünnepéhez kapcsolódva augusztus 12-én tartja a Pécsi Egyházmegye a hagyományos fogadalmi búcsúját a máriagyűdi kegyhelyen, ahova nagy szeretettel hívják és várják a híveket, az egyházmegye valamennyi egyházközségének közösségeit. Az ünnepi szentmisét 10 órai kezdettel Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálja az egyházmegye papságával a kegyhely szabadtéri oltáránál. Az ünnep kapcsán a főpásztor videóüzenetben fordult a hívek közösségéhez.

A Pécsi Egyházmegye főtemploma, a Szent Péter- és Szent Pál székesegyház búcsúünnepén, június 29-én hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László megyéspüspök. A liturgia zárásaként a közösségért végzett szolgálatot elismerő egyházmegyei kitüntetést adták át nyolc plébániai munkatársnak.

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2023. augusztus 1-jével az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően az alábbi személyi változásokat rendelte el:

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására a Felföldi László megyéspüspök úr által 2023. augusztus 1-jével - az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően - elrendelt személyi változásokat az alábbi területi változások elrendelésével egészítette ki:

 A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezi a 2022-ben hagyományteremtő szándékkal életre hívott és nagy sikert aratott egyházmegyei családi fesztivált, a KOVÁSZT. Az augusztus 19-i egész napos rendezvényre, melynek az előkészületei már javában tartanak, az egyházmegye minden egyházközségéből hívják és várják a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

Ferenc pápa 2023. április 28–30. közötti magyarországi apostoli útja alkalmával személyesen találkozik a püspökökkel, papokkal, lelkipásztori munkatársakkal, hitoktatókkal, köztük a Pécsi Egyházmegyéből érkező hívekkel, zarándokokkal, rászorulókkal.

Az esztergomi szeminárium ötödéves, diakónusszentelésre készülő növendékei – köztük Mihovics Szebasztián és Miklovits Attila, a Pécsi Egyházmegye papnövendékei - Blanckenstein Miklós pasztorális helynök vezetésével a fővárosban meglátogatták a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai telephelyét, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központját és a pestszentimrei katolikus plébánia karitászcsoportját. Tapasztalataikról a Magyar Kurír nyomán adunk képet.

Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére készültek április 5-én a hivatali dolgozók, a gondnokság és a kórházlelkészség munkatársai, az idegenforgalomban dolgozók, valamint egyházmegyénk papnövendékei. A három, egyenként húsz fős csoportokban megtartott lelkiségi készületben Felföldi László megyéspüspök, Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint Kovács József püspöki titkár kísérte a munkatársakat.

Mit várunk és mit kapunk az Egyháztól? Mit adunk és mit kínálunk közösségeinknek? Miben tér el az Egyház és a világ logikája? Ezeket a kérdéseket válaszolja meg a férfitalálkozók évadzáró sorozata, mely március 23-án és 24-én indult Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban, ahol Dallos Tamás komlói plébános, prof. dr. Kellermayer Miklós sejtkutató, keresztény gondolkodó, és a rendezvénysorozat életre hívója, Felföldi László pécsi megyéspüspök várta a férfiakat.

Felföldi László pécsi megyéspüspök február 16-án hivatalában fogadta a lelkipásztori látogatáson Magyarországon tartózkodó delegációt.

A Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját (KELET) rendezték Debrecenben február 10-12. között, ahova a hazai egyetemi városok mellett a határainkon túlról is érkeztek egyetemi lelkészek és egyetemista fiatalok. A Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség fiataljait Kovács József egyetemi lelkész, püspöki titkár kísérte el a találkozóra. Fábián Bence a PPHF és a PTE hallgatójának élménybeszámolóját adjuk közre.

A Pécsi Egyházmegye 2023-ban is hittanolimpiát hirdet 5-6. és 7-8. osztályos diákok 4-4 fős csapatai részére. Idén a Pécsi Egyházmegye, valamint annak kegyhelyei és templomai történetének ismeretéről adnak számot a versenyzők, akiknek feladata lesz saját egyházközségük nagyköveteként plébániájuk bemutatása is. Jelentkezési határidő: február 28.

A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász munkatársai 2022-ben 112 tonna élelmiszert, 44 tonna ruhaadományt, továbbá bútorokat, műszaki cikkeket, valamint egyéb tárgyi- és pénzbeli adományt juttattak el a rászorulóknak.

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket” (Mt 5,9) mottóval hívja és várja Felföldi László megyéspüspök és a papság a Pécsi Egyházmegyében élőket egy, a hívek teljes közösségét megszólító nagyböjti rendezvénysorozatra 2023. február 25. és április 5. között.

Az első ízben 2023 nagyböjtjében megkezdett lelkiségi délutánok hagyományát követve Felföldi László megyéspüspök és a papság idén is lelki délutánokra hívja a Pécsi Egyházmegye egyházközségeiben élő híveket 2024. február 17. és április 21. között, szombatonként és vasárnaponként.

A Pécsi Egyházmegye püspöke nagy szeretettel várja azon férfiak jelentkezését, akik akolitusként szeretnének egyházközségükben aktív közösségi és liturgikus szolgálatot végezni. Az akolitus képzés ingyenes, időtartama két év. Jelentkezési határidő: 2023. március 17.

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr 2023. február 1-jével - az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően - az alábbi személyi változásokat rendelte el:

Egyházunk hagyománya, hogy minden évben a vízkereszti liturgiában megszentelt vízzel házszentelést tartunk az otthonokban, munkahelyeken. Felföldi László megyéspüspök január 12-én Isten áldását kérte a Pécsi Egyházmegyei Hivatal épületeire és annak minden dolgozójára, hogy szolgálatukat a krisztusi szeretet lelkületével végezzék.

Felföldi Lászlót, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspökét 2021. január 6-án, Urunk megjelenésének főünnepén szentelték püspökké és iktatták be főpásztori hivatalába ünnepi szentmise keretében a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. 

A Megváltó születésének ünnepe alkalmából Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke videóüzenetben fordult a hívekhez. A főpásztor Istentől áldott karácsonyt kívánt.

Adventi zarándoklatra hívták december 22-én a pécsi püspökség mintegy 60 munkatársát, világiakat és lelkipásztorokat: Felföldi László pécsi megyéspüspököt, Szép Attila hivatalvezető püspöki helynököt, Máger Róbert püspöki irodaigazgatót és Kovács József püspöki titkárt. A Magtár Látogatóközpontban tartott lelki zarándokúton a Nyolc Boldogság Közösség pécsi alapításának szerzetesnővérei: Versegi Beáta, Mikovics Krisztina és Valter Margit vezették a résztvevőket az adventi koszorú négy gyertyájának jelképei, a hit, a remény, az öröm és a szeretet mezsgyéjén.

Immár egy évtizedre visszanyúló hagyomány, hogy a Pécsi Egyházmegye hivatalaiban, plébániáin, intézményeiben dolgozó munkatársaknak és önkénteseknek ünnepi hangversennyel köszöni meg áldozatos munkáját és szolgálatát a Püspöki Hivatal.

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő 20 oktatási intézmény 420 óvodapedagógusa, tanítója és tanára vett részt november 18-án Pécsen, a Szent Mór Iskolaközpontban megtartott pedagóguskonferencián. A szakmai nap előadója Farkas István piarista – vagy ahogyan sokan ismerik, Lupus atya - volt. A rendezvényen Felföldi László pécsi megyéspüspök is részt vett.

A nagy érdeklődés miatt Pécsen továbbra is két estén át lehetett bekapcsolódni a Felföldi László megyéspüspök által életre hívott férfitalálkozók idei évadának második nagy témakörébe. A Magtár Látogatóközpontban november 10-én és 11-én megtartott rendezvény ezúttal a férfi félelmeinek és reményeinek nagy sorskérdéseit helyezte a középpontba. A folytatásban az előadók a Pécsi Egyházmegye további hat településére: Mohácsra, Szekszárdra, Paksra, Tamásiba, Dombóvárra és Szigetvárra viszik el a tematikus programot.

Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász önkénteseinek találkozóját rendezték november 5-én Pécsen. A szentmisére, melyet Bacsmai László mohácsi plébános, kerületi esperes celebrált a székesegyházban, valamint a Magtárban megtartott előadásokra épülő találkozóra az egyházmegye mintegy harminc karitász csoportja képviseletében 140 önkéntes érkezett. A nap történéseiről Besenczi Zsolt karitászigazgató írt beszámolót.

Mindenszentek estéjén, november 1-jén ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László megyéspüspök a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban, emlékezve a hétköznapok csendes szentjeire, akik nem tökéletesek voltak, hanem elfogadták Istentől kapott küldetésüket és igaz szeretettel élték meg áldozatvállalásukat és szenvedéseiket.

Szent Mór püspök, a Pécsi Egyházmegye társvédőszentjének ünnepén, október 25-én Pécsen, a Magtár Látogatóközpontban tartották a Boldogasszony Imaszövetség hagyományos találkozóját.

Különleges szépségű és értékű szőnyegeket ajándékozott a Pécsi Egyházmegye az Iparművészeti Múzeumnak, melyeket október 25-én szállítottak Pécsről Budapestre.

A Pécsi Egyházmegye társvédőszentjére, Szent Mór püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, október 25-én.

Forbát Alfréd Építészeti Díjat és Építészetért Elismerő Oklevelet adományozott a Dél-dunántúli Építész Kamara Elnöksége Viczencz Ottó építésznek a Rózsakert rekonstrukciója, az Egyházmegyei Turisztikai Információs Pont és a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár tervezéséért.

LD honlap logó