Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonkilencedik állomás: Komló – „akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak" (Iz 40,31)

Dallos Tamas 3Ma Szent Borbála, a bányászok védőszentjének ünnepe van. Ezen alkalomból lelki sétánkat a Komlói Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk, kapcsolódva a 84 évvel ezelőtt Szent Borbála tiszteletére felszentelt plébániatemplom búcsújához. A plébániához Komló, a hozzácsatolt városrészek – Mecsekjánosi, Mecsekfalu, Kisbattyán – valamint Mánfa és Mecsekpölöske községek tartoznak. A térség lelkipásztora Dallos Tamás atya, aki idén márciusban került a plébániára és a mai napig szívesen emlékszik vissza, hogy milyen óriási nyitottsággal fogadták a helyiek. Tamás atya az egyházközség hitéletéről, közösségeiről és programjairól tájékoztat bennünket:

A település első kőtemploma a XV. században épült, amelynek pusztulása a török uralom alatt következett be. Az épület romjai a komlói kórház közelében lévő domboldalon ma is megtalálhatóak. A komlói egyházközség 1942-ig a mecsekjánosi plébániához tartozott. 1924-ben egy munkásházban kialakított kis kápolnában tartották a szertartásokat, amely szűknek bizonyult.  A város jelenlegi temploma 1937-ben épült meg 3 hónap alatt – szeptember 8-án volt az alapkőletétel és december 4-én Szent Borbála, a bányászok védőszentjének tiszteletére szentelte fel Virág Ferenc pécsi megyéspüspök. A bauxitbetonból épült templom kivitelezését a komlói bánya végezte. Különálló 57 méter magas impozáns tornyában három harang helyezkedik el. Az art deco stílusban kialakított templomban a fehér, szürke, fekete színek a meghatározóak. Emiatt első pillantásra talán komornak tűnik, ugyanakkor nagyon jól illeszkedik a bányászok életéhez, akik munkájuk során sötétségben, homályban dolgoznak és a kövek a meghatározóak. Különös módon érződik ez a liturgikus térben. Az idei esztendőben azért, hogy az összhatás még inkább érvényesüljön, a fa miséző oltárt fémvázra helyezett márványlapokból álló oltárra cserélték, így az új miséző oltár szépen harmonizál az áldoztatóráccsal is. Szent Borbála bronzszobra a szentségi oltár fölött található.

Mecsekjánosi templomát Keresztelő Szent János, a mecsekfaluit Sarlós Boldogasszony, a mecsekpölöskeit Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel. Mánfán a szertartásokat Szent István király tiszteletére felszentelt kápolnában tartják, a faluhatáron kívül található Árpád-kori templom inkább turisztikai látványosságként funkcionál.   

A szentmisék rendje úgy került kialakításra, hogy minden településrészen legalább kéthetente legyen szentmise. Komlón minden szombaton 17.00 órától (nyáron 18.00 órától) van előesti szentmise, vasárnap 9.30 órától kezdődnek a szertartások. Vasárnap 8.00 órától heti váltásban Mecsekjánosi illetve Mecsekfalu, 11.00 órától Mecsekpölöske illetve Mánfa településeken van szentmise. A plébániatemplomban étköznaponként vannak szertartások: hétfőn 17.00 órakor (nyáron 18.00 órakor), kedden 8.00 órakor a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolával közösen, csütörtökön 16.30 órától szentségimádás, majd 17.00 órától szentmise (nyáron 17.30-tól szentségimádás, 18.00 órától szentmise). A szentségimádások tematikus rendben zajlanak. Első csütörtökön papi és szerzetesi hivatásokért, harmadik csütörtökön a Szent Mónika közösség részvételével édesanyákért, gyermekekért, a második és negyedik csütörtökön olyan szándékokért tartjuk a szentségimádást, amelynek aktualitása van. Péntekenként 8.00 órakor vannak a szentmisék, kivéve az adventi időszakban, mivel most 6.00 órától tartunk rorátét.  

186 Komlo szentsegimadas 5

A templom szomszédságában elhelyezkedő Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskolájával és Szent Bernadett tagóvodájával jó együttműködés alakult ki. Elkötelezett vezetéssel az iskola életében jelen van a hitre nevelés, amelybe magam is bekapcsolódok. Szervezett hitoktatás működik nemcsak a katolikus iskolában, hanem az állami iskolákban is. A katolikus iskolában Békési-Márton Csaba, Pabian Ádám és Ormándi Lázár, az állami iskolákban Jankó Mónika és Berg Máté hitoktatók dolgoznak. A hitoktatói csapattal végezzük a plébánián 2 éves rendszerben a szentségfelkészítést: a 3-4. osztályosokat elsőáldozásra, a 7-8. osztályosokat a bérmálásra késztjük fel. A katolikus iskolában nemcsak a gyermekekkel való kapcsolat fontos, hanem lehetőség nyílik a családok megszólítására is. Van ministránscsoportunk is, amelybe igyekszünk bevonni a fiatalokat.

186 Komlo iskola eplet 6

Sajnos a pandémiás időszak a közösségek találkozási alkalmainak gátat emelt, így most több mindent szükséges újra szervezni. Tervezés alatt van Bibliakör és felnőtt katekumen csoport kialakítása. Működik a Szent Mónika csoport az édesanyákkal, továbbá Rózsafüzér társulat biztosítja a háttér imádságot. Szent Kinga karitászcsoportunk a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű családokat aktívan segíti. Vezetője Tamás Gyuláné Anikó néni, aki elképesztő lelkesedéssel szervezi a karitatív tevékenységet munkatársakkal, önkéntesekkel. Ami nagyon értékes, hogy nemcsak az adományokat viszik el a rászoruló embereknek, hanem az evangéliumot is.

Berg Máté hitoktatónk tagja annak az országos hálózattal rendelkező „Munkásmisszió”-nak, amelynek keretében szakmunkás fiatalokkal végeznek közösségi munkákat, miközben saját közösségbe szerveződnek, ahol lelki tartalmakat is kapnak.

186 Komlo fiatalok 7

Ami örvendetes, hogy a plébánián mindenki megtalálja a maga szolgálati feladatát.

Templomunk védőszentjéről nemcsak a ma esti, hanem a holnapi (vasárnapi) szentmisén is megemlékezünk és mindenkit szeretettel várunk! Korábbi évek hagyományára vezethető vissza, hogy Szent Borbála napján, így ma is, az esti szentmisét követően fáklyás felvonulást tartunk az emlékkereszthez, ahol közös imádság lesz a bányászokért.

Az idei adventi időszakban közös adventi koszorúkészítést sajnos a járványügyi helyzet miatt nem szerveztük meg, de advent első vasárnapján megáldottuk azokat a koszorúkat, melyeket a családok elkészítettek, s mely körül egész adventben együtt imádkozhatnak majd esténként.

Lelki sétánkat a komlói Szent Borbála Templom alapkőletételkor elhelyezett – 1937-ből származó – szöveggel (1937) zárjuk:

Emelkedjék ez alapkövön a komlói templom a teljes Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek dicsőségére és imádására, a Boldogságos Szűz, édes hazánk pátrónájának, Szent Borbálának, a templom védőszentjének és minden szenteknek tiszteletére.

Legyen a vallásos buzgóságnak tűzhelye, az erkölcsös élet forrása és táplálója! Hallgassa meg az Úr a hozzáesdők imáját, lelje meg benne a bűntudattól roskadozó lélek megnyugvását, a szenvedő szív vigasztalását!

Áldja meg az Úr egyházunkat és magyar hazánkat! Amen.

Forrás:
Árgyelán György: Hittel és reménnyel, a szerző magánkiadása, 2007
Komlói Római Katolikus Plébánia
Fotó: Komlói Római Katolikus Plébánia

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2