A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 7. vasárnap, 2022. február 20.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi hetedik vasárnap evangéliumi szakaszát Lukács evangéliumának hatodik fejezetéből olvassuk (Lk 6,27-36).

Az irgalmasság szentévének mottója ebből a szentírási szakaszból származott: Legyetek irgalmasok, amint Mennyei Atyátok is irgalmas.

Isten lényegéhez tartozik, hogy irgalmas. Isten irgalma azt jelenti – tanít Ferenc pápa – hogy nincs az a bűn, amit ha megbánunk, ne bocsátaná meg a Jóisten. Isten minden bűnt megbocsát. Ő nem fél a mi bűneinktől. Csak az a baj - fogalmaz Ferenc pápa -, hogy mi sokszor elfelejtünk bocsánatot kérni. Isten irgalmas, Isten mindig megbocsát. Ünnepeljük mindig ezt az örömhírt: Isten minden bűnt megbocsát.

Én miért bocsássak meg minden testvéremnek, ha vétett ellenem? Azért, mert Isten nekem is megbocsátott. Miért legyek nagylelkű a másik ember felé? Azért, mert Isten is nagylelkű felém. Miért ne ítélkezzek? Azért, mert Isten sem ítélkezik. Miért szeressek? Azért, mert Isten is szeret bennünket, és az Úr arra hív, hogy járjunk a szeretet parancsának az útján.

Jézus azt mondja egy másik alkalommal: "Arról ismerjenek fel titeket, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást." (Jn 13,35) "Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) Az első lépés tehát az, hogy ünnepeljük, az Isten irgalmas. Ünnepeljük, hogy Isten nagylelkű, hogy Isten mindig szeret bennünket. Hagyjuk, hogy az ő irgalmas szeretete átformáljon bennünket, az ő szent Lelkével átalakítsa szívünket, és erre a szeretetre törekedjünk nap mint nap válaszolni azáltal, hogy mi is szeretünk.

A szeretetnek krisztológiai alapja van. Vagyis azért szeretünk, mert Krisztus minket is szeret. Azért szeretek, mert embertársamban Krisztus is jelen van. Azért szeretek, mert Jézus erre hív bennünket. Nem önerőnkből szeretünk tehát, hanem Jézus Krisztus segítségével.

Szeretni nem csupán érzést jelent. A szeretet elsősorban döntés, döntök a másik mellett, a jót akarom neki, jót kívánok neki. A szeretet ott kezdődik, hogy a másik emberre, mint testvéremre tekintek és testvérként fordulok felé. A szeretet ott kezdődik, hogy megbocsátok a másik embernek. A szeretet ott kezdődik, hogy nagylelkű vagyok felé. A szeretet a piciny, apró gesztusoknál kezdődik: hogy finoman csukom be az ajtót, hogy rámosolygok valakire, hogy jót teszek valakivel, a rosszat nem rosszal viszonzom, hanem irgalommal. Az erőszakra nem az erőszak a válasz. Az erőszakra a megbocsátás a válasz.

Egy alkalommal egy idős pap mesélte el nekünk Pannonhalmán, hogy amikor a recski fogolytáborban volt, egy katona seprűnyéllel verte őt és kérdezte tőle: Szeretsz-e engem? Igen, szeretlek – volt a válasz Majd ismét seprűnyéllel ütötte az atyának a hátát. Az őr ismét azt kérdezte: Szeretsz engem? Az atya ismét azt válaszolta: Szeretlek téged. Harmadjára már az őr nem tudott ütni a seprűnyéllel, mert az kiesett a kezéből. Az őr megrendült az atya szeretetét látva. Megrendült az irgalmat tapasztalva. Az erőszakot csak szeretettel tudjuk legyőzni.

Jézus arra hív, hogy építsük a békét. Arra hív, hogy merjünk megbocsátani, merjünk jót tenni, legyünk nagylelkűek, legyünk bőkezűek. Ha irgalmasok vagyunk, ha szeretünk, egyre inkább hasonlóvá válunk Istenünkhöz, aki maga a szeretet, maga az irgalom. Járjuk együtt az irgalom útját! Ismételjük magunkban gyakran: Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas! (Lk 6,36)

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát Istennek! Imádkozzunk mindenkiért, különösen Ferenc pápáért, a családokért, a betegekért, az idősekért, az egészségügyben dolgozókért és a fiatalokért!

2022. február 20. – Évközi 7. vasárnap Lk 6,27-36

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd neki oda a másik arcodat is. Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Mert ha azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen hálára számíthattok? Hisz így a bűnösök is tesznek jót. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálát várhattok érte? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanazt visszakapják. Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

Ezek az evangélium igéi.

 

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség