Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hetvenötödik állomás – Zomba: „Nagy gonddal őrizd a szívedet” (Péld 4,23)

Molnar Peter 02Lelki sétánkat a Zombai Római Katolikus Plébánián folytatjuk. A plébánia ellátási területe Zomba központtal Felsőnána, Harc és Kéty településekre is kiterjed. A plébániai szolgálatot az idei év szeptember 21-től Molnár Péter plébános látja el, aki a plébánia és templom történetét mutatja be:

A Zombai Plébániát 1743-ban alapították. Temploma barokk stílusban, 1776-ban épült Szent István király tiszteletére. A templom kegyura Jobbaházi Döry Ádám, Tolna vármegye alispánja volt, aki szívén viselte a zombai templom sorsát. Jó bécsi kapcsolatainak, valamint Klimo György pécsi püspöknek köszönhetően az épület oltárképeit Juhann Baumgartner bécsi kapucínus szerzetes készítette el. Bútorzata 18. századi, építéskorabeli.

509 zomba 5

A templomot 1840-ben bővítették, a sekrestye és a kápolna fölé 1-1 oratóriumot emeltek. Az épület barokk jegyeit részben megőrizte, azonban sajnálatos módon a 18. századi barokk festést 1923-ban és 1989-ben kétszer is átmeszelték.  Orgonája igazi ritkaság, 1888-ban Országh Sándor építette. A templomot díszítő 6 db nagyméretű ólomüveg ablak Palka József budapesti műhelyében készült 1942-ben. Az ablakok a templom védőszentjéhez kötődően Szent Erzsébetet, Szent László királyt, Szent Imre herceget, Szent Margitot, a Magyarok Nagyasszonyát és Szent Józsefet ábrázolják.

509 zomba 9

Érdekesség: A szentélyt díszítő közel 200 éves hatalmas perzsaszőnyeg, amely mára már muzeális értékkel bír, valaha a Döry kastély ebédlőjének dísze volt, az államosítás idején mentették a templomba.

Az épület ikonográfiailag is különleges dísze a szószékkel szemben elhelyezett második szószék, amelyen egy Krisztus-szobor áll. A baldachin alatt lévő Üdvözítő a keresztfáról lelépve, már megdicsőült testben mutat a sebeire, így megrendítő formában adja hírét megbocsátó szeretetének.

509 zomba 6 krisztus szobor

2020-ban felmerült az ötlet, hogy a falu lakossága összefogásból a főút mellett betlehemet állítson. Ez meg is valósult, de a pandémia miatt az ünnepélyes átadására, megáldására csak idén, advent első vasárnapján kerülhetett sor. Ehhez kapcsolódóan az idei évben első alkalommal a hittanos gyerekek és szüleik közös adventi koszorú készítésen vettek részt, az elkészült koszorúkat szintén ezen az alkalmon áldottuk meg és gyújtottuk meg az első gyertyát. Advent vasárnapjain esténként közös gyertyagyújtást tartunk a betlehemnél. Az alábbi képen is látható öltöztethető közel életnagyságú szobor Bécsből szinten a Döryek révén, Mária Terézia ajándékaként került a templomba.

509 zomba 21 betlehem

A fíliákon még ma is állnak a korábbi időszakban épült kápolnák, templomok, amelyek ma is meghatározóak a települések hitéletében:  

Harc község templomát Szent Mihály arkangyal tiszteletére, a Janya-pusztai várromok kőanyagából építették 1824-ben.

509 harc templom 1

Kéty első templomát 1743-ban Mindenszentek tiszteletére szentelték fel, ami akkoriban a kegyúri kastély sírkápolnája volt. Mivel a kápolna kicsinek bizonyult a késő barokkstílusú épület eredeti szentélyét elbontották, majd hajóját északnyugat felé bővítették1995-96 között.

509 kety 1

Felsőnána kápolnáját Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel.

Lelki sétánkat Reményik Sándor: Üres templomban című versével zárjuk:  

Így szoktam ezt: ha száll az alkonyat,
az üres templomba besurranok.
Egy lélek, aki Istent látogat.
A szentek komoly arca rámragyog. ...
  
Olyan végtelen áhitat fog el,
mintha erdőben néznék csillagot,
ahol az örök, ős csend ünnepel,
pedig – csupán egy templomban vagyok.

Forrás: Zombai Római Katolikus Plébánia
Fotó: Zombai Római Katolikus Plébánia

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2