Szent Péter és Szent Pál ünnepén, a Pécsi Székesegyház búcsúján Udvardy György pécsi megyéspüspök átadta az egyházmegye kitüntetését, amellyel évről-évre elismerik a plébániákon tevékenykedő és kitartó pasztorális kisegítői munkát végző hívek szolgálatát.

Az ünnepi szentmisét követően, a plébánosok javaslata alapján idén Bischof Ádám, Jánosné Pál Erzsébet, Lőw György, Magyarfalvi Géza és neje Haszonics Krisztina, Dr. Nagy Mária Gabriella vehette át a Pécsi Egyházmegye kitüntetését. A továbbiakban a kitüntetettek laudációját közöljük.

paterpal web 20190629 40

Bischof Ádám – Mecseknádasdi Plébánia
plébános: Pekker Mátyás Barna

Bischof Ádám templomi szolgálatát egész életében hűségesen végezve, a nehéz körülmények között kitartóan támogatta az Egyház tevékenységét még az 1990 előtti időben is. Plébánosa mindig számíthat segítségére a plébániát érintő karbantartási munkák, különösen a villamos-elektromos rendszer problémái esetén.
A szentmisék méltó megünneplésének szervezési feladataiban is aktívan részt vesz. Az oltár körüli szolgálat végzésével és az újonnan érkező ministránsok támogatásával példaértékű közösségi feladatot lát el. Litániát és rózsafüzér imádságokat szervez és vezet vasárnaponként a hívek számára. Az ünneplés zökkenőmentességét biztosítva irányítja a felolvasók szolgálatát; megbízott világi áldoztatóként is tevékenykedik. Az atya távollétekor, ha szükséges az igeliturgia megtartásában is megbízható segítséget nyújt.

Jánosné Pál Erzsébet – Nagydorogi Plébánia
plébános: Cseh Péter Mihály

Jánosné Pál Erzsébet Medina és Szedres településeken 23 éves áldozatos hitoktatói és sekrestyés szolgálatával tevékenyen segíti egyházközsége életét. Példamutató hite, imádságos munkája és kitartó lelkesedése különleges ajándék a helyi közösségben.
Hosszan tartó, áldozatos munkát végzett a gyermekek hitre nevelésében, a családok körében vállalt missziós tevékenységekben. Az iskolai hitoktatás mellett nagy figyelmet fordít arra, hogy a gyermekeket minél több szállal kapcsolja be a plébánia életébe. Szolgálatát az elköteleződés, alázat és a gyermekek, családok, valamint a rá bízott feladat iránti tisztelet jellemzi.
Jánosné Pál Erzsébet ma nem tudott eljönni, helyette a díjat a Hitoktatási Iroda képviseletében Tóth Lászlóné veszi át.

paterpal web 20190629 47

Lőw György – Vajszlói Plébánia
plébános: Porpáczy Attila

Lőw György 30 éve áldozatosan szolgálja a Pécsi Egyházmegyét. A Vajszlói Plébánia területén lévő Csányoszró településen hosszú évek óta neveli és erősíti hitükben a gyermekeket iskolai és plébániai katekézis keretében. Igeliturgia-vezetői szolgálata közben számos alkalommal vitte el Isten Igéjét a Felsőszentmárton és Csányoszró településeken élő híveknek. Imacsoportokat vezetett, a Jézus Szíve Imaközösség alapítója és gondozója volt. 20 éven keresztül segítette a szükségben szenvedőket a Kis Szent Teréz Karitász Csoport vezetőjeként.
Pályája igazi példája a krisztusi szeretetnek, meglátta és minden igyekezetével segítette a körülötte élőket. Számára az Ige a tetteken keresztül valóban életté vált és életet adott, családok, gyermekek és idősek ismerhették meg és kerülhettek közelebb a Mennyei Atya irgalmához és szeretetéhez gondos munkájának köszönhetően.

paterpal web 20190629 51

Magyarfalvi Géza és neje Haszonics Krisztina – Dombóvári Plébánia
plébános: Dr. Hegedüs János

Magyarfalvi Géza és felesége Haszonics Krisztina sok éve lelkes, elkötelezett tagjai a dombóvári plébániai közösségnek. 8 évvel ezelőtt alapítói voltak a középiskolás és egyetemista ifjúságot összefogó Antióchiás csoportnak. Azóta teljes elkötelezettséggel szívükön viselik a közösség életét, építik és lelkesen szolgálják annak fejlődését. A fiatalokat családtagként kezelve soha nem sajnálják tőlük idejüket a közösség fejlődése érdekében. Nagylelkűen adományozva, a szükséges háttér biztosításával szerveznek programokat, lelkigyakorlatokat, nyári táborokat is a rendszeres, hetente megrendezett imaalkalmak mellett. A közösség fiataljaival sokat segítenek a plébániai életben és évek óta szervezői a bérmálkozásra készülők lelki napjának is. Géza a tanácsosok testületének tagjaként is segíti a plébániát.

paterpal web 20190629 55

Dr. Nagy Mária Gabriella – Pécs-Székesegyházi Plébánia
plébános: Dr. Kajtár Edvárd

Dr. Nagy Mária Gabriella évtizedek óta segíti önkéntes munkájával, imáival, katekéta szolgálatával Pécs városának katolikus életét. A város több egyházközségéhez is kötődik, hitoktatói szolgálatát viszont elsősorban a Pécs-Székesegyházi Plébánia területén végzi. A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban, ahol a biológia és a kémia tantárgyak megbecsült oktatója, a rendszerváltás óta kateketikai szolgálatot is ellát a gimnázium tanulói között, és teszi ezt hiteles, tanúságtevő módon.
Mindemellett részt vállal az egyes plébániák mindennapi tevékenységében: szívesen lát el önkéntes módon különböző feladatokat a plébániák programjain.
Imádságos életvitele, hitbéli és szakmai felkészültsége, odaadó, tanúságtevő keresztény élete méltóvá teszi őt a közösség megbecsülésére.

Fotó: Loósz Róbert
További képek az eseményről itt.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 február
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 02. 25. - 2024. 02. 25.
Egyházmegyei szabadegyetem 2024/1:
-
2024. 02. 28. - 2024. 02. 28.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 03. 01. - 2024. 03. 01.
Férfitalálkozó :
Dombóvár -
2024. 03. 08. - 2024. 03. 08.
Német nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 03. 17. - 2024. 03. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség