Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hetvenegyedik állomás: Kozármisleny – Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” (Jn 10,10)

Krisztina noverLelki sétánkat a kozármislenyi Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővéreinél folytatjuk. Az Assisi Szent Ferenc lelkiségét követő szerzetesi közösségről, életterükről, a nővérek szolgálatairól, ünnepeikről Borbáth Éva Krisztina általános elöljáró nővér mesél:

Rendünk kozármislenyi jelenléte 1993-ban a templom alapkőletételével indult, amely Mayer Mihály pécsi megyéspüspök úr által celebrált ünnepi szentmise keretében zajlott. A templom építése Josef Eberli svájci plébános úr támogatásával svájci emberek adományaiból valósulhatott meg 3 év alatt. Nemcsak a fizikai építkezés, hanem a lelki élet is fejlődött. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei rendet Bali Katalin M. Kapisztrána nővér alapította P. Hegedüs Kolos OFM segítségével.

A templom védőszentjének Flüe-i Szent Miklóst választották, aki Svájc védőszentje és sokan szeretik. A támogató svájci plébános atyának fontos volt, hogy hazája védőszentjének tisztelete terjedjen a világban.

A templomban fennállása óta folyamatosan imádkoznak a nővérek és a kozármislenyi hívek, rendszeresen vannak szentmisék, sok szentségkiszolgáltatás zajlik. Egyházközségi események színhelyéül is szolgál az épület, például tavaly az egyházközségi bérmálás is itt zajlott.

483 ferences noverek kozosseg

Mivel a település polgármestere hívta meg a közösséget, így az a kérés fogalmazódott meg, hogy a rendünk betegápoló karizmájával segítsük a településen élő idős embereket, ápoljuk és gondozzuk a rászorulókat. 25 éve végezzük a lelkigondozói szolgálatot is, az imaórákba, a közös szentségimádásokba az egyházközség hívei is bekapcsolódnak. Szolgálatokon és a hívek hitéletének segítésén túlmenően a templomunk mellett lévő Dorothea Otthonban folytatjuk betegápolói és lelkigondozói tevékenységünket.

Az idei évben október 9-én ünnepeltük a kolostortemplomunk felszentelésének 25. jubileumát háladó szentmise keretében, melyet Felföldi László pécsi megyéspüspök úr mutatott be.

483 Szt.Miklos templom 25 060 jubileum

Minden esztendőben több ünnepre is készülünk. Március 21-én, a templom védőszentjének, Flüe-i Szent Miklósnak ünnepét tartjuk, a hívekkel ilyenkor igyekszünk megismertetni életét.

Az Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó ünnepek kiemelkedő alkalmak számunkra:

Augusztus 2-án Angyalos Boldogasszony jelképezi Szent Ferenc Szűz Máriához kapcsolódó tiszteletét. Assisiben az első Szent Ferenc templomnak Angyalos Boldogasszony a titulusa. Szentmisében, közös zsolozsmában és imádságban végzünk hálaadást.

483 Szt.Miklos templom 25 083 kep assisi

Szeptember 17-én Szent Ferenc stigmatizációjára emlékezünk. Ezen a napon tesznek fogadalmat a szerzetesek a mi templomunkban is.

Október 3-án ünnepeljük Szent Ferenc tranzitusát, ehhez kapcsolódóan három vagy négynapos Ferences Napokat szervezünk kiemelkedő lelki programokkal, hogy Szent Ferenc lelkiségét bemutassuk, életútját felidézve átgondoljuk és felismerjük aktualitásait a magunk számára, valamint a lelki életben elmélyedjünk. Erre a programra érkeznek ferences atyák, bekapcsolódnak a ferences világi harmadrend tagjai is, továbbá hívek is jönnek. Szentmisékre és előadásokra, közös zsolozsmára kerül sor, továbbá szeretetvendégséget is tartunk.

483 ferences noverek betlehem

Közeledik az adventi időszak. Az idei adventben, a hagyományokat folytatva keddtől péntekig reggelente 6.00 órától a jelenlegi plébános, Dr. Cziglányi Zsolt atya celebrálásával a kolostortemplomunkban rorate szentmiséket tartunk, melyekre mindenkit szeretettel várunk!

Lelki sétánk zárásaként Assisi Szent Ferenc imádságával, alázatos lelkülettel forduljunk Istenünkhöz:

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét
és adj nekem igaz hitet, biztos reményt
és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

(Assisi Szent Ferenc - Ima a kereszt előtt)

Fotó: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, Pécs Egyházmegye
Forrás: Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2