A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 2. vasárnap, 2023. január 15.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi második vasárnap evangéliumi részletét János evangéliumának első fejezetéből olvasunk.

A mai evangéliumi részletben Keresztelő János és Jézus találkozásáról hallunk. János evangélista három kulcsszót fogalmaz meg Keresztelő János kapcsán.

Keresztelő János látta, hogy Jézus közeledik, majd azt mondja: „Láttam, hogy az égből mint egy galamb leszáll rá a Lélek” (Jn 1,31). „A hang így szólt Jánoshoz: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel” (Jn 1,31). Itt nem csupán fizikai látásról van szó. Itt a látás egy szorosabb kapcsolatra utal: akit látok, azt szemlélem. Akit látok, abban hiszek. János, hogy látja Jézust, ezzel már arra utal az evangélista, hogy szereti őt. Bizonyos értelemben szemléli őt. Bensőséges kapcsolat kezd kialakulni Jézus és Keresztelő János között: az ő barátságuk.

Továbbá a kifejezés: ismerni. Azt mondja Keresztelő János: „Én sem ismertem őt, de azért jöttem és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben” (Jn 1,32). Az „ismerni” nem csupán egy értelmi képességet, egy értelmi cselekedetet fejez ki. Az „ismerni” egy kapcsolatra, az Úrral való kapcsolatra utal. „Megismerni” azt jelenti, szeretni. Vagyis Keresztelő János fokozatosan ismeri meg Jézust, és az a küldetése, hogy másokkal is megismertesse Jézust, hogy megszeressék az Urat.

Végül azt a szót hangsúlyozza az evangélista János kapcsán, ami így hangzik, tanúságtétel: „azután így folytatta tanúságtételét ” (Jn 1,33). A tanúságtétel arra utal, hogy Keresztelő János megvallja Jézus Krisztusba vetett hitét. Megvallja, hogy Jézus az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. A bárány képe utal az ószövetségi áldozatokra, különösen a húsvéti bárányra, amelyet húsvétkor fogyasztott el a választott nép annak emlékére, hogy Isten kiszabadította a zsidó népet a szolgaság házából, Egyiptomból. Jézus „az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” azt jelenti, hogy Jézus azért hal meg a kereszten, hogy megszabadítson bennünket a bűn országából, a bűn birodalmából. Jézus azért jön, hogy magára vegye a bűneinket. Jézus, aki bűntelen, magára veszi a mi bűneinket, hogy felszabadítson bennünket. Erről tesz tanúságot Keresztelő János, hogy Jézus a mi Üdvözítőnk, a szabadítónk, aki szabaddá tesz bennünket a bűn rabságából.

Továbbá azt vallja meg Keresztelő János, hogy Jézus az Isten Fia. Jézus Krisztus az élő Isten Fia, aki feltárja nekünk, hogy mi is gyermekek vagyunk. Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által Isten gyermekei lettünk. Istennek mi is azt mondhatjuk: Atyánk!

Végül pedig arra hívja fel a figyelmünket tanúságtételében Keresztelő János, hogy Jézus "Lélekkel" keresztel. Jézus ajándékozza nekünk a Szentlelket. Jézus az, aki a Lélek erejében cselekszik, aki megígéri a Szentlelket, és kiárasztja ránk majd az ő Szentlelkét.

János tanúságot tesz tehát Jézusról, hogy ő az Isten Báránya, aki elveszi mindannyiunk bűnét. Megvallja János, hogy Jézus az Isten Fia, és hogy Jézus Lélekkel keresztel, vagyis Szentlelkét ajándékozza nekünk. János, aki látta az Urat, arra hív bennünket is, hogy mi is szemléljük Jézus Krisztus arcát, ez az az életprogram, amire annak idején Szent II. János Pál pápa hívott bennünket: szemléljük Jézus Krisztus arcát. Szemléljük mi is Jézus Krisztus arcát, tekintsünk fel Jézus Krisztus arcára! Halljuk meg minden nap János intő és bátorító szavát: Íme az Isten Báránya! Mi is szemléljük Jézus Krisztust! Minden szentmisében elhangzik Jánosnak ez a mondata: Íme az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Amikor halljuk a szentmisén ezeket a szavakat, tekintsünk föl, és az Oltáriszentségben látni fogjuk az Úr arcát, aki azért jön, hogy bennünket is szabaddá tegyen, számunkra is az életet, a boldogságot hozza. János, aki azért jött, hogy megismertesse velünk Jézus Krisztust, arra hív bennünket, hogy mi is törekedjünk egyre inkább megismerni Jézus Krisztust, nem csupán az értelmünkkel, hanem egész személyi mivoltunkkal, vagyis legyünk Jézusnak a barátai. Bízzuk rá magunkat, akarjuk minél jobban megismerni őt, akarjuk a vele való barátságunkat ápolni. Keresztelő János minket is bátorít arra, hogy tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról, valljuk meg Jézus Krisztusba vetett hitünket.

Ezen a szép ünnepen tehát Keresztelő János arra hív bennünket, hogy szemléljük az Urat, törekedjünk egyre jobban megismerni, megszeretni őt, és tegyünk róla tanúságot, mert ez a világ – ahogy Szent VI. Pál pápa mondja –, nem prédikátorokat akar hallani, hanem tanúkat, akik ismerik Jézus Krisztust, akik élő kapcsolatot ápolnak vele. A világnak szüksége van tanúkra, Jézus szeretetének tanúira.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak, és imádkozzunk, elsősorban Ferenc pápánkért, a békéért, a családokért, a betegekért, a szegényekért és az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023. január 15. – Évközi második vasárnap (Jn 1,29-34)

Abban az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.” János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből mint egy galamb leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia.”

Ezek az evangélium igéi.


Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség