A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXII. vasárnap, 2022. augusztus 28.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 22. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 14. fejezetéből olvassuk.

Ebben a szentírási szakaszban Jézus a keresztény ember két tulajdonságáról beszél: az alázatról és a nagylelkűségről. Jézus maga is alázatos és nagylelkű, hiszen azt mondja: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek (vö Mt 11,29).  Jézus alázatos és nagylelkű. Az ő nagylelkűsége abban mutatkozik meg, hogy nem valamit ad nekünk, hanem önmagát adja értünk. Ahogy Pál apostol a Galatákhoz írt levelében írja: élek ugyan, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem, aki életét adta értem, önmagát adta értem (vö Gal 2,20).

Jézus, amikor azt mondja: ha lakomára hívnak téged, ne az első helyet foglald el, hanem inkább az utolsó helyet, akkor arra mutat rá, hogy legyünk alázatosak, törekedjünk arra, hogy ne mi legyünk a középpontban. Az alázat nem azt jelenti, hogy nem fogadjuk el magunkat, az alázat nem azt jelenti, hogy lenézzük magunkat. Az alázat azt jelenti, hogy helyesen ismerjük magunkat. Az alázat latinul: humilitas, benne van a humus, vagyis a föld szó. Az az alázatos ember, aki a földön áll, vagyis ismeri önmagát, ismeri gyengeségeit, ismeri erősségeit. Alázatosnak lenni tehát azt jelenti, hogy ismerem önmagamat, elfogadom önmagamat, jóban és békében vagyok önmagammal. Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy nem azért vagyok jó, hogy mások megdicsérjenek, nem magamat akarom mutatni mások előtt. Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy nem a középpontban akarok lenni, hanem függetlenül attól, hogy mások mit mondanak, teszem a jót. Legyünk alázatosak, mert Isten az alázatosaknak mutatja meg magát. Isten az alázatosaknak nyilatkoztatja ki magát. Isten alázatra hív, hiszen Isten maga is alázat. Jézus Krisztus, aki Betlehemben megszületett, alázatos. A gyermek Jézus, aki ránk mosolyog karácsonykor, alázatra, egyszerűségre hív minket.

Továbbá Jézus arra bátorít, hogy legyünk nagylelkűek. Amikor azt mondja a farizeus házigazdának: amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne a barátaidat, ne a rokonaidat hívd meg elsősorban, hanem a szegényeket, mert a szegények nem tudják majd így viszonozni neked és így kincsed lesz majd a mennyben, Isten megjutalmaz téged (vö Lk 14,12), az Úr arra kér bennünket, hogy legyünk nagylelkűek. Ne azért tegyük a jót, hogy mások majd viszonozzák ezt. Ne azért szeressünk, hogy mások majd viszontszeressenek bennünket. Természetesen jó az, ha mások is szeretnek bennünket, de törekedjünk szeretni függetlenül attól, hogy mások viszonozzák ezt vagy sem.

Nagylelkűnek lenni azt jelenti, hogy teszem a jót, szeretek akkor is, ha mások ezt nem viszonozzák. Az a tied, amit megosztasz másokkal, az a tied, amit odaadsz másoknak – tanít Ferenc pápa. Legyünk nagylelkű keresztények, mert az Úr is nagylelkű.

Összefoglalva, Jézus Krisztus arra bátorít bennünket, hogy legyünk alázatosak és nagylelkűek, mert ha így cselekszünk, ha így élünk, egyre inkább hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz, aki maga is alázatos és maga is nagylelkű.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak! Imádkozzunk Ferenc pápáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért!

2022. augusztus 28. - Évközi 22. vasárnap (Lk 14,1.7-14)

Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.
„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod jutalmadat.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség