Ferenc pápa

2023. december 8-án, a szeplőtelen fogantatás főünnepén jelentette be Ferenc pápa, hogy 2024. május 25-én és 26-án tartják a Katolikus Egyházban a gyermekek első világnapjának rendezvényeit. Az alábbiakban a Szentatya gyermekeknek írt üzenetét olvashatják.

Mihovics Szebasztián diakónus, a Pécsi Egyházmegye papszentelés előtt álló papnövendéke immár másodszor foghatott kezet a Szentatyával, Ferenc pápával. Történt mindez a 2023. évi pápalátogatás első évfordulója alkalmából a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) által meghirdetett hálaadó nemzeti zarándoklat csúcseseményén, április 25-én a Vatikánban. Mihovics Szebasztián beszámolóját közöljük.

A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján – 2024. április 23–25. között – nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába. Az esemény csúcspontjaként április 25-én délelőtt a Szentatya fogadta a magyar zarándokokat a vatikáni VI. Pál teremben. Beszédében arra buzdított, hogy az imádságban megtalált erő révén kövessük népünk szentjeinek példáját.

Ferenc pápa az elődei által folytatott hagyományhoz híven január 1-jén, a béke világnapja alkalmából üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek. Az idei üzenet címe: A mesterséges intelligencia és a béke, melynek magyar fordítását az alábbiakban közöljük.

November 19. a szegények világnapja, melynek kapcsán a Szentatya, Ferenc pápa üzenetben fordul minden emberhez. A „Ne fordítsd el arcodat a szegénytől” (Tób 4,7) mottóval írt apostoli levelet az alábbiakban közöljük.

Az Egyház 1926 óta minden évben október utolsó előtti vasárnapján, idén október 22-én tartja a misszió világnapját. Ferenc pápa idén Lángol a szív, útra kél a láb (vö. Lk 24,13–35) címmel írt üzenetet a világnapra.

„Áradjon az igazságosság és a béke” – ez a témája az idei ökumenikus teremtésvédelmi hónapnak, amelyet Ámosz próféta szavai ihlettek: „Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság” (Ám 5,24). A Szentatya, Ferenc papa szeptember 1-re, a teremtésvédelmi imanapra írt üzenetét adjuk közre.

2023. május 30-án délelőtt a Szentszék sajtóirodájából élőben közvetített sajtótájékoztatót tartottak, melyen bemutatták a Globális Családpaktumot és Ferenc pápának a globális családpaktum elindítása alkalmából küldött üzenetét.  

Magyarországi látogatásáról a Vatikánba visszatérve Ferenc pápa köszönőlevelet küldött Dr. Veres Andrásnak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének, melyet az alábbiakban adunk közre.

Konferenciát szerveztek május 11-12-én Rómában az olasz társadalom minden szektorának, politikai, gazdasági, egyházi élet képviselőinek részvételével a születésszám növelésének érdekében. Ferenc pápának az eseményen elhangzott felszólalását az alábbiakban adjuk közre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának Sajtóosztálya arról adott tájékoztatást, hogy elkészült a pápalátogatás hivatalos dala Camino – Krisztus, a jövőnk címmel .

Őszentsége Ferenc pápa 2023. április 28-30. között apostoli látogatásra érkezik Magyarországra. A látogatás egyik kiemelt eseménye április 30-án, vasárnap 9.30-kor Budapesten, a Kossuth téren bemutatásra kerülő ünnepi szentmise lesz.

Elindult az önkéntesek toborzása a pápalátogatás eseményeire. A legtöbb segítségre, a legtöbb önkéntesre a Kossuth téri szentmisén számítanak, de más helyszíneken is van lehetőség szolgálatra. Jelentkezési határidő: 2023. április 17. 

A Lourdes-i Szűzanya liturgikus emléknapja, február 11-e a betegek világnapja az Egyházban, mely alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. A betegek 31. világnapjára írt pápai levelet közöljük.

Az Egyház 1926 óta minden év októberének utolsó előtti vasárnapján tartja a világmisszió napját. Idén október 23-án a templomokban is a missziókért és a hithirdetőkért imádkozunk, és a perselypénzt is erre a célra fordítják. A missziós világnapra Ferenc pápa üzenettel fordult a hívekhez.

Idén szeptemberben tartották Rómában azt a továbbképzést, melyen több mint háromszáz, az elmúlt három évben kinevezett és felszentelt püspök vett rész a világ minden tájáról. A Legio Christi (Krisztus Légiója) Regina Apostolorum Kollégiumában megtartott továbbképzés alkalmain hat magyar püspök is részt vett, köztük Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora. A püspököket a Szentatya, Ferenc pápa személyes találkozón fogadta a Vatikánban, az Apostoli Palota Kelemen-termében.

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán veszi kezdetét, amely idén március 2-ára esik. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) nagyböjt kezdetén körlevélben fordul a hívekhez, amelyben kifejezi csatlakozását Ferenc pápa 2022. február 23-án, az általános kihallgatás végén elhangzott felhívásához, hogy hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért.

Teremtésvédelmi sorozatunkban minden hónap harmadik hetében rövid elmélkedést és imádságot ajánlunk egy-egy témával kapcsolatban. Ezen a héten a fogyasztási szokásainkra és benső motivációink őszinte vizsgálatára szeretnénk figyelmet és időt szentelni.

Péntekenként jelentkező teremtésvédelmi sorozatunkban minden hónap első hetében egy-egy pápai megnyilatkozást teszünk közzé, hogy minél jobban megismerjük az Egyház tanítását a közös otthonunk, teremtett világunk és az emberiség családjának védelme kapcsán. A témához fűződő kérdések arra ösztönöznek, hogy mi magunk is bátran tegyünk konkrét lépéseket ezen a téren.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ezen alkalom 150. évfordulóján, 2020. december 8-án tette közzé Ferenc pápa Patris corde- Atyai szívvel kezdetű apostoli levelét, s egyúttal meghirdette a Szent József-évet, amely 2021. december 8-ig tart.

Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ezen alkalom 150. évfordulóján, 2020. december 8-án tette közzé Ferenc pápa Patris corde- Atyai szívvel kezdetű apostoli levelét, s egyúttal meghirdette a Szent József-évet, amely 2021. december 8-ig tart.

„Jöjj, és lásd” (Jn 1,46). Úgy kommunikáljunk, hogy az emberekkel ott és úgy találkozzunk, ahol és ahogy vannak!

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2021-ben nagyböjti üzenetének témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe…” (Mt 20,18).

A Szentatya 2021. január 1-jére írt üzenetének címe: „A gondoskodás kultúrája – mint a béke útja”. Az üzenetet az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Ferenc pápa március 27-én, pénteken imát vezetett és rendkívüli, teljes búcsúval járó Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-bazilika előtti üres téren, a világméretű koronavírus-járvány idején Isten irgalmába ajánlva Róma városát és az egész emberiséget.

Március 25-én a délelőtti általános kihallgatás végén a Szentatya megismételte felhívását: arra kér minden keresztény hívőt, hogy csatlakozzon az ő imájához, hogy a keresztények könyörgő fohásza egy lélekből törjön fel mindenható Atyánkhoz.

A magyar nép azóta, hogy Szent István Szűz Máriának ajánlotta országát, megannyi kedves, az eredeti szöveg egyszerű fordításán túlmenő névvel, jelzővel illeti Magyarok Nagyasszonyát és az ő ünnepeit.

Március 22-én délben az Úrangyala elimádkozásakor a Szentatya a vasárnapi evangéliumról, a vakon született ember meggyógyulásáról elmélkedett, majd arra biztatta a világ összes keresztényét, hogy fogjanak össze az imában, és éreztessék szerető közelségüket mindenkivel.

Francesco Grana vatikáni tudósító tudni véli, hogy idén szeptemberben Magyarországra látogat Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából.

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2020-ban nagyböjti üzenetének témája: „Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20).

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket” (Mt 11,28)

Búcsúval, emléknappal és díjátadóval egybekötött rendezvényt tartottak a Skóciai Szent Margit Gondozóotthonban. Margitmajor lakói jó okkal öltöztették szívüket ünneplőbe.

Ferenc pápa Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát 2019. november 11-én a Kultúra Pápai Tanácsának konzultorává nevezte ki. A megbízatás öt évre szól.

Elmélkedések, szentségimádások, beszélgetések helye az a találkozó, ahova évente kétszer járnak lelkigyakorlatra a Pécsi Egyházmegye papjai. Idén november 4-5. között tartották az év utolsó papi rekollekcióját Mohácson.

2019. augusztus 23-án alapításának 1010 éves évfordulóját ünnepelte a Pécsi Egyházmegye. A történelmi pillanat lelkületét a hazánkban tartandó 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztjének fogadása emelte, amely a szentmise előtt pár órával érkezett a Pécsi Székesegyházba.

Hatodik alkalommal szervez gyalogos zarándoklatot a Pécsi Egyházmegye a bátai Szent Vér kegyhelyre szeptember 14-én. Udvardy György érsek, pécsi apostoli kormányzó arra kéri a zarándoklat résztvevőit, hogy egyéni imaszándékaik mellett idén különösen imádkozzanak a 2020-ban Magyarországon megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.

Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros nyitotta meg Magyarországon a megszentelt élet évét. Héray András FSO atyát, a „Krisztus Ügye” Lelki Család tagját, az MKPK irodaigazgatóját arra kértük, mutassa be az olvasóknak, kiket ünneplünk az év folyamán.

LD honlap logó