Az Úr 2019. esztendejében 3 diakónust szentel pappá Udvardy György pécsi megyéspüspök. A papszentelésre június 15-én, 10 órától kerül sor. Az eseményéhez közeledve interjú sorozatot közlünk a szentelendő diakónusokkal. Elsőként Molnár Eriket kérdeztük, most Kárász Gáborral folytatjuk.

karasz gabor 01 20190607 172714

1974. december 29-én született Pécsett. Egy idősebb testvére van, édesanyja Bakonyán él. Katolikus családban nevelkedett, gyermekkorától fogva megérintette a vallásos élet, ebben nagy szerepe volt első plébánosának.
Aztán a pályaválasztáskor mégis inkább egy szakmát választott Pécsett a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakiskolában szakács végzettséget szerzett, majd húsz év munka következett. Közben Isten, és a papság iránti vágya nem múlt el, és ezért leérettségizett, majd 2012-ben Dr. Udvardy György püspök úrtól kérte felvételét a papnövendékek sorába.
Ezután egy évet a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán tanult, majd 2013-tól Esztergomban folytatta tanulmányait.
Főpásztora tavaly június 16-án szerpappá szentelte. Diakónusi gyakorlatát a szekszárdi plébánián töltötte.

Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 16. 15.00 Bakonya
Június 22. 18.00 Szekszárd
Július 3. 11.00 Esztergom

Június 15-én, szombaton Udvardy György pécsi megyéspüspök pappá szenteli. 7 éves teológiai képzés áll Ön mögött. Milyen visszatekinteni erre az időszakra?
Nekem hét év volt a felkészülés. Nagyon egyszerű okból kifolyólag, püspök úr bölcs döntése alapján alakult így. Mivel idősebb koromban kezdtem a tanulmányokat, a püspök úr úgy döntött, hogy legyen egy átmeneti év az addigi életem és az új között. Ezt az egy évet Pécsett töltöttem. Kollégiumban laktam és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolára jártam.
Visszatekintve ezekre az évekre, a kezdet nehéz volt. Felvenni a főiskola, és a tanulás ritmusát, a nálam általában húsz évvel fiatalabbakkal együtt élni a minden napokban. De már az elején kiderült az életkor nem akadály. Lassan minden vizsgát, feladatok sikerült teljesíteni és sok lelki élményben volt részem. Rengeteg kiránduláson vettünk részt, barátságok születtek. Többféle nézettel találkoztam, amit az Istenhez közeledést illeti. Elmondhatom, hogy Istenre hangolni az életben többféle módon lehet. Sokat tanultam a fiatalabbaktól, akik nagyon segítőkészek. A szeminárium egy vidám hely, ahol jó volt lenni, minden percért hálás vagyok. Hálás a támogatásért, amit kaptam. De mivel egy zártabb közösség súrlódások is előfordultak, és ezeket kezelni kell, túl kell lépni, nem leragadni egy adott helyzetben. Nem volt sok a hét év, persze az idő megszépíti a dolgokat, de türelmes voltam, vagyok. Miért siettetni a dolgokat? Már azon az úton haladok, amire vágytam. Isten hívott erre az útra.

Karasz Gabor 03 4x3 IMG 20190606 151738

Mikor találkozott először Istennel? Milyen volt az a találkozás?
Legelőször hét éves voltam mikor Isten „szíven szúrt”, megérintett. Egy nyári napon még nagycsoportos voltam az óvodában és készültem az iskolára, az utcán játszottam. Az egyik kislány, aki egy évvel idősebb volt nálam, megkérdezte, hogy nem megyek-e el vele templomba. Tudtam, hogy ősztől majd járok hittanra és templomba, de mégis váratlanul ért a helyzet. Féltem, hogy ha a déli harangszóra nem megyek haza, akkor nagymamám megszid. A mise féltizenkettőkor kezdődött és nekem ebédre haza kellett érni. Végül elmentem misére, piszkosan, úgy ahogy játszottam a porban. Ahogy beléptem a templomba rögtön úgy éreztem, ide mindig jönni akarok. Ámulatba estem. Lenyűgözött az orgona hangja és az, ahogy a pap állt az oltárnál kitárt karral. Mai nap is elevenen él bennem minden perce ennek a misének. Ez volt az első mélyebb találkozásom Istennel.

papnovendekek kirandulasa 05

Hogy merült fel Önben évekkel ezelőtt a papi hivatás gondolata?
Az Istennel való találkozásomtól kezdve élt bennem a papság utáni vágy, de mivel tanulni nem szerettem, így ezt elnyomtam magamban. Inkább szakmát választottam. De a vágyat és az Isten hívását nem lehet elfelejteni. Ott motoszkált a fejemben, nap mint nap. Aztán több impulzus is ért az életben, amik egyre jobban a papság felé fordították az életemet. Úgy gondoltam, hogy családot szeretnék, gyerekeket, feleséget, de a papság utáni vágy hol lobogott bennem, hol csak, mint parázs pislákolt. Aztán Szent II. János Pál temetésén többször elhangzott a búcsúbeszédben az a szó, hogy „kövess engem.” Ezek a szavak belevésődtek a szívembe. Sokszor elolvastam ezt a szakaszt a szentírásból, és egyszer minden erőmet összeszedve elmondtam akkori plébánosomnak, hogy úgy érzem, pap szeretnék lenni. Ő pedig azt válaszolta: „azt hittem, hogy soha nem fogod kimondani.” Leérettségiztem, mert tanulás nélkül nem megy, és jelentkeztem a püspök úrnál.

Említett korábban is nehézségeket. Volt-e esetleg valami más a szemináriumi időszakban? Mivel néz szembe egy kispap és hogy küzdötte le őket?
Nehézségek vannak persze. Akár tanulás terén, akár emberi kapcsolatok terén, vagy a magánéletben is előfordulnak gondok. Meg a sátán sem kíméli a kispapot, a gyengéjét keresi, például a leküzdhetetlen honvággyal, szerelemmel, vagy számtalan más formában.
A spirituális, mint lelki vezető nagyon sokat tud segíteni. Aztán az imádság és az Úrral való együttlét. Fontos, hogy előre kell tekinteni és nem hátra. Elhinni azt, hogy Krisztus hívott meg a papságra és meg is fog óvni, csak adjuk át neki magunkat. Aztán az évek előre haladtával egyre jobban át tudja adni magát az ember Istennek. Csodálatos titok ez.

papszenteles web 20180616 59

Az elmúlt 6 év tapasztalatából mi az, amiért hálás?
Hálás vagyok a sok segítségért, imáért, biztatásért. Azért, hogy Udvardy György püspök úr mindig gondoskodott rólunk, éreztette atyai szeretetét. Ezek nem csak üres szavak, ez így volt! Hálás vagyok a többiekért, a kispapokért, akik velem voltak.

Ha épp nem tanul vagy szolgál, akkor mivel tölti szívesen a szabadidejét?
Szabadidőmben olvasni szoktam, vagy néha-néha filmet nézni. Ha időm engedi barátokkal találkozom. Vagy csak egyszerűen sétálok kint a szabadban, és természetesen a családtagjaimmal találkozom, amikor lehet. A szabadnapomon előveszem a következő vasárnapi evangéliumi szakaszt, és azt elolvasom többször. Elmélkedek.

A pappá szentelendő diakónusok papi jelmondattal, egy olyan gondolattal indulnak el szolgálatuk útján, amellyel azonosulni tudnak, és amely magában hordozza hivatásuk mélységét. Mi a jelmondata és miért?
Jelmondatom a Máté 9,9-ből származik: „Kövess engem.” Ez a rész, mint ahogy korábban említettem belém vésődött, és amikor meghoztam a döntést, hogy pap legyek, pontosabban fogalmazva felismertem Isten hívását, eltűnődtem azon, amit Lévi tett. Felállt a vámszedő asztaltól és egyszerűen követte Jézust. Tehát én is ezt tettem, csak, mint szakács fogtam magam és a „fazekak” mellől felállva Jézust követem. A képlet hasonló Mátéhoz, mert ilyen egyszerűen is lehet igent mondani az Úrnak. Ahogy Szent II. János Pál pápa is tette, követte Krisztust, ment utána egész életében. Felhagyni az addigi egzisztenciával, akármit is kínál a világ.

papszenteles web 20180616 81

Mit üzenne azoknak a fiataloknak, akikben mocorog a papi vagy szerzetesi hivatás gondolata?
Mindenki kövesse bátran Jézust! Az Ő hívását elfojthatjuk magunkban egy ideig, aztán úgy is felszínre tör, mint a vulkán. Nem érdemes halogatni a döntést és kifogásokat keresni. Biztatom a fiatalokat, merjenek belevágni és merjenek pappá vagy szerzetessé válni. Nem kell félni, mert leginkább a félelem tartja vissza a fiatalokat. A félelem attól, hogy nem lesz családjuk, gyerekük, és magányosak lesznek. Isten kegyelme végtelen és átsegít minden akadályon.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség