I. Szent Leo az 5. század legjelentősebb római püspöke volt. Teológusként tisztázta azt a kérdést, hogy Jézus Isten vagy ember volt-e – diplomataként több ízben megmentette Rómát az idegen támadóktól.

Nevének latin fordítása: „oroszlán”, s ez egy s mást elmond erről a jelentős, 5. századi egyházfőről. I. Leo ugyanis nemcsak az egyház ügyeit irányította, hanem bátran lépett fel akkor is, amikor a hunok és a vandálok Róma ellen vonultak. Emléknapját november 10-én ünnepeljük.

Leo 400 körül látta meg a napvilágot a mai Toszkánában, Itáliában. 430-ban, I. Celesztin pápa uralkodása alatt, akinek egyik legszorosabb tanácsadója volt, diakónussá szentelték. A pápa halála után, 432-ben, III. Szixtusz lett Róma püspöke. Nyolc évvel később Leo épp Galliában volt átutazóban, amikor a pápa meghalt, és utódjául Leót választották.

Rendíthetetlen a tévtanításokkal szemben

Hamar közismert lett, mert minden erejével szembeszállt az akkori tévtanításokkal, például a monofizitizmussal, a keleti egyház egyik teológiai nézetével, amely szerint Jézus Krisztus egyesítette önmagában az isteni és emberi személyt az inkarnáció (megtestesülés) által, s már csupán isteni természettel rendelkezik. Leó továbbra is azt képviselte, hogy Krisztusnak két természete van: Jézus valóságos ember és valóságos Isten volt. A keleti egyház egy efezusi zsinaton 449-ben azonban kitartott a monofizitizmus mellett, mire Leo pápa „rablózsinat” felkiáltással elátkozta az összejövetelt.   

Ezt megelőzően Leo tiltakozó levelet írt a konstantinápolyi pátriárkáknak. A levelet ugyan figyelmen kívül hagyták, ám két évvel később a Khalkédóni zsinaton felolvasták. Az ott jelenlévő püspököket elbűvöte a világos megfogalmazás, és üdvrivalgással, tapssal üdvözölzölték azt. A két természet-tan kerekedett felül. Leo átal Péter szólt, jelentették ki egyként a zsinati atyák.

emléknap: november 10.

Leo attribútumai a sárkány (Róma Attilától való megmentése miatt); legtöbbször fején tiarával ábrázolják. Leo patrónusa az énekeseknek, zenészeknek és orgonistáknak.

Leo pápa valóban tehetséges teológus és hitszónok volt. Mégis értett ahhoz, hogy a lelki gondozás és a prédikálás által közel legyen az egyszerű néphez is. Több országban újjászervezte az egyházat, és megerősítette a római püspök pozícióját. A későbbiekben ez a személy lett minden püspök és az egész nyugati egyház feje. Ilyen értelemben Leo volt az első igazi pápa. De ezen felül világi ügyekben is ügyes diplomatának bizonyult. Hajlamos volt a kockázat vállalásra, de mindig megerősödött a naphosszat tartó imádságban, rendíthetetlen hitében és Istenbe vetett bizalmában. 

Bátor a hun királlyal szemben

Oroszlánéhoz hasonló bátorságot és erőt mutatott Leo, amikor a hunok Attila király vezetésével 452-ben átvonultak Itálián. Raboltak, gyilkoltak és gyújtogattak. Leo három nap és három éjjen át imádkozott, s utána bátran kiállt a hunok királya elé. Felszólította Attilát, hogy forduljon vissza, és vonuljon ki Rómából. Megdöbbenésében Attila leugrott lováról, Leóhoz sietett, letérdelt előtte, és megígérte, hogy csapatait visszavonja, és a foglyokat szabadon ereszti.

Mi volt az oka annak, hogy a félelmetes hun király ilyen hirtelen megváltozott? A legenda szerint Attila azt mondta a visszavonulás miatt őt szidalmazó alattvalóinak: „Nem magam miatt, hanem miattatok cselekedtem így. Láttam ugyanis, ahogy a pápa mellett ott áll egy lovag, kivont, csillogó karddal. Azt mondta, hogy egész népünket ki fogja írtani, ha nem engedelmeskedem a pápának.”

Gulio Romano freskója Nagy Szent Leo pápát az ártatlanság és az igazság erényei közt ábrázolja.

De Rómában továbbra sem volt nyugalom. Három évvel később Geiserik király vezetésével a vandálok törtek be Itáliába. Ez alkalommal Leo ugyan meg tudta akadályozni, hogy a vandálok gyilkoljanak és gyújtogassanak, de azt már nem, hogy fosztogassanak, és elrabolják a műkincseket. (A vandálság pejoratív fogalma ebből az időből származik.) Leo közbenjárásával legalább azt elérte, hogy a Szent Péter templom, a Szent Pál, valamint a Lateráni Szent János bazilikák, amelyekbe a római nép egy része menekült, sértetlenül megússza a gyújtogatást és a gyilkolászást.

Egyháztanítónak nyilvánítják

Nagy Szent Leo pápától mintegy 100 prédikáció és 150 levél maradt fenn. Sugárzik belőlük az a karizma, amely erre a pápára volt jellemző. 1754-ben XIV. Benedek pápa egyháztanítóvá nevezte ki. Gergely pápa mellett Leo az egyetlen, aki a „nagy” jelzőt is megkapta. 461 november 10-én Rómában halt meg. Mint első pápa, az akkori Péter templomban került örök nyugalomra. Sírja a mai Szent Péter bazilikában található. Nagy Szent Leó az énekesek, zenészek és orgonisták védőszentje. Pápai kereszttel, tiarával és evangéliumos könyvvel szokták ábrázolni; gyakran sárkány van mellette annak jelképéül, hogy megmentette Rómát Attila, hun királytól.

Írta: Margret Nußbaum

A cikk először 2015 február 28-án jelent meg, 2019 november 10-én frissítették.

Forrás: https://www.katholisch.de/artikel/11143-stark-wie-ein-lowe

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 február
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 02. 23. - 2024. 02. 23.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 02. 25. - 2024. 02. 25.
Egyházmegyei szabadegyetem 2024/1:
-
2024. 02. 28. - 2024. 02. 28.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 03. 01. - 2024. 03. 01.
Férfitalálkozó :
Dombóvár -
2024. 03. 08. - 2024. 03. 08.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség