A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor biblikus teológiai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Advent  I. vasárnap, 2022. november 27.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Advent első vasárnapján az evangéliumi részletet Máté evangéliumának 24. fejezetéből olvassuk.

Advent első vasárnapjának evangéliumi részlete a virrasztásra hív. Az Úr eljövetelére várakozunk. Készülünk Jézus Krisztus születésének megünneplésére, ugyanakkor arra is előre tekintünk, amikor majd Jézus dicsőségesen vissza fog térni a világ végén.

Jézus arra hív bennünket, hogy virrasszunk. Mit jelent az, hogy virrasztani? Nagyon sok minden elaltatja az embert. Elaltat bennünket a bűn a fogyasztói társadalom, a félelmek, szorongások. Ezek lehúznak, elaltatnak bennünket. Viszont a virrasztás arra utal, hogy nemet mondunk a bűnre, nemet mondunk a túlzott fogyasztásra, nemet mondunk mindarra, ami a lelkünket lehúzza. És körül tekintünk, körülnézünk, magunk köré.

Kazahsztánban Ferenc pápa négy pontban jelölte ki azt, hogy mire kell figyelni, mi az, amire nagyon oda kell figyelnünk, mondhatnánk azt is, hogy miben virrasszunk.

Előszöris arra mutat ár a pápa, hogy figyeljünk oda a szegényekre. Legyenek a szegények a barátaink, akiknek segítünk, akik mellé odaállunk.  A szegényektől sokat tanulhatunk. Mondjunk nemet mindarra, ami kirekeszt, ami elszakítja az embereket egymástól, és mondjunk igent az emberekre, különösen azokra, akik nehéz helyzetben vannak. Virrasztani tehát azt is jelenti, hogy virrasztunk a szegény testvéreink fölött, vagyis törekszünk segíteni nekik, törekszünk támogatni őket, törekszünk mellettük lenni.

Továbbá virrasztani azt is jelenti, hogy virrasztunk a békéért, virrasztunk a béke fölött. Arra hív Ferenc pápa, hogy tegyünk meg mindent a békéért. A béke ott kezdődik, amikor a másik emberben felfedezem a testvéremet. A béke ott kezdődik, amikor a környezetemben is törekszem konkrétan tenni a békéért, építeni a békét. Az erőszakot nem lehet erőszakkal megszüntetni. Az erőszakot csak békével, megbocsátással, igazságossággal lehet helyreállítani. Virrasztani a békéért, dolgozni szorgosan a békéért, ahogy Ferenc pápa fogalmaz: legyünk a közösség szorgalmas kézművesei, akik békét, a közösséget erősítik egymás között.

Virrasztani továbbá abban is, hogy mindig a másikban a testvért látjuk. Embertársunk sohasem ellenségünk, hanem testvérünk. Fontos tehát, hogy észre vegyük egymásban a testvért, és felfedezzük azt, hogy mindannyian testvérek vagyunk, összekapcsol bennünket az, hogy egyetlenegy emberi családba tartozunk. Mindannyian egy családhoz tartozunk.

Végül virrasztani abban is, hogy óvjuk a környezetünket, óvjuk a teremtett világot. Hiszen ez a világ, ahogy Ferenc pápa rámutat, közös otthonunk, melyet ajándékba kapunk Istentől. Fontos, hogy őrizzük, fontos, hogy védjük, és úgy adjuk át az utókornak, a következő generációknak, hogy ők is ezt az ajándékot megkapják. Édenkertet kaptunk, de sokszor sivataggá tettük ezt az Édenkertet. Óvjuk, védjük a teremtett világot! Gyakoroljuk a mértékletesség erényét! Mondjunk nemet a túlzott fogyasztásra. Spóroljunk mindazokkal az erőforrásainkkal, amik rendelkezésünkre állnak, és törekedjünk csodálni a teremtett világot. Észre venni a világban a Jóisten szeretetének jeleit.

Advent első vasárnapján az Úr Jézus virrasztásra hív bennünket. Virrasztani tehát azt jelenti, hogy a másik emberben mindig észreveszem a testvéremet, törekszem segíteni a szegényeket lehetőségeim szerint. Virrasztani továbbá azt is jelenti, hogy dolgozunk a békéért, építjük a békét a környezetünkben, imádkozunk a békéért, és óvjuk, védjük a teremtett világot.

Tartsunk egy kis csendet! Kérjük a Jóisten segítségét, hogy tudjunk az Úr Jézus akarata szerint virrasztani, Őt várva. És imádkozzunk a békéért, a családokért, a szegényekért, a betegekért, Ferenc pápánkért, és imádkozzunk mindazokért, akik az egészségügyben dolgoznak.

Nyúl Viktor – plébános, teológiatanár

2022. november 27. – Advent 1. vasárnap (Mt 24,37-44)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.
Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség