Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvenhatodik állomás: Vajszló – „Idegen voltam és befogadtatok…” (Mt 25,35)

Lelki sétánkat a Dráva mentén, az Ormánságban, a Vajszlói Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A plébánia által ellátott települések: Baranyahidvég, Besence, Csányoszró, Hirics, Kemse, Kisszentmárton, Lúzsok, Nagycsány, Páprád, Piskó, Sámod, Vajszló, Vejti. A térség lelkipásztori szolgálattevői: Barics Gábriel plébános és Németh Antal Ferenc lelkész. A katolikus hitéletről Barics Gábriel plébános atya mesél, miközben visszatekint a történeti forrásokra is:

vajszlo nemeth antal 2A plébánia története a XIII. századba nyúlik vissza. Az első hiteles adat Vajszlóról IV. Béla királyunk 1267-ben keltezett oklevele, melyben két testvér, Péter és Pál kovázdi vár jobbágyai földjüket és önmagukat felajánlották a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett nyúlszigeti apácáknak. IV. Béla leányának, Margit sürgetésére – aki maga is apáca volt – csakhamar kis templom is épült, melynek felajánlását IV. Béla fia, V. István megerősítette az apácák javára. A következő irat 1300-ból való, amelyben III. Endre király nagy kiterjedésű privilégiumot adományoz a vajszlói apácakolostornak. 1354-ben Nagy Lajos oklevelet küld az apácáknak, melyben azt írja, hogy Margit iránti tisztelete jeléül Vajszlón vásárjogot biztosít a kolostornak. Így anyagiakban és lelkiekben is növekedett a vajszói kis hitközség.

A XVI. században a török hódoltság időszaka alatt a térségben nyomorúságos helyzet alakult ki. Idővel sok református hívő érkezett a környékre, így a katolikusok száma kevesebb lett. A török kiűzése után a korábbi templom sorsáról nincsenek forrásaink. Az új katolikus templom 1747-ben épült meg, amelyet még ebben az esztendőben augusztus 15-én Országh András püspök szentelt fel a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére. A főoltárképet Dorfmaister István alkotta. A harangok közül az első 1794-ben készült el Szent Klára, a második 1795-ben, a Szent Család tiszteletére, a harmadik 1844-ben, a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére. A templom első renoválása 1831-ben történt.

317 vajszlo templom oltar 1

Ebben a templomban tartjuk ma is a szertartásokat, és ünnepeljük meg a templom búcsúnapját a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén, augusztus 15-én.

Plébániánk figyelme az elmúlt időszakban arra a befogadó szemléletre irányul, amely Jézusnak is szívügye: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.” (Mt 25,35) A jelenlegi közösségi házban az orosz-ukrán háborús konfliktus következtében érkező ukrán menekülteket fogadtuk be. Ellátásukban a helyi önkormányzattal, Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitásszal, a hívekkel és a falu lakosságával összefogva segédkezünk. A befogadás lelkületét gyakorolva közvetlenül megtapasztaljuk a másokra való odafigyelés, gondoskodás fontosságát, közösen átélve az aggodalmakat és küzdelmeket, melyek alakítják hitünket és életünket.

317 vajszlo templom szuz maria

A térség nemcsak idegeneknek, de sok papnak is otthont adott, hiszen erről a vidékről származik az Egyházmegye több lelkipásztora, akik jelenleg is aktívan végzik szolgálatukat. A falu szülöttje Dohány Zoltán bicsérdi plébános, de a Dráva mentén nevelkedett Bacsmai László kerületi esperes, mohácsi plébános, Barics Gábriel görcsönyi plébános, Egri József sellyei plébános, Pavlekovics Ferenc pécs-kertvárosi plébános és Ronta László harkányi plébános.

Lelki sétánk zárásaként imádkozzunk újabb papi hivatásokért, hogy gyarapodjék azok száma, akik „jó pásztor”- ként terelnek bennünket a Krisztushoz felé vezető úton:

„Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről.
Áraszd ki Egyházmegyénkben a bátorság és a buzgóság Szentlelkét.
Ne engedd, hogy híveid, akiket megváltottál és üdvözíteni akarsz,
nélkülözzék szentségeid vigaszát.

Tieid vagyunk és tieid akarunk maradni.
Támassz családjainkból férfiakat, akik állhatatosak és szelídek
az oltár szolgálatában és evangéliumod hirdetésében.
Nézz sok ifjú szemébe, hívd őket, hogy kövessék szent Fiadat!

Add, hogy Egyházmegyénkben kegyelmednek kiosztói
számban gyarapodjanak, és szeretetben mindig kitartsanak.
Istenünk bízunk gondviselő jóságodban és irgalmadban.
Ámen.”

Lelki séta sorozatunk következő fejezete két hét múlva (május 14-én) jelenik meg.

Jövő szombaton (május 7-én) a virtuális lelki sétánk helyett szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 14. máriagyűdi egyházmegyei gyalogos zarándoklatra, hogy együtt imádkozzunk a békéért!

Forrás: Vajszlói Római Katolikus Plébánia

Fotók:
Barics Gábriel
Pécsi Egyházmegye

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2