Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Ötvenharmadik állomás: Pincehely – „Boldog vagy, mert hittél…” (vö. Lk 1,45)

Lelki sétánk következő állomása a Pincehelyi Római Katolikus Plébánia területe, amelyhez Belecska, Gyönk, Keszőhidegkút, Miszla, Nagyszékely, Pincehely, Udvari és Varsád települések tartoznak. A térség lelkipásztora Simon Ferenc János plébános, aki a plébánia hitéletéről mesél:

366 simon ferenc janos urnapja

A plébánia központja Pincehely, ahol 1762-ben épült az első katolikus templom.  Az épület tornyát és kórusát 1778-ban emelték, amely sajnos még ebben az esztendőben leégett, majd restaurálták. 1792-ben újra leégett, ismét helyreállították A templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, így a mai napon (július 2-án) van liturgikus ünnepe: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél. A templom főoltárképe a látogatást örökíti meg.

A templom búcsújához kapcsolódóan szervezzük meg a faluban az Elszármazottak találkozóját is, amelynek keretében július 2-án 16.00 órakor lesz a szentmise. A főbúcsút július 3-án, vasárnap a 8.30 órától kezdődő ünnepi szentmise keretében tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit a szertartásokra!

Az idei esztendőben az úrnapi körmenetet jó időben tudtuk megvalósítani, a 4 oltárdíszítő hagyományos csoport ügyesen dolgozott össze és így szépen sikerült az ünnep.

A közelmúltban egy csodálatos szertartás keretében került sor 23 gyermek bérmálására. Püspök úr kedves, biztató szavai mellett, a tanúságtételek is bizonyára hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok keresztény tudata is erősödjék.

A gyermekek elsőáldozását tavasszal tartottuk meg Pincehelyen és Gyönkön, amelynek keretében 10 gyermek járult először szentáldozáshoz.   

366 elsaldozas gyonk

Fontos a gyermekekkel való foglalkozás, amelyben Schölleiné Pőcz Mariann hitoktatónknak nagy szerepe van. Pincehelyen és Gyönkön van iskola, illetve Nagyszékely községben egy alsótagozatos iskola működik. A gyermekeket a hétvégén a plébánián kialakított kis hittanteremben készítjük fel elsőáldozásra, bérmálásra.

Vasárnaponként közösen elmondjuk a Szent Mónika imádságot, hogy az édesanyákat is segítsük a hitben való növekedésben.

Nyáron a hittantábor mellett még hagyományőrző tábort is tartunk a kastélyparkban, ahol a hímzés, néptánc megismertetése, valamint a lelki hagyományok, vallási ünnepek is meghatározó tartalommal bírnak.

366 hagyomanyok 1

Közösségek tekintetében plébániánkon a Házas Hétvége mozgalom kiscsoportja működik, a Mária Légió tagjaival hetente összeülünk és közösen imádkozunk.

Részt vettünk a Tamásiban szervezett Férfitalálkozókon és helyben is tartottunk közös összejövetelt.

Minden településnek megvan a sajátossága, de a falvak többsége vegyes lakossággal rendelkezik. Mivel Pincehelyen nagyobb a katolikusok száma, így ez lett a plébánia központja. A kistelepüléseken sajnos csökken a népesség a munkalehetőségek hiánya miatt. Gyönkre havonta négyszer, Varsádra havonta kétszer, a többi településre havonta egyszer jutok el szentmisét tartani. Próbálunk lehetőségeket adni, vannak, akik élnek is vele.

366 vallomasok

1968-ban szenteltek pappá, 2018-ban ünnepeltem az aranymisémet.  Papi jelmondatomat Szent Ágoston Vallomások című írásából vettem: „Nyugtalan mindaddig a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned, Istenünk.” A papi szolgálatban meghatározó az a pillanat, amikor a pappá szenteléskor a „teljes arcra borulás” történik –, elfogadni és a Jó Istenre bízni magunkat. Ahogy a mai Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan is elhangzik: „Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” (Lk1,45) Merjünk ráhagyatkozni az Úrra. Ha vannak felmerülő nehézségek, akkor is biztosak lehetünk abban, hogy előbb-utóbb eltűnnek a fellegek, kisüt a nap. Az ember lelkébe nem látunk bele, munkánk során nem tudjuk azonnal lemérni az eredményt. Csodálatosak a szertartások, de az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor plébánosként a papi ruhát ráadhattam a Pincehelyről származó újonnan felszentelt papra. Kovács József újmisés papunkat 2019-ben szentelték fel, jelenleg Máriagyűdön káplán, valamint Püspök úr megbízásából ministráns- és hivatásgondozó referensi szolgálatot is ellát. Öröm látni, hogy lelkesen végzi hivatását.

Lelki sétánk végén imádkozzunk a lelkipásztorokért, hogy életüket és hűséges szolgálatukat Isten áldása kísérje:

Ó, Jézusom, örök Főpap! Tartsd meg papjaidat Szentséges Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik! Őrizd meg szeplőtelennek felkent kezüket, melyek naponként érintik Szentséges Testedet! Őrizd meg tisztán ajkukat, melyek Szentséges Véredtől piroslanak! Őrizd tisztán, az anyagiasságtól menten szívüket, melyek fennkölt papságod pecsétjét hordozzák. Növeld bennük az irántad való hűséget és szeretetet, és védd meg őket a világ fertőzésétől! Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának erejével a szívek átváltoztatásának erejét is! Áldd meg munkájukat gazdag gyümölccsel és add meg nekik egykor az örök élet koronáját! Ámen.

(Lisieux-i Szent Teréz)

Forrás:
Pincehelyi Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Pincehelyi Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.