Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvennegyedik állomás: Szajk – „Gyertek, kövessetek…" (Mk 1,17)

Lelki sétánk következő állomása a Szajki Római Katolikus Plébánia területe, amelyhez Babarc, Liptód, Szajk, Versend települések tartoznak. A térség lelkipásztori szolgálatát Dr. Tamás Roland plébános látja el, aki a plébánia templomáról és hitéletéről mesél:

Tamas RolandSzajk a 18. században még egy Szent István korabeli fatemplommal rendelkezett, amelyet Szent András apostol tiszteletére építettek. Az épület harangját Berényi Zsigmond püspök szentelte fel 1732-ben. A mai templom késő barokk stílusban, 1753-ban épült fel a lebontott fatemplom helyére, szintén Szent András tiszteletére. Az épület lapos mennyezetét 1803-ban boltozattal váltották fel. Orgonáját 1878-ban az Angster gyár építette, melyet 1921-ben Mayer György átépített.

Plébániai közösségeink köréből fontos szerepet tölt be a helyi Karitászcsoportunk, amely a hátrányos helyzetben élőket segíti a térségben. Családos közösségünk rendszeres összejöveteleivel a családok megerősítését és lelki fejlődését támogatja. Ifjúsági énekkarunk a gyermekmiséken, a nyári gyerektáborokban is szolgál. Jelenleg a virágvasárnapi passió előadására készülnek.

Közösségi házunk – amelyet leginkább a gyermekek vesznek igénybe – lehetővé teszi a közösségi összejöveteleket, programokra való készületet.

Plébániánknak az idei esztendőben lesz a 250 éves évfordulója. Ezen alkalomból 2022. május 20-22. között háromnapos triduum-ot tartunk, kiegészítve minden korosztály számára tervezett színes programokkal, hogy méltóképpen tudjuk megünnepelni a jeles évfordulót. /A program részleteiről majd a későbbiekben, az ünnephez közeledve adunk híradást. /

Szajki templom felülről

Eseményeink körében kiemelkedő minden esztendőben a templom búcsúja, amelyet Szent András apostol liturgikus ünnepén, november 30-án tartunk. András azon első tanítványok egyike, akiket Jézus meghívott és követték Őt:

„Amikor Jézus a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: <Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benneteket.> Rögtön otthagyták hálójukat és követték.” (Mk 1,16-18)

Nagyböjti időszakban vagyunk, ilyenkor az imádság, a böjt és irgalmasság cselekedetei által talán még jobban meghalljuk Krisztus szavát. Szent András apostol példájára mi is induljunk el és kövessük Urunkat, hogy még közelebb kerüljünk hozzá Húsvét ünnepére!

Lelki sétánk végén forduljunk bizalommal az Élő Istenhez plébániatemplomunk védőszentjének, Szent Andrásnak közbenjárását kérve:

„Kérünk, Istenünk, legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András apostol, aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.”

Forrás:
Szajki Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
www.szajk.hu

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2