A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Húsvét ötödik vasárnapjának evangéliumi részletén Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik és az „Örömhírre hangolva” üzenete által rávilágít arra, hogy a próbatételek is a növekedésünket szolgálhatják, ha rábízzuk magunk az Atyára, a szőlőművesre, aki tudja, miként metssze meg a szőlővesszőt, vagyis minket. 

 

 

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Húsvét ötödik vasárnapjának evangéliumi részletét János evangéliumának tizenötödik fejezetéből olvassuk (Jn 15,1-8), amikor ezt mondja:

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. (Jn 15,1)

Édesapámmal gyakran mentünk együtt dolgozni a szőlőhegyre. Különösen szép volt a metszés, amikor megnyestük a szőlőt, mert tudtuk, hogy később a megmetszett tőkék gyümölcsöt hoznak. De arra is emlékszem, hogy a lemetszett venyigék elszáradtak, majd azokat elégettük. Ezzel a képpel – az Atya, a szőlőműves, Jézus az igazi szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők – vajon mit szeretne nekünk tanítani az Úr Jézus?

Először is azt, hogy csak az a szőlővessző tud gyümölcsöt hozni, amely a szőlőtőn marad. Jézus ezt mondja:

Nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,5)

Fontos ezt az igazságot ismételgetni magunkban: Jézus nélkül semmit sem tehetünk. Jézus nélkül az ember élete a semmibe, a porba hull. Jézus az, aki a mi életünket széppé, boldoggá teszi, ezért törekedjünk mindent az Ő nevében, az Ő segítségével tenni.

Továbbá Jézus ezt mondja:

Maradjatok bennem. (Jn 15,4)

Jézusban megmaradni azt jelenti, hogy őrizzük, ismételgetjük magunkban az Úr szavát és aszerint törekszünk élni. Jézus Krisztusban megmaradni azt jelenti, hogy rendszeresen járulunk szentáldozáshoz, mert az Eucharisztiával táplálkozva kerülhetünk Vele a legszorosabb kapcsolatba. Jézusban maradunk az imádság, a szeretet cselekedetei és a szentségek által. Ha Jézusban maradunk, akkor életünk szép és tartalmaslesz. Ezért egyre inkább bele kell kapcsolódnunk Jézusba, megkell maradnunk benne. 

Jézus arról beszél, hogy az Atya a szőlőműves, aki megmetszi a szőlőt. Vagyis – ahogy Ferenc pápa tanít – azok a próbatételek és nehézségek, amelyek érnek bennünket, alkalmat adhatnak arra, hogy fejlődjünk, növekedjünk. Ne féljünk ezektől a próbatételektől! Bár nem tudjuk, hogy a nehézségek miért érnek bennünket, de abban biztosak lehetünk, hogy az Atya tudja. Bízzuk rá magunkat az Atyára –jelképesen mondva a szőlőművesre–, aki ismeri és tudja, hogyan kell megmetszeni a szőlővesszőt ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzon. A nehézségekben, próbatételekben, kudarcokban vegyük észre a lehetőséget a fejlődésre, a növekedésre. Ha ezeket Jézusra tekintve elfogadjuk, akkor a javunkat fogják szolgálni.

Végül, ezzel a képpel Jézus arra tanít, hogy életünk miként hozzon gyümölcsöt:

Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek. (Jn 15,8)

Gyümölcsöt hozni annyit jelent, hogy Jézus tanítványaivá válunk, s az életünket megosztjuk másokkal. Ahogy Ferenc pápa tanít: az a tied, amit megosztasz másokkal; akkor tiéd az életed, ha odaajándékozod másoknak. A gyümölcsök a szeretet és az irgalmasság gesztusait fejezik ki. Életünk akkor gyümölcsöző, akkor szép, ha megosztjuk másokkal, törekszünk szeretni és az irgalmasság gesztusaival fordulunk másokhoz. Az Atya a szőlőműves, Jézus a szőlőtő, mi pedig a szőlővessző.

Emlékezzünk mindig erre az örömhírre: bízzuk rá magunkat Jézusra, mert nélküle semmit sem tudunk tenni. Emlékezzünk arra, hogy a próbatételek a javunkat szolgálják. Maradjunk meg Jézusban, aki szebbé teszi életünket, aki arra hív, hogy gyümölcsöző életünk legyen.

Tartsunk egy kis csendet, ebben adjunk hálát az Úrnak és adjunk hálát mindenkiért!”

János 15,1-8

Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség