Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola És Gimnázium

 

paks balog antal iskola web 20160112 7A legrégebbi adatok szerint már 1740 körül működött Pakson katolikus iskola egy iskolamesterrel. A központi zárdaépület 1901-ben készült el. Itt a grazi irgalmas nővérek vezetésével működött a századfordulón katolikus leányiskola.

Az egyházi nevelés-oktatás a városban a rendszerváltást követően 1993-ban vált újra lehetővé. Egy évvel később, 1994 áprilisában az egyházi oktatás hagyományait alapul véve döntött a Pécsi Egyházmegye nyolc évfolyamos katolikus gimnázium alapításáról a már működő katolikus általános iskola mellett.
Már az iskolaalapítás előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a vallásukat ténylegesen gyakorló református és evangélikus szülők is szívesen beíratnák gyermeküket a római katolikus iskolába, amennyiben tanórai keretek között biztosított lesz a protestáns tanulók számára a felekezet szerinti hitoktatás.
Az elmúlt közel huszonöt évben az iskola a város életének elismert része lett. Ma több mint 400 diák és szüleik bizalmát élvezik.

Az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztés indult el. A Pécsi Egyházmegye a régi zárdaépületet korszerűsítette a 2014/15 tanév folyamán. A Kossuth Lajos utcai épület felújítása is megtörtént, felszentelése a 2016/17-es tanév elején volt.

paks balog antal iskola web 20160112 15Az intézmény a paksi hívek kezdeményezésére kapta a Balogh Antal Katolikus Iskola nevet, remélve, hogy a szeretet, amelyet a lelkipásztor sugárzott, az iskola falain belül, a tanulók szívében is tovább él. Az 1977-ben tragikus körülmények között elhunyt fiatal paksi káplán hozzátartozói beleegyezésüket adták ahhoz, hogy testvérükről nevezzék el a katolikus iskolát.
A beiskolázást nem kötik körzethatárok, így járnak az intézménybe tanulók a környékbeli településekről is. Felvételi vizsga nincs, de aki ide szeretne járni, annak el kell fogadnia, hogy a nevelés a keresztény értékrend szerint folyik.
Az intézmény vezetősége és pedagógusai vallják, hogy az iskolai nevelés csak akkor lesz eredményes, ha család és iskola együttműködik: ha a gyermekek a családban és az iskolában azonos nevelésben részesülnek, egyirányú hatás éri őket. Ezért sok olyan programot szerveznek, amelyeken a szülők tevékenyen részt vesznek.
Alsó tagozaton az osztálytanítók úgynevezett guruló rendszerben tanítanak, ami azt jelenti, hogy felosztják a tantárgyakat egymás között, mindketten részt vesznek a délelőtti tanításban, illetve a délutáni napközis munkában is. Így alaposabban, több oldalról is megismerik a diákokat.
Az óvodából az iskolába szoktatás zökkenőmentes, ugyanis az első időszakban hat héten át csak 30 perces tanórák vannak. Évek óta a szótagoló technikára épülő Meixner-módszer alkalmazásával oktatják az olvasást az iskolában, ami egyenlő esélyt ad mindenkinek és kiküszöböli az olvasási zavarok kialakulását. A nehezebben haladó diákokat szakvizsgázott fejlesztőpedagógusok segítik a felkészülésben.
A délelőtti órarendbe uszodai foglalkozások is beépülnek. Kifejezetten a kisiskolások számára hirdetik meg a gyógy- és tartásjavító tornát, amelyet szakvizsgázott gyógytestnevelők vezetnek.
Az intézmény erőssége a nyelvoktatás. Minden tanulónak lehetősége nyílik az angol és német nyelv elsajátítására, szakkör keretében az orosz nyelvet is választhatják. A nyelvek oktatása már az alsó tagozaton elkezdődik, heti két alkalommal délutánonként játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek egy választott idegen nyelvvel, amit a továbbiakban emelt óraszámban, heti 5 órában tanulhatnak, míg a másikkal szakköri keretek között, heti 2 órában foglakozhatnak. A tizenkettedik évfolyam végére iskolai keretek között akár két nyelvvizsgát is szerezhetnek a diákok.

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban nagy súlyt fektetnek a tanulók művészeti nevelésére is: drámajáték szakkör, kézműves szakkör, rajz szakkör és kórus működik az iskolában.
Az intézmény komplex személyiségfejlesztő programjának része, hogy a magas színvonalú oktatás mellett a gyermeki lélek nevelésére is nagy gondot fordítanak. Az alsó tagozatos tanulók körében igen kedveltek a hittanórák (katolikus, evangélikus, református), mivel a bibliai történeteket, – amelyek ma már ismételten az általános műveltség részét képezik – játékos formában, korosztályuknak megfelelő keretek között ismerhetik meg a gyerekek.
A diákok heti 2 hittanórán és alsó tagozaton szerda reggelente egy órarendbe épített diákmisén vesznek részt, évi 2 alkalommal pedig lelkinapot (adventi, nagyböjti), illetve gyónási lehetőséget szerveznek. Adventi időszakban hajnali misét tartanak a nevelőknek és az 5-12. évfolyamos osztályoknak, valamint húsvét előtt keresztúton vesznek részt a diákok.


PAKSI BALOGH ANTAL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Székhely címe: 7030 Paks, Templom tér 6.
OM: 036276
Telefon/fax: 75/311-852
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Honlap: www.baloghakatisk.hu

Igazgató: Koósz Roland
Püspöki biztos: Kutas Attila paksi plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • gimnáziumi oktatás 8 évfolyamon
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, iskolai nevelése-oktatása

Az iskolában szülői munkaközösség működik.


Tagintézménye: Paksi Balogh Antal  Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai Szent teréz Tagóvoda
Tagintézmény címe: 7030 Paks, Templom tér 6.

Tagintézmény vezető: Heszné Rauth Ildikó

Központi telefonszám: 75/311-853
Központi e-mailDiese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Október a rózsafüzér hónapja, amikor Szűz Mária elé visszük kéréseinket. Október 18-án lélekben egyesülve gyermekek csoportjai együtt imádkoznak világszerte Szűz Mária közbenjárásáért az egységért, a békéért. Az idén a nevelési intézményekben október 19-én, hétfőn tartották.

A Pécsi Egyházmegye is hívja a gyermekeket, pedagógusokat és szülőket, hogy októberben csatlakozzanak a világméretű imalánchoz és közösségben imádkozzák a rózsafüzért.

A Megszentelt Élet napján, délelőtt szerzetes testvérek tartottak előadást a komlói és a paksi diákok számára, míg Pécsett az esti órákban Barics Gábriel bicsérdi plébániai kormányzó celebrált szentmisét a pécsi Belvárosi templomban.

Játszva tanultak és szórakoztak a magyarhertelendi 5 napos hittantábor részvetői. A Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeiben tanuló és kiemelt hitéleti tevékenységet folytató diákok a nyár elején ingyenes jutalom hittantáborban vehettek részt.

Negyedik éve adnak hálát Máriagyűdön a Pécsi Egyházmegye iskoláinak tanulói és tanárai az elmúlt tanév sikereiért, örömeiért. Idén tíz iskola mintegy ötszáz diákja gyűlt össze június 13-án az egyházmegye kiemelt kegyhelyén.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely