A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, 2022. április 10.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapjapján az evangéliumi részletet Lukács evangéliumának 19.  fejezetéből olvassuk (Lk 19, 28-40)

Jézus jeruzsálemi bevonulásáról hallhattuk ezt a szentírási szakaszt. Jézus egy szamárcsikón vonul be Jeruzsálembe, a tömeg ünnepeli, éljenezi, dicsőíti őt. Jézus szelíden vonul be Jeruzsálembe. A szamárcsikó Jézus szelídségét, tekintélyét, Jézusnak a nagyságát fejezi ki.

Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy amit Jézus előre megmond, az úgy történik, megvalósul. Jézus szavának hatalma van, szavának ereje van. A tanítványok azt mondják az őket kérdezőknek: az Úrnak van szüksége a szamárcsikóra, hogy azon bevonuljon Jeruzsálembe.

Mindez jelképes is. Az Úrnak szüksége van ránk is. Szüksége van a mi szeretetünkre, szüksége van a mi hitünkre, szüksége van arra, hogy együtt dolgozzunk vele. De elsősorban nekünk van szükségünk az Úrra. Nyissuk ki az Úr előtt a szívünket! Fejezzük ki előtte, hogy igenis rászorulunk Jézus irgalmára, Jézus szeretetére!  Szükségünk van az Úrra. De az Úr Jézus is számít ránk, mondhatjuk, neki is szüksége van ránk. Bátorítson bennünket, adjon új lendületet nekünk, hogy az Úr hív bennünket.

Ezzel a szentírási szakasszal hangolódunk rá a nagyhét eseményeire. Virágvasárnap az Úr Jézus szenvedésének vasárnapja az az ünnep, mellyel megkezdődik a szent hét, vagyis a nagyhét, amelynek a csúcspontja Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának a megünneplése, a húsvét ünnepe.

Jézusnak szüksége van ránk, induljunk el vele együtt! Szemléljük őt, szemléljük Jézust, aki azért ül fel a szamárra, hogy Jeruzsálembe menjen. Abba a Jeruzsálembe, ahol később keresztre feszítik őt, illetve majd feltámad. Szemléljük Jézust, aki értünk vállalja mindezt, értünk, mert szeret.

Azért vállalja a kereszthalált, azért támad fel, hogy szabaddá tegyen bennünket. Az Úr Jézus szenvedésének vasárnapján, Lukács evangéliumának 22. és 23. fejezetéből halljuk majd a passiót, vagyis Jézus szenvedéstörténetét. Hallgassuk majd ezt meg úgy, hogy Jézus mindezt értünk is vállalta.

Szemléljük Jézust! Hagyjuk, hogy mindaz, amit látunk, hasson ránk. Mert Jézus a szenvedésével, a halálával, a feltámadásával megváltott bennünket. Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben ünnepeljük azt, hogy az Úrnak szüksége van ránk. Fejezzük ki iránta azt a vágyunkat, hogy mi is vágyódunk utána, nekünk is szükségünk van rá. Határozzuk el, hogy szemlélni akarjuk őt, aki értünk is meghalt a kereszten, aki értünk is feltámadt, hogy szabaddá tegyen bennünket!

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, elsősorban a békéért, a betegekért, az idősekért és az egészségügyben dolgozókért.

2022. április 10. – Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 19, 28-40)

Folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfagé és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet az Olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással: „Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki megkérdezné tőletek: Miért oldjátok el? –, így feleljetek: Szüksége van rá az Úrnak.” A két tanítvány elment, s úgy talált mindent, ahogy mondta nekik. Amikor eloldották a szamarat, gazdájuk megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” „Szüksége van rá az Úrnak” – válaszolták, és elvezették Jézushoz. Aztán ráterítették ruhájukat a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amikor elvonult, ruhájukat az útra terítették előtte. Már közel jártak az Olajfák hegyének lejtőjéhez. Egyszerre a nagy sereg tanítvány hangosan áldani kezdte örömében az Istent a sok csodáért, amelynek szemtanúja volt: „Áldott az Úr nevében érkező király! – kiáltozták. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!” A tömegből néhány farizeus azt mondta neki: „Mester, hallgattasd el tanítványaidat!” „Mondom nektek – felelte –, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség