Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvannyolcadik állomás: Pécs-Pálos Rend – „Solus cum Deo solo/Egyedül az egyedüli Istennel”

puskas antal tartomanyfonokLelki sétánkat Pécsen, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Magyar Pálos Rend templomában és lelki központjában folytatjuk. A pécsi rendi közösség történetét, tevékenységeit és a kapcsolódó liturgikus helyszíneket Puskás Róbert Antal OSPPE tartományfőnök mutatja be:

A pécsi pálos rend történetének kezdetei 1225-re nyúlnak vissza, amikor Bertalan pécsi püspök a Mecsekben élő remetéknek a patacsi birtokrészen kolostort emeltetett és rövid kis szabályzatot állított össze számukra. Rablók betörései és később a törökök megjelenésével a remeték többször is elhagyták a Jakab-hegyi kolostort, majd a török hódoltság után települtek vissza, de már Pécs belvárosába. 1741 és 1756 között új, barokk stílusú templom (Lyceum-templom), majd 1760 és 1775 között kolostor épült a növekvő létszámú közösségnek, amelynek tagjai II. József megjelenő rendeletéig, 1786-ig lelkipásztori szolgálatot is végeztek, miközben a visszavonuló életformájuk is megmaradt. A pálosok a rend feloszlatását követően csak 1934-ben jöttek vissza ismét Pécsre, ahol a Hunyadi utcai Zichy villát kapták meg. Itt alakították ki életterüket, melyben a lelkipásztori szolgálat mellett az elvonulás jelleg is megmaradt.

460 pecsi konvent imadsaga

Jelenleg a rendben 18-an vagyunk Magyarországon, ez 5 kolostorra elosztva elég kis létszámot jelent. Alapvető szabályunk, hogy ha már ketten vagyunk, akkor közösen végezzük az imádságot és közösen étkezzünk.

Alapvető lelkipásztori missziónk a lelkivezetés, igehirdetés, szentségek szolgálata, amelyet helyben kívánunk megvalósítani a rendelkezésre álló kolostorban, illetve templomban. 2022 tavaszán állami beruházásból sikerült átépíteni a templom és kolostor részeit, ezáltal az épületek alkalmassá váltak előadások, képzések tartására, valamint arra, hogy a közösségek használják azokat együttléteik során. Így jött létre a Pálos Lelki Központ. Előadásaink irányultságában fontos tematika: a belső gyógyulás, imádságok, házaspárok segítése. Ezek kívül a Lelki Központ fontos profilja a lelkigondozás, mely tevékenységben 2 önkéntes lelkigondozó munkatársunk is közreműködik.

460 palosok templom belso

Liturgikus helyszíneink a Szent Imre-templom és a Lyceum-templom. A kolostor mellett kialakított Szent Imre-templomot 1938-ban szentelték fel, eredetileg ifjúsági templomnak szánták. Szent Imre patronátusa alatt ez meg is valósult, hiszen a kommunizmus éveiben a város szélén könnyebb volt a fiatalok számára találkozni, mint egy olyan helyen, ahol jobban szem előtt voltak. Ezek az összejövetelek az ún. Pálos misék keretében a 2000-es évek elejéig működtek. Az idei esztendőben a Szent Imre herceg búcsút november 6-án, a 18.00 órai szentmise keretében ünnepeljük. A szentmisére – melynek főcelebránsa Bíró László püspök atya lesz – mindenkit szeretettel várunk!

460 Lyceum templom

A Lyceum-templom alapkövét Berényi Zsigmond tette le 1741-ben, az elkészült templomot Klimo György püspök szentelte fel 1756-ban. A főoltárkép, mely Urunk Színeváltozását ábrázolja, az épület 1835-ös felújítása során került elhelyezésre. A templom búcsúját augusztusban Urunk Színeváltozása ünnepén tartjuk. Sajnos a 2020-as földrengés során az épület komolyan megrongálódott, ezért felújításra szorult. A 2 éves restaurálási és külső felújítási munkálatok befejezésre kerültek. A templom átadó ünnepségére november 11-én 17.00 órai kezdettel kerül sor a Lyceum-templomban.

Rendünk életében minden évben még két jelentősebb esemény kerül megrendezésre:

  • Az esztendő elején, január 15-én, Remete Szent Pál, a rend névadója liturgikus emléknapján zajlik a szerzetesek fogadalomújítása. A következő fogadalomtételi alkalom a Lyceum-templomban lesz.
  • Az esztendő közepe táján, júliusban Szent Jakab apostol ünnepén a Jakab-hegyi kolostor búcsújához kapcsolódóan zarándoklatot szervezünk, mely során Mecsekszentkúttól indulunk, és a Jakab-hegyre érkezünk és közösen ünnepeljük a szentmisét a legkorábbi pálos templomromjainál.

460 jakabhegyi bucsu

A szentmiséket a Szent Imre-templomban hétköznapokon 7.30 és 18.00 órakor, vasárnapokon 9.00 és 18.00 órakor, a Lyceum-templomban hétköznapokon 17.00 és vasárnap 10:45 órakor mutatjuk be. A Pálos Lelki Központban kialakított adorációs kápolnában mindennap 7.00-19.00 óra között van lehetőség szentségimádásra. E kápolnát a templom parkolója felől lehet megközelíteni.

Lelki sétánk zárásaként a Magyar Pálos Rend névadó védőszentjéhez, Remete Szent Pálhoz forduljunk az alábbi könyörgéssel: 

Istenünk, te Első Remete Szent Pál atyánkat kiragadtad a világ zajából, és csodálatos módon az angyali karok sorába emelted. Alázattal kérünk, tisztítsd meg lelkünket a világias élet porától, s kegyelmi ajándékaiddal szentelj meg bennünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Pálos Lelki Központ
Magyar Pálos Rend

Forrás:
Magyar Pálos Rend 

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2