A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 4. vasárnap, 2023. január 29.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi negyedik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának ötödik fejezetéből olvassuk.

Amikor a Genezáreti-tó partján, a Boldogságok hegyén miséztem, csodálatos élmény volt ezeket a sorokat hallani az evangéliumban, és szemlélni azt a tájat, ahol ezek a sorok elhangzottak. Jézus, a Boldogságok hegyén, ünnepélyesen tanít, a boldogságmondásokat mondja el nekünk. Ezek a boldogságmondások, tanít Ferenc pápa, a keresztény ember identitását fogalmazzák meg, a keresztény ember személyi igazolványa a boldogságmondások sora. Olyan szép ez, Jézus többször megismétli ezt a szót: boldogok, ezzel is hangsúlyozni kívánja azt, hogy Isten a boldogságra hív bennünket, az Úr azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Bencés tanárom, osztályfőnököm, Horváth Dori Tamás atya mondta, hogy a boldogság nem csupán érzés, a boldogság az egy viszonyulás, a boldogság az egy döntés, kapcsolat. Isten arra hív, hogy boldogok legyünk, hogy lépjünk a vele való kapcsolatba be, hogy a vele való barátságot ápoljuk, ezáltal leszünk boldogok, mert a boldogság, irányultság. Irányultság Istenre, a boldogság forrására. S a boldogságmondások során Jézus megfogalmazza, hogy kik a boldogok, ill. miért boldogok ők. Fontos elmélkednünk ezeken a szavakon. Volt egy szent, aki minden este elmondta magában lassan a boldogságmondásokat, és megkérdezte önmagától: Boldog vagy? Boldog voltál? Hogyan élted ezeket a szavakat? Arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy tanuljuk meg mi is a boldogságmondásokat, Máté evangélium 5. fejezének elején találjuk ezeket a sorokat, és gyakran mondogassuk el magunkban, mert ez megfogalmazza a mi identitásunkat, ez jelképesen a mi személyi igazolványunk, és fontos, hogy kéznél legyen a személyi igazolványunk, fontos, hogy ismerjük ezeket a sorokat.

Az első boldogságmondás során Jézus arra mutat rá, hogy: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” Az eredeti szöveget talán így is lehetne fordítani: boldogok a lelket tekintve szegények, vagyis ez azt jelenti, hogy azok a boldogok, akik alázatosak, akik rábízzák magukat az Úrra, akik tudják, hogy Isten előtt mindannyian koldusok és szegények vagyunk, és egyedül az Úr az, aki gazdaggá tehet bennünket, aki a szeretetével gazdagíthat bennünket, betölthet bennünket. A boldogságmondások közül az első az alapja a többi boldogságmondásnak is. Aki alázatos, aki szerény, aki rábízza magát az Úrra, az tudja igazán befogadni Isten szeretetét, s az tudja igazán megtapasztalni Isten szeretetének hatalmát, a mennyek országának az örömét. Ez az első boldogságmondás arra hív bennünket, hogy legyünk egyszerű emberek, legyünk alázatos emberek, ismerjük el, hogy Isten előtt szegények vagyunk, koldusok vagyunk, de Isten olyan Isten, aki lehajol hozzánk, aki szeret, aki szeretetével gazdagítani kíván bennünket.

Majd azt mondja Jézus: „Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.” A sírás itt nem csupán a fizikai sírásra utal, a sírás itt azt is jelenti, akik tudnak könnyeket hullatni saját bűneik miatt. A bűnbánat könnyeit is kifejezi ez a kifejezés: boldogok, akik sírnak, vagyis boldogok, akik tudnak bűnbánatot tartani, boldogok azok, akik tudnak sírni bűneik miatt, boldogok azok, akik tudnak együtt sírni másokkal és az ő jutalmuk az, hogy vigasztalást nyernek. Fontos látnunk, hogy vigasztalást nyernek, vagyis senki sem tudja saját magát megvigasztalni. A vigasztalást, tanít Ferenc pápa, mindig ajándékba kapjuk. Ha tudunk sírni bűneink miatt, ha tudunk együtt sírni a szenvedőkkel, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten bennünket is megvigasztal.

Majd azt mondja Jézus: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A szelídség… Jézus azt mondja egy alkalommal önmagáról, hogy: „Szelíd vagyok és alázatos szívű.”, Jézus tulajdonsága is az, hogy szelíd, hogy alázatos. Jézus a szelíd Isten. Jézus, az Isten Fia, Ő a szelíd, aki a szelíd szeretetével legyőz minden bűnt, legyőz minden rosszat, s arra hív, hogy merjünk mi is szelídeknek lenni. Ferenc pápa a szelídség forradalmáról beszél. Ebben a világban, amelyben oly sok a durvaság, oly sok a közöny, a kicsinyesség, oly sok a háború, ebben a világban különösen is szükség van a szelídség forradalmára, a jó szó, a szelíd gesztusok gyógyírére. Vagyis, ha szelídek vagyunk, akkor örököljük a földet, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy Isten ígéretei a mi életünkben is valósággá válnak, mert a föld, a választott nép számára, az ígéret földjét jelzi. Isten mindannyiunkat meghív a mennyország örömébe, s akkor tudunk eljutni a mennyország örömébe, ha merünk szelídeknek lenni, ha merünk irgalmasnak lenni, ha hiszünk Jézus Krisztusban.

Végül még egy boldogságmondást szeretnék kiemelni, amely így hangzik: „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” Ha körül tekintünk látjuk, hogy sajnos nagyon sok országban dúl a háború. A pápa így beszél erről: darabokban zajlik sajnos már a 3. világháború. Felmerül bennünk a kérdés, mi, konkrétan mit tehetünk a békéért. Sokat tudunk tenni. A békén való munkálkodásnak első lépése az, hogy imádkozunk a békéért. Szüntelenül kérjük a béke Urát, hogy adjon békét az egész világnak. Továbbá fontos, hogy nap mint nap dolgozzunk a béke megteremtésén, ill. a béke megőrzésén, mert ez a mi feladatunk is. A béke ott kezdődik, ha a másik emberben meglátom a testvéremet, s a másik emberben nem az ellenfelemet látom. Testvérként fordulni mindenkihez, mert mindannyian ugyanannak az emberiség családjának vagyunk tagjai. „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.” Jézusnak ez a boldogságmondása arra hív bennünket, hogy sose felejtsük el, Istennek gyermekei, egymásnak testvérei vagyunk, és ennek az igazságnak a felfedezése, konkrét megélése sokat tesz azért, hogy béke legyen a világon.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben határozzuk el, hogy a Máté evangélium 5. fejezetének elején, elolvassuk mi magunk is otthon a boldogságmondásokat. Törekszünk megtanulni a boldogságmondásokat, és élni azokat, mert abban keresztény identitásunk fogalmazódik meg.
Imádkozzunk csendben Ferenc pápáért, a békéért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023. január 29. – Évközi negyedik vasárnap (Mt 5,1-12a)

Abban az időben:
Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Ezek az evangélium igéi.


Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség