Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Harmincnyolcadik állomás: Mohács – A szeretet terei, közösségei és szolgálatai – „Irgalommal szeretve szolgálni”

Mohacs ls2 Bacsmai LaszloLelki sétánkat a Mohácsi Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A múltkori sétánk során bemutatott Fogadalmi Emléktemplom mellett további helyszínek állnak rendelkezésre Mohácson a liturgiák megtartására és a lelki töltekezésre. Ez alkalommal is Bacsmai László plébános atya kísér bennünket, miközben betekintést nyerhetünk a plébánia lelkiségi csoportjainak, közösségeinek életébe és papi szolgálatába.

A település első plébániája már 1332-ben létezett, azonban a térség templomait az évszázadok viharai többször lerombolták, s a hívek mindig újraépítették azokat. A plébániát 1694-ben alapították újjá. 1718-ban a Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel azt az új templomot, amely sajnos 1743-ban leégett. 1766-1770 között épült fel a helyiek által belvárosinak nevezett barokk stílusú Szent Mihály templom. A két homlokzati fülkében bal oldalon Szent István, jobbra Szent László szobrát láthatjuk.  A templom stílusát az 1770-ben készült főoltár határozza meg, a főoltárkép Szent Mihály arkangyalt ábrázolja. A hajóban a bal oldali fali fülkében Szűz Mária, a jobb oldalon Nepomuki Szent János szobra áll.  A hajóboltozat bal oldalán nyílik a Jézus Szíve kápolna a Jézus Szíve szoborral. A bejárat jobb és bal oldalán Szent Antal és Szent József szobra látható. A templom oldalbejárata felett Szent Mór pécsi püspök képe látható. A templom első orgonáját Eszterházy Pál László püspök adományozta 1783-ban, amelyet azóta többször bővítettek.

252 Mohacs ls2 szent mihaly belso

A Püspök templomot, más néven Külvárosi vagy Szent Kereszt templomot 1742-ben Berényi Zsigmond pécsi püspök építtette. A bejárat felett egy hatalmas Berényi-címer és Szent Miklós szobra áll. A templom egyhajós, szentélye félköríves záródású. Az épületnek nemcsak a bejárata, hanem a belső berendezése is gazdagon díszített.

252 Mohacs ls2 Szent Kereszt templom

A Zárda templomot 1724-ben kezdték építeni ferences szerzetesek, végül a helyi püspök támogatásával 1771-re készült el és Szent Antal tiszteletére szentelték fel. Az épület külső megjelenésében a lecsendesült barokk átmeneti stílusát képviseli. A bejárat párkánya alatt rokokó faragású keretben ferences jelvény látható. A homlokzat fölé emelkedő tornyot utólag megmagasították. A főoltárképet - amelyen Szent István felajánlja a koronát - Klimo György püspök ajándékozta a szerzeteseknek. A templomhoz kolostor csatlakozik, amelyben jelenleg a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Ferenc Tagóvodája működik.

A templomban minden kedden Szent Antal ájtatosságot végzünk, a szentmise perselyadományait a Karitász javára gyűjtünk.

Szent Antal liturgikus emléknapjához kapcsolódóan magyar, német és sokac búcsút tartunk.

252 Mohacs ls2 Zarda templom

A lelkipásztori teendőket Fekete Zoltán káplán atyával és Csősz István nyugállományban lévő atyával együttesen látjuk el.

252 Mohacs ls2 Csosz Istvan

Mohácson több nemzetiség is él a magyar mellett, például németek és sokacok (horvátok). Számukra is igyekszünk anyanyelvükön biztosítani a lelkipásztori ellátást.

A városban minden vasárnap van szentmise, a pandémia időszaka alatt a 4 katolikus templomból kettőben és egy kápolnában tartottuk a szertartásokat.

A plébániához tartozó környező falvak között vannak olyan helyek, ahol minden vasárnap van szentmise vagy igeliturgia. Mivel igeliturgiára kevesebben mennek el, ezért törekszünk több helyen szentmisét bemutatni. Szentgyónásra a reggeli misék előtt vagy az esti misék előtt és alatt, illetve igény szerint a délelőtti mise után van lehetőség.

A betegellátás hangsúlyos kérdés. Amikor Mohácsra kerültem, akkor próbáltam elsőpéntekes betegellátást elindítani, amely sikerült is. A kórházban éppen elkezdtük megszervezni a beteglátogatók szolgálatát, amikor bezárták a kórházakat. Hívásra igény szerint járunk a kórházba, súlyos betegekhez jelenleg is.  Egyébként karácsony és húsvét előtti időszakban van nagyobb igény betegellátásra. Az idősek otthonában havi rendszerességgel celebrálunk szentmisét.

Adventi és nagyböjti időszakban három estés lelkigyakorlatokat tartunk, ehhez kapcsolódnak a katolikus és városi iskolák diákjai és tanárai számára szervezett lelkinapok és gyónási alkalmak is.

Fekete Zoltán káplán atya vezetésével és világi segítőkkel Bibliaórát tartunk a felnőtt korosztálynak – a résztvevők létszáma kb. 20-25 fő.  

A katekumen csoportunkkal kéthetente jövünk össze dupla órában, hétfőnként este 18.00 órától.

A jegyesekkel én foglalkozom, segítő házaspárokkal együtt tartunk csoportos jegyes kurzust, illetve jegyeshétvégét szervezünk Máriagyűdön. A pandémia előtt alakítottuk ki a fiatal házasok csoportját alakítottuk, a találkozások a járványhelyzet miatt akadoznak.

 A Házas Hétvége mozgalom lelkiségében is tevékenykedem, első hétvégéket, mélyítőket, formálót és jegyes hétvégét tartok. 2013-2021 között 7 csoport alakult. A csoportok összejövetelei havonta, a régiós találkozók pedig évente négyszer vannak.  Örülök, hogy itt Mohácson is több csoportban működik a Házas Hétvége.

Máriagyűdön minden évben szervezünk lelkinapokat a „házas hétvégés” csoportvezetőknek szeptemberben, a tanácsosi tagoknak pedig novemberben, amelyek péntek délutántól szombat délig tartanak.

252 Mohacs ls2 hazasparok megaldasa PL

Elkezdtük a szentségimádás iskoláját, kéthetente jöttünk össze, de a pandémia miatt félbeszakadt, szünetel.

Karitász csoportunkkal – amelynek lelki vezetője vagyok – első csütörtökön jövünk össze délután 17.00 órától. A találkozó több részből áll: elmélkedés, beszélgetések, valamint a névnaposok és születésnaposok köszöntése.

Hitoktatóink a szentségi életre való nevelésben működnek közre a közösségi házban tartott délutáni hittanórákon, illetve előkészítik és megtartják a nyári táborokat. Igeliturgia vezetőink az igeliturgiákon kívül a szentmisék alatt tartanak foglalkozásokat a kisebb gyermekeknek az erre a célra újonnan kialakított helyiségben. Áldoztatóink nem csak az áldoztatásban segítenek, hanem a lektori feladatokba, illetve a liturgiához kapcsolódó egyéb munkákba is bekapcsolódnak.

252 Mohacs ls2 Gyertyaszentel kaplanatya ovi

A lelkiségi csoportok, közösségek különféle lelki programokat és találkozókat szerveznek. A plébánián nincs közösségi terem, ezért nagyon jó lehetőség volt, hogy a Kolpingtól először béreltük, majd megvehettük a mostani közösségi házunkat, ahol a fakultatív hittanórák vannak és ahol összejöhetnek a közösségek:

  • A Szent József Férfikör középkorú férfi tagjai havonta találkoznak, évente 5-6 gyalogos zarándoklatot szerveznek. Az egyházmegyében szervezett férfitalálkozók hatására szeretnénk egy ifjabb férfiakból álló férfikört is szervezni.
  • A Szent Mónika közösségben lévő édesanyák havonta egy szentmisén és egy találkozón vesznek részt közösen.
  • Keddi csoportunk tagjai a Bibliával foglalkoznak heti alkalmaikon.
  • A Szeretetláng tagjai hetente jönnek össze, ők alkotják az egész napos szentségimádás résztvevői csapatát is, amelyet keddenként 8.00-16.00 óra között tarunk a Belvárosi (Szent Mihály) templomban.
  • A Szőlőhegyi imacsoport tagjai a kápolnában hetente egyszer imádkoznak és engesztelést végeznek.
  • A Taizé-i imacsoport havonta tart egy taizé-i imaórát a közösségi házban, emellett a gitáros szentmiséken zenei szolgálatot végeznek.
  • Rózsafüzér Társulatunkban több koszorú is van, heti szinten közös imádságot is végeznek.
  • A Jézus Szíve Család tagjai az otthoni imádságon túlmenően bekapcsolódnak az országos szentségimádások szervezéséhez.
  • Cserkészeink önállóan végzik szolgálatukat, a karitász adománygyűjtésnél szoktak aktívan segíteni.

Nagy ajándék volt, hogy 2017-ben egy Amerikába vándorolt mohácsi nénitől ingyenesem megkaptuk azt a házát, amelyet felújítottunk és karitász rendelkezésre bocsátottuk az adományok gyűjtésére és osztására önkéntesek segítségével.

252 Mohacs ls2 karitasz misszio

1991-ben szenteltek pappá, azóta végzem a szolgálatomat. Pakson 2 évig, Szekszárdon 1 évig voltam káplán, majd Felsőszentmártonban 9 évet, Szekszárdon 14 évet töltöttem plébánosként. 2017-től a Mohácsi Plébánián végzem a lelkipásztori munkámat. Papi jelmondatom: „Úgy vagyok köztetek, mint aki szolgál” (Lk 22,27) Különbséget teszek a szolgálat és a kiszolgálás között. Az irgalmasság évében voltam ezüstmisés, akkori jelmondatom az év mottója volt: „Legyetek irgalmasok, mint az Atya!” (vö. Lk 6,36) Ha röviden összegyúrva kellene a jelmondatomat megfogalmazni azt mondanám: „Irgalommal szeretve szolgálni.”

Szeretek hittant tanítani, mert csak így tudom megérteni a hitoktatók gondját baját és így tanítva jobban tudok nekik segíteni. Nem szeretnék elszakadni a gyerekektől, ilyen szinten sem. Azért szép a papi élet, mert változatos. A hittanórák után misézek, gyóntatok, keresztelek, temetek, jegyeseket oktatok és esketek, találkozom az emberekkel egy-egy ebéd, vacsora keretében. Vannak egyházi szolgálataim, mint pl. kerületi esperes, püspöki tanácsos vagyok. Családpasztorációban 11 évig vettem részt, az idei esztendőben a horvát referatúra vezetését kaptam meg.  Világi elismerésekben is részesültem, de ezeket nem szeretném sorolni, mert az a múlté. A jelenben szeretnék emberként élni az emberek között, hogy rajtam keresztül is megérezzék Isten szeretetét.

„Irgalmas Istenünk jóságát mindörökké éneklem.”
(taizé-i ének)

Forrás: Mohácsi Római Katolikus Plébánia
Fotó: Pécsi Egyházmegye, Mohácsi Római Katolikus Plébánia

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2