A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Nagyböjt 3. vasárnapja, 2022. március 20.)

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Nagyböjt harmadik vasárnapjának evangéliumi részletét Lukács evangéliumának tizenharmadik fejezetéből olvassuk (Lk 13,1-9)

Ez a példabeszéd Isten irgalmáról tanít. Isten irgalmas és türelmes. Ahogy a vincellér is azt mondja a gazdának, ne vágd még ki ezt a fügefát, inkább körbeásom, megtrágyázom, hátha hoz gyümölcsöt. Isten irgalmas. Ahogy Ferenc pápa írja nagyböjti üzenetében: "Isten nem fárad bele abba, hogy megbocsásson nekünk. Isten irgalma, Isten szeretete erősebb minden emberi törékenységnél." Nagyböjti örömhírünk tehát az, hogy Isten mindannyiunk felé türelmes. Isten nem fél a mi gyöngeségeinktől, nem fél a mi bűneinktől. Ő mindig kész megbocsátani (2:30) nekünk. Isten mindent megtesz azért, hogy megbocsáthasson nekünk. Ugyanakkor Jézus a mai evangéliumban kétszer is megismétli azt, ha nem tartotok bánbánatot, vagy így is mondhatjuk: ha nem étrtek meg. A nagyböjt kitüntetett ideje a megtérésnek. Arra bátorít minket Ferenc pápa az említett üzenetben, hogy ne fáradjunk bele bocsánatot kérni. Ne fáradjunk bele abba, hogy a bűnbocsánat szentéségben kiengesztelődjünk Istennel és egymással. Megtérni anyit jelent, hogy a gondolkodásmódunkban megváltozunk. A gondolkodásmódban megváltozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a bűnre, a bűnös szokásokra, és igent mondunk Jézus Krisztusra. De hogyan tudunk megtérni? Hogyan tudjuk a gondolkodásmódunkat átformálni? Előszöris azáltal, ha imádkozunk. Ha hívjuk gyakran a Sznetlelket és kérjük, hogy formáljon át bennünket, alakítsa át gondolkodásmódunkat. A Szentlélek, ha hívjuk Őt, jön, és átformálja gondolkodásmódunkat, segít bennünket a megtérés folyamatában. A megtérésben a gondolkodásmódunkban valló megváltozásban az is segít, ha hallgatjuk Isten Szavát. Mert, ha Isten Szavát beengedem az életembe, ha Isten Szavát beengedem a szívembe, akkor Isten Szava megtisztít, Isten Szava rendet tesz bennem. Isten Szava segt, hogy a gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben, döntéseinkben, Jézushoz rendeződjünk.

Megtérni hív bennünket az Úr: "Térjetek meg!". Ne fáradjunk bele a megtérésbe, ne fáradjunk bele bocsánatot kérni az Úrtól, és mindg kérjük a Sznetlelket, hogy Ő formáljon át bennünket, és gyakran olvassuk Isten Szavát, mert Isten Szava képes átformálni, átalakítani bennünket.

Nagyböjti örömhírünk tehát az, hogy Isten türelmes, mindig kész megbocsátani minden embernek, nekünk is. Arra hív Isten irgalma, hogy térjünk meg, vagyis gondolkodásmódunkban, cselekedeteinben kövessük Jézus Krisztust. Ebben segít bennünket a Szentlélek, ebben segít minket Isten Szava.

Tartsunk egy kis csendet, éskérjük az Úrtól ,hogy a megtérés útján tudjunk járni. Imádkozzunk mindenkiért, különösen a betegekért, az idősekért, az egészségügyben dolgozókért, és a béke ajándékáért elsősorban Ukrajna számára!

2022. március 20. – Nagyböjt 3. vasárnap Lk 13,1-9

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette.
Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, éppen úgy elvesztek ti is mindnyájan.”
Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség