Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonnyolcadik állomás: Bonyhád – „Ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok…” (1 Kor 13,1)”

Wigand Istvan plebanos 1Lelki sétánkat a tolna megyei Bonyhádi Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A plébániához Bonyhádon kívül a hozzácsatolt Majos, valamint Cikó és Grábóc községek tartoznak. A térség templomairól, értékeiről, közösségeiről és programjairól Wigand István plébános úr tájékoztat bennünket:

Bonyhád első írott említése 1309-ből való. Írások tanúskodnak arról, hogy a falunak a középkorban és a török hódoltság ideje alatt egy temploma volt. A törökök kiűzése után a település lakatlan lett. Az 1700-as évek elejétől kezdve többségében katolikus német családok telepedtek meg, akik 1729-ben építették meg fatemplomukat és a Szeplőtelenül Fogantatott Boldogságos Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. A XVIII. században folytatódott a németek betelepülése és a katolikus egyházközség kinőtte templomát. A bonyhádi hívek 1769-ben a templomépítő hírében álló szakadáti plébánost, Winkler Mihályt hívták segítségül. A templom ünnepélyes alapkőletétele 1769. december 8-án volt. Az építkezéshez Klimo György pécsi püspök adta meg az engedélyt 1773-ban. Végül több nehézség árán, de felépült a templom a szentgotthárdi apátsági – első jellegzetes középtornyos barokk – templom mintájára. Az épületet 1782. augusztus 25-én Gróf Eszterházy Pál László pécsi püspök szentelte fel és még ebben az esztendőben barokk orgonát építettek a kórusba. A megmaradt építőanyagokból hozták létre a megye első keresztény ispotályát. A templom renoválására 1956-ban kerülhetett sor, majd 1975-ben belső festést végeztek. 1990-ben nagy szabású felújítás kezdődött, amelynek keretében megjavították és újra cserepezték a tetőt. 2004-ben belső felújítási és rekonstrukciós munkák elvégzését kezdeményezték. A templom kimagasló jelentőségű freskója az Utolsó Vacsora, amelynek eredeti állapotban történő helyreállítása 2006. június 30-án fejeződött be. Napjainkban törekvés van arra, hogy a templomon karbantartási munkálatokat, statikai megerősítéseket tudjanak végezni.

Néhány éve került kialakításra Bonyhádon a kórházkápolna, amely a bonyhádi kórház területén helyezkedik el. A barátságos, impozáns épület egész nap nyitva van, így bármely napszakban be lehet menni elcsendesedésre, imádságra.

Majoson egy régi polgárház átalakításával hoztak létre egy kápolnát, amelyen az elmúlt időszakban komoly felújítást végeztek. A fejlesztés eredményeképpen teljesen modern, szép kápolnát sikerült kialakítani. Az épület ünnepélyes felszentelése idén szeptember 26-án volt.  A kápolnában hetente háromszor van program, illetve szertartás: hétfőn szentségimádás és Bibliaóra Szőts Gábor vezetésével, szerdán szentmise és vasárnap szentmise vagy igeliturgia.  

Grábócon többségében szerb ortodoxok élnek. Az 1585-ben alapított szerb kolostor a Kárpát-medence szerb közösségének szellemi és vallási központja volt egészen 1974-ig. A virágzó kolostort 1667-ben a törökök feldúlták, a szerzetesek kőtemplomát lerombolták. Az utóbbi romjain épült fel 1736-38 között a ma is meglévő barokk templom Szent Mihály és Gábriel arkangyalok tiszteletére. A templomban havonta egyszer van szentmise. A régi plébániaépület tetőszerkezetét a Magyar Falu program keretében sikerült felújítani.

Cikón 2017-ben ünnepeltük a templom 250 éves évfordulóját. A Magyar Falu Program keretében itt is voltak fejlesztések.  Havonta két alkalommal van szentmise, az adventi időszakban közös gyertyagyújtások lesznek, illetve hősi halottakról való megemlékezést is szoktunk tartani. A faluban még megtalálhatóak a régi apátsági templom romjai is.

Plébániánkon több aktív közösség működik, amelyek meghatározóak a térség hitéletében:

A Bonyhádi Katolikus Közösség egy ifjúsági csoportból alakult ki 36 évvel ezelőtt.

Ifjúsági közösségünk is van, akik a zenei szolgálatban közreműködnek, illetve a karácsonyi műsorban és pásztorjátékban is segédkeznek, továbbá a bérmálási szentségfelkészítésben is aktív szerepet vállalnak.

A hagyományok alapján működő Szent Mónika közösség tagjai a szentségi felkészítéseknél süteményekkel és szendvicsekkel gondoskodnak a lelki készületben a testi jólétről.

A Baba-Mama Klub tagjai hetente egy alkalommal találkoznak.

A Mária Légió és a Jézus Szíve Család tagjai rendszeresen összejönnek imádságra, továbbá idősebbekből álló csoportunk is van, akik korábban végezték el a Cursillo-t.

Az Alpha kurzust 2016-tól kezdődően szervezzük meg, de az idei esztendőben a járványügyi helyzet miatt nem vállaltuk az elindítását.

Felnőtt hittanunkat kéthetente tartjuk meg. Az alkalmak teljesen nyitottak mindenki számára, klasszikus hittanként működik, de beszélgetésekre is sor kerül – alkalmanként 20-30 fő részvételével.

A jegyesoktatást csoportosan tartjuk egy házaspár közreműködésével – mindig év elején kezdjük el, sajnos az idei esztendőben online tudtuk megvalósítani.

„Evezz a mélyre!” című lelki estet havonta egy alkalommal rendezzük meg. Nyitott közösségi alkalom keretében szentségimádást, dicsőítést, tanítást, közbenjáró imát végzünk, közben gyónási lehetőség van, a végén pedig agapét tartunk több mint 100 fő részvételével.

A hagyományokat követve Plébániai Nyílt Napunkat minden év június 2. vasárnapján szervezzük meg a plébániánk udvarán. Az esemény nagyon népszerű, sokan érkeznek, köztük elsősorban gyermekes családok, de mindenkit szeretettel várunk. Szentmisét követően ebéddel kezdünk, van koncert és különböző programok a gyermekek számára is. 

182 Bonyhad egyhazkozsegi nap

A templom búcsúja Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén, december 8-án lesz. Korábban 2-3 napos adventi lelkigyakorlattal kötöttük össze a búcsút, de a járványügyi helyzet ezt bizonytalanná tette, így az idei esztendőben szentmise keretében tartjuk meg az ünnepet.

Bonyhádon első péntekeken egész napos szentségimádásra van lehetőség 7.30–18.00 óráig (délelőtt általában egyéni, délután pedig közösségek részvételével).

Városunkban jó a felekezetek közötti  ökumenikus együttműködés. Nemcsak az ökumenikus imahéten, hanem a mindennapokban is vannak közös események, például az adventi időszakban a városi program keretében szombati napokon felváltva tartjuk a gyertyagyújtást a református és evangélikus lelkészekkel.

A plébániának van nyomtatott plébániai lapja, amelyben a heti miserend és a hirdetések mellett lelki gondolatok, írások is találhatóak.

Említésre méltó még, hogy a város szülöttje Virág Ferenc egykori pécsi megyéspüspök, akinek emléktábláját 2016-ban avattuk fel.

Lelki sétánk végén adventhez közeledve, elcsendesedve az alábbi imával forduljunk Urunkhoz:  

Urunk, Jézus Krisztus, teremts bennünk csendet, hogy az adventi időben Rád,
a Te szavadra, útmutatásodra, szeretetedre figyelhessünk!
Teremts bennünk csendet, hogy lelkünk mélyén meghalljuk bűnbánatra hívó szavadat! 
Teremts bennünk csendet, hogy meghalljuk az adventi örömhírt:

emberként fogsz megszületni. 
Teremts bennünk csendet! 
A hit ajándékát elfogadó csendet. 
A Te titkaidat elfogadó csendet. 
A Te szeretetedet elfogadó csendet. 
A Megváltó érkezését váró csendet. 
A lélek mélyén megszülető öröm csendjét. 
Hiszek, Uram, erősítsd bennem, bennünk a hitet! 
Ámen.

Forrás: Bonyhádi Római Katolikus Plébánia
Fotó: Bonyhádi Római Katolikus Plébánia

 

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2