Projekt címe: A Pécsi Egyházmegye óvodáinak fejlesztése: Paks, Alsószentmárton

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-18-P-0165

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 430.000.000.- Ft

Projekt tartalma: A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében a Pécsi Egyházmegye kettő, az Egyházmegye fenntartásában működő katolikus óvoda rekonstrukcióját valósította meg. Alsószentmártonban a Szent Márton Katolikus Óvoda és Pakson a Balogh Antal Katolikus Óvoda kerül felújításra. Mindkét intézmény esetében teljes körűen megújultak az épületek belső terei és a külső homlokzatok is. Az óvodák udvarán korszerű játszóterek kerültek kialakításra. Az intézmények új bútorokkal, fejlesztő eszközökkel és játékokkal gazdagodtak.

Köszönjük a támogatást!

Projekt címe: „Az alsónánai Nepomuki Szent János Templom felújítása”

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-20-P-0107

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 45.000.000.- Ft

Projekt tartalma: A műemléki védettség alatt álló épületen a támogatás segítségével a legszükségesebb állagmegőrzési munkálatok valósulnak meg. A támogatás felhasználásával felújításra kerül az épület tetőzete és a toronysisak, valamint megoldódik az épület körüli vízelvezetés problémája is.

Köszönjük a támogatást!

A 2022-ben megkezdett felújítás során a sekrestyénél és a szentélynél elkészült a külső szellőző lábazat és a teljes homlokzatfelújítás. Szintén elkészült jelen projekt keretén belül a templom külső oldalánál a szellőző kavicságy és annak drain elvezetése kavicskútba. Valamint a templombelsőben is elkészült a falak mentén a szellőző kavicságyazat, az épület állagának megóvása és a nedvesedés meggátlása érdekében.

A projekt címe: „A Felsőszentmártoni Római Katolikus templom felújítása”

A projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-001260

A szerződött támogatás összege: 15.000.000.- Ft

A 2022-ben megkezdett felújítás során a templom teljeskörű homlokzat felújítása és a támpillérek cserépfedésének cseréje készült el. Valamint a csapadékvíz-elvezetés és a dréncsöves vízelvezetés is kiépült a templom körül az épület állagának megóvása érdekében.

A projekt címe: „A Szakályi Római Katolikus templom felújítása”

A projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-001055

A szerződött támogatás összege: 15.000.000.- Ft

Köszönjük a támogatást!

A Nagynyárádi Római Katolikus Templom felújítása– EGYH-KCP-19-P-0035

A beruházás segítségével a templom külső felújítása valósult meg. Homlokzat, toronysisak felújítás, esővíz szakszerű elvezetésének kiépítése.

Pályázati azonosító: EGYH-KCP-19-P-0035

Támogatás összege: 70.000.000.- Ft

„A Nagynyárádi Római Katolikus Templom felújítása II. ütem”

Köszönjük a támogatást!

magyar falu logoProjekt: A nagydorogi temető ravatalozójának műszaki fejlesztése

Projekt azonosítója: MFP-FFT 2021

Projekt leírása:

A projekt keretében Nagydorog, hrsz. 0241 alatti ingatlanon található egyházi tulajdonban lévő ravatalozó épület felújítása valósul meg a ravatalozó épület tető- és födémszerkezetének, valamint tetőfedésének cseréjével. A projekt célja az egyházi tulajdonban lévő ravatalozó épület műszaki állapotának fejlesztése, ezáltal az alapvető kegyeleti szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása.

Támogatási összeg: 5.155.107 - Ft

 

A Nagyvejkei temető felújítási munkáinak elvégzése - Magyar Falu Program 2021 Egyházi közösség tulajdonában lévő temető infrastrukturális fejlesztése

Támogatási összeg: 4.999.998 Ft

A 2022-ben megkezdett kivitelezés során a temető megóvása érdekében teljesen új kerítés került kiépítésére kétszárnyú horgonyzott nagykapukkal.

Köszönjük a támogatást!

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-16-P-0105

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 8.750.000.000.-Ft.

A projekt négy szakmai programot ölel fel, amelyek külön- külön több projektelemből állnak.

1. Közoktatási és szociális intézmények fejlesztése:

A szakmai feladaton belül 8 nevelési/oktatási intézmény és egy szociális gondozóotthon fejlesztése valósul meg, melyek a következők:

 1. A pécsi Szent Mór Iskolaközpont infrastrukturális fejlesztése
 2. A pécsi Szent Mór Iskolaközpont Tagóvodájának építése
 3. A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
 4. A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodájának fejlesztése
 5. A siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola fejlesztése
 6. A mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola fejlesztése
 7. A szekszárdi Szent József Iskolaközpont infrastrukturális fejlesztése
 8. A tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium részleges felújítása
 9. A cserkúti Szent Lőrinc Gondozóotthon bővítése és infrastrukturális fejlesztése

2. Székesegyház belső restaurálása és környezetének turisztikai fejlesztése

A második szakmai feladat a Székesegyház fűtéskorszerűsítésére, illetve a belső restaurálási (fal, fém, fa) munkáira irányult, továbbá a Székesegyház szomszédságában álló 3 épület (Dóm Kőtár, Janus u. 4. alatti Karitász Központ épülete, Janus u. 8. sz. alatti Könyvtár épület és Rózsakert) is jelen feladaton belül került felújításra.

3. Pécs város meghatározó tere, a Püspöki Palota és a Pécsi Székesegyház által határolt Dóm tér teljes rekonstrukciója

4. Pécs, Kertváros templomépítése (A Szent II. János Pál pápa Plébánia kialakítása)

Projekt címe: A Pécsi Egyházmegye templom, plébánia és közösségi terek felújításai, valamint a paksi katolikus iskola részleges fejlesztése

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-17-P-0160

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 2.000.000.000.-Ft.

A komplex projekt 39 épület felújítását, rekonstrukcióját tartalmazza, melyek a következők:

 1. Abaligeti Római Katolikus Templom
 2. Bogádi Római Katolikus Templom
 3. Felsőszentmártoni Római Katolikus Plébániaépület
 4. Geresdlaki Római Katolikus Templom
 5. Himesházai Római Katolikus Templom
 6. Hosszúhetényi Római Katolikus Templom
 7. Keszüi Római Katolikus Templom
 8. Kisjakabfalvai Római Katolikus Templom
 9. Mecseknádasdi Római Katolikus Templom
 10. Mozsgói Római Katolikus Templom
 11. Oroszlói Római Katolikus Templom
 12. Szalánta-Németi Római Katolikus Templom
 13. Szebényi Római Katolikus Templom
 14. Szentdénesi Római Katolikus Templom
 15. Szentlőrinci Római Katolikus Templom
 16. Szilágyi Római Katolikus Templom
 17. Vajszlói Imaház
 18. Vásárosdombói Római Katolikus Plébániaépület
 19. Villányi Római Katolikus Templom
 20. Pécs- Vasasi Római Katolikus Templom
 21. Bogdásai Római Katolikus Templom
 22. Dombóvári Római Katolikus Plébániaépület
 23. Dunaföldvári Közösségi Ház
 24. Orfűi Ifjúsági Ház
 25. Görcsönyi Római Katolikus Templom
 26. Pécs- Málomi Római Katolikus Templom
 27. Felsőnyéki Római Katolikus Templom
 28. Kocsolai Római Katolikus Templom
 29. Koppányszántói Római Katolikus Templom
 30. Iregszemcsei Római Katolikus Templom
 31. Simontornyai Római Katolikus Templom
 32. A Szigetvár, Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére felszentelt templom
 33. Bátai Szent Vér Kegyhely
 34. Szekszárdi Remete Kápolna
 35. Szekszárdi Belvárosi Templom
 36. Mohácsi Fogadalmi Templom
 37. Bátaszéki Szent Orbán Kápolna
 38. Magyaregregyi Római Katolikus Templom
 39. Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Projekt címe: Az újdombóvári Római Katolikus templom felújítása

Projektazonosító:  EGYH-EOR-17-EPER-790

Támogatás összege:   9.000.000.- Ft

Kedvezményezett:  Dombóvári Római Katolikus Plébánia

Projekt leírása: A projekt az Újdombóvári Római Katolikus Templom tető és födém-megerősítési munkálatainak megvalósítására irányult.

A tervezett munkálatok a veszélyes állapot megszüntetését célozták.

Projekt címe: A Szent Erzsébet Templom orgonájának felújítása

Projektazonosító:  EGYH-KCP-16-0711

Támogatás összege: 2.000.000.- Ft

Kedvezményezett:  Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia

Projekt leírása: A projekt során megvalósult a kertvárosi Szent Erzsébet Plébániatemplom orgonájának elektronikai korszerűsítése, újrahangolása és beszabályozása.

A 2021-ben megkezdett fejlesztés részeként a templom tetőszerkezete teljeskörű felújításon esett át. Az 1960-ban épült pala a hosszú évek során tönkrement és több helyen beázott. A felújítás során új Húzott pótátlós szélrácsok lettek elhelyezve, Új lécezés készült, valamint új csereplemezes fedés classic matt felülettel és a rendszerhez tartozó kiegészítőkkel, a páralecsapodás felszívó és elpárologtató fóliával.   

Projekt címe: „A Majsi Borromei Szent Károly- templom felújítása”

A projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-001054

A szerződött támogatás összege: 15.000.000.- Ft

Köszönjük a támogatást!

A 2019-ben megkezdett fejlesztés részeként a Kastély Ny-i oldalán elhelyezkedő Kápolna belső restaurálási munkái készültek el. Az 1797-ben épült templom XX. század elején készült oltára, a faragott és márványozott szószék, valamint üvegezett püspöki karzat, a gyóntatószék, a fa padsorok, Jézus Krisztus és a szentek szobrai is restaurálási és kutatási tervek alapján kerültek felújításra, illetve helyreállításra.

Projekt címe: „A püspökszentlászlói kastélyhoz tartozó kápolna berendezésének felújítása”

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-20-P-0057

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 8.000.000.- Ft

Köszönjük a támogatást!

A kolostor-templom az elmúlt évtizedekben áldatlan körülmények között működhetett csak. A statikai problémák és a nyílászáról leromlott állapota borzasztó körülményeket biztosított a vallás gyakorlói számára. Jelen felújításnak köszönhetően a templom végre megújult külsővel várja majd a híveket.

A megítélt 192.000.000 Ft hazai forrásból származó támogatás lehetőséget adott a Pécsi Egyházmegyének, hogy az szigetvári Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére felszentelt templom felújításának egy jelentős részét megvalósítsa. A templomépület része egy magas-tetős, egyemeletes, részlegesen alápincézett, hajdani kolostor épületnek, amely a Ferences templommal egybeépítve egy zárt belső udvart vesz körül.

A legfontosabb feladatok egyike volt az esetlegesen azonnali beavatkozást igénylő hibák feltárása, és meg kellett határozni, hogy ezek kiküszöbölésének mely módját válassza ki a kedvezményezett.  A műemléki épületdiagnosztikára támaszkodva a felázások javítása, a későbbi nedvesedés lehetőségének csökkentése volt a legfontosabb feladat a körítőfalak külső és belső felén. A falakat a szükséges mértékig újra kellett vakolni, szellőző lábazati kialakítással, és festéssel. Nem volt elodázható a homlokzati ajtók és ablakok cseréje az építéstörténeti kutatás, vagy más templomoknál fellelhető minták alapján, továbbá a szellőző zsaluk újragyártása sem. A faanyagvédelmi, statikai szakértői vélemények és az építész észrevételek alapján készült el a boltozatok és a tetőszerkezet megerősítése, szükség szerinti javítása. A villamos hálózat és világítás is felújításra, továbbá cserére került.

A Szigetvár szívében található, Zárda utcában elhelyezkedő Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére felszentelt templom mindig központi szerepet játszott a Baranya megyei kisváros életében. A felújításnak köszönhetően Szigetvár katolikus hívő közössége végre méltó körülmények között szervezheti hitéletét és vehet részt a liturgikus eseményeken.

Projekt címe: „A Szigetvár, Zárda utcában elhelyezkedő Páduai Szent Antal ferences szerzetes tiszteletére felszentelt templom felújítása”

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-18-P-0120

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 192.000.000,- Ft.

Projekt címe: „A helyi nemzetiségek hitélete szempontjából jelentős szerepet betöltő szigetvári Segítő Szűz Mária kegytemplom felújításának támogatása”

Hazai egyházi és nemzetiségi forrásból valósulhatott meg a turbéki kegytemplom veszélyelhárítása. A 100%-os intenzitású támogatásból megtörténhetett a templom tetőszerkezetének megerősítése.

A megvalósult műszaki tartalom:

A felújítás a kegytemplom súlyosan leromlott állapota miatt vált halaszthatatlanná. A tetőszerkezet rossz állapota miatt a födém ás a falak áztak, különösen a sekrestye részén. A statikus tervezők által vizsgált repedésekből kiderült, hogy a felmért falszakaszokon 1-3 cm falszerkezeten átmenő repedések voltak különösen a hajó ablak boltozatai felett, valamint az orgonát tartó boltíveken. A sekrestye falai oly mértékben megrepedtek, hogy egy nagyobb vihar akár omlást is előidézhetett volna. A torony északnyugati irányban megbillent és a boltíveket vitte magával.

A felmérések szerint a szerkezet megerősítése halaszthatatlan, egységes egész megerősítés vált szükségessé. A sekrestye megfogása és a torony részleges stabilizálása volt a legfontosabb és legsürgetőbb feladat.

A statikus tervező tervei alapján megtörtént e két épület egység statikai megerősítése. Ahhoz, hogy a tornyok szárnyfalainak feszítővassal történő megerősítése megvalósulhasson, vasbeton szerkezetek megépítésére volt szükség. A toronytest két oldalán lévő vasbeton falat rá kellett feszíteni a toronytestre. A feszítést megelőzően a harántfalban, és a harántfal és a szárnyfal között kialakult repedéseket injektáltuk a fal teljes vastagságában. A toronyfal megfogása acélszerkezetű feszítőművel történt meg. Feszítőkábeles megerősítések történtek továbbá a torony alatt és a karzat alatti boltövben. A harántboltövek megerősítése ferde feszítőkábelek beépítésével volt lehetséges.

A templom csapadékvíz elvezetése is azonnali megoldást kívánt. A templom tetőjéről levezett vizek a templom tövében szivárogtak el, rendszeresen áztatva az alapozások alatti altalajt. Ez folyamatosan veszélyeztette az alapok teherbírását. A statikai megerősítésen túl a elodázhatatlan feladat volt a lefolyó csapadékcsatornák vizét a templomtól kellő távolságra vezetni.

A projekt azonosítószáma: NEM-N-20-P-0031

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 20.000.000,- Ft

A Szent József Római Katolikus Gondnokság pályázatot nyújtott be a hidjapusztai templom életveszélyes állapotának elhárításának támogatására. A Gondnokság a beruházás megvalósítására 6.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a tetőszerkezet felújítása, valamint a homlokzati díszelemek restaurálása valósult meg.

A kivitelezési munkák elvégzésére 2021. januárjában szerződést kötött a Gondnokság a vállalkozóval. Az időközben felmerült pótmunkákkal együtt, a vállalkozó a munkákkal 2021. májusára el is készült. Ezt követően a Gondnokság 2021. májusában megbízási szerződést kötött a homlokzati kerámia díszelemek helyreállítására, állagvédelmükre, mely szerződést, a külföldről beszerezhető anyagok nehezsége okán, a határidő tekintetében módosították, így a díszelemek javítása 2021. augusztus elejére készült el.

A szedres-hidjapusztai kápolna felújítása a helyiek számára óriási jelentőséggel bír. Az épület tetőszerkezete beszakadt, a nyílászárókat megrongálták, így az építési hatóság 2018. augusztus 22. kelt határozatában megtiltotta az épület használatát, annak életveszélyes állapota miatt. A támogatás révén megvalósult a Szedres határában található hidjapusztai római katolikus kápolna oly teljes mértékű tetőszerkezet felújítása, hogy az életveszélyes állapot megszüntetésre kerülhessen.

A projekt címe: A hidjapusztai templom életveszélyes állapotának elhárítása

A projekt azonosítószáma: EGYH-EOR-19-0344

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft

A Pécsi Egyházmegye pályázatot nyújtott be a kovácshidai közösségi ház felújítási munkáinak támogatására. Az Egyházmegye a beruházás megvalósítására 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely révén a vizesblokk felújítása valósult meg.

A kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozóval, 2021. júniusában kötött szerződést az Egyházmegye. A vállalkozó a munkálatokkal a szerződés teljesítési határideje előtt, már szeptember elejére el is készült.

Kovácshida egy dél-baranyai kistelepülés, ahol a magas munkanélküliség miatt a lakosság rendkívül alacsony jövedelemből, rossz életfeltételek között él. Az épület közösségi tereinek felújítása lehetőséget biztosít a településen élők (elsősorban a gyermekek) számára, hogy megfelelő körülmények között tudjanak összejöveteleket, foglalkozásokat, táborokat tartani.

A támogatás révén, a vizesblokk felújításával egy jelentős közösség újulhatott meg azáltal, hogy a közösségi programok, rendezvények kulturált körülmények között tudnak megvalósulni.

A projekt címe: A kovácshidai közösségi ház felújítása

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-19-1071

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 5.000.000,- Ft

A Lakócsai Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be a lakócsai templom tetőfelújítási munkáinak támogatására. A Plébánia a beruházás megvalósítására 8.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozóval, 2021. augusztusában kötött szerződést a Plébánia. A vállalkozó a munkálatokkal 2021. november végére készült el.

A támogatás segítségével az épület tetőfelújítása valósult meg, ezáltal megállítva a templom további állagromlását.

A lakócsai templom felújítása a helyiek számára óriási jelentőséggel bírt, mivel az ormánsági kis faluban található római katolikus templom a helyi lakosság közösségi életének egyik központi épülete.

A projekt címe: A lakócsai templom felújítása

A projekt azonosítószáma: EGYH-EOR-19-0352

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 8.000.000,- Ft

A Simontornyai Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be a simontornyai római katolikus templom tartószerkezet megerősítési munkáinak támogatására. A Plébánia a beruházás megvalósítására 15.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kivitelezési munkák elvégzésére a vállalkozóval, 2020. októberében kötött szerződést a Plébánia és a Pécsi Egyházmegye. A vállalkozó a munkálatokkal 2021. augusztus végére készült el.

A támogatás segítségével az épület megerősítése, szerkezeti rehabilitációja valósult meg, ezáltal biztosítva a statikai egyensúlyi állapotát, egyúttal megakadályozva az épület további súlyos állagromlását, összeomlását.

A simontornyai templom felújítása a helyiek számára óriási jelentőséggel bírt, melynek köszönhetően most már méltó körülmények között tudják tartani a hitoktatást, miséket, esküvőket és egyéb közösséget összetartó programokat.

A projekt címe: A simontornyai római katolikus templom felújítása

A projekt azonosítószáma: EGYH-EOR-20-0106

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 15.000.000,- Ft

A Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be a plébániaépület felújítási munkáinak támogatására. A plébánia a munkálatok megvalósítására 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

2021.12.15.

A Nagynyárádi Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be a nagynyárádi templom külső felújítási munkáinak támogatására. A Plébánia a beruházás megvalósítására 70.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből megvalósulhatott a templom felújítása.

2021.12.01.

A pályázat keretében a Pécsi Egyházmegye 6 db új gépjármű beszerzését valósította meg.

Az egyházi személyek eszközellátásnak támogatása keretében 6 db új gépjármű beszerzése valósult meg.

emmi color cmyk 6

A Pécsi Egyházmegye a projekt megvalósítása során 1 db Ford Focus és 5 db Toyota Corolla típusú személygépjárművet szerzett be plébánosai számára, melyek jelentősen hozzájárulnak a lelkipásztori szolgálatuk ellátásához, és méltó módon segítik Egyházmegyénk papjainak munkáját.

Projekt kódszáma: EGYH-ESZK-17-0010

Projekt címe: Hat darab gépkocsi beszerzése

Elnyert támogatási összeg: 11.905.000,- Ft

Támogatási intenzitás: 50%

 

 

emet logo szines jpeg

Tájékoztató

Pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00025

Pályázat címe: Komplex ökoturisztikai fejlesztés Tolna megyében kiemelten a Papdi kirándulóhely ökoturisztikai fejlesztésével

Kedvezményezett neve: Pécsi Egyházmegye

Szerződött támogatási összeg: 149.959.575 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2022.04.30.

Projekt tartalmának bemutatása:

befektetés a jövőbeAz egyedi természeti adottságok bemutatásához keretet teremtő létesítmények megvalósítása, a természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a térség természeti értékeire alapozott turisztikai vonzerők, helyszínek, látnivalók létesítésére, védelmére, megőrzésére és bemutatására irányuló erőfeszítések a Falusi Élménypont Ökoturisztikai Egyesület céljai között szerepelnek. Fentiekre való tekintettel az Egyesület a Papd kirándulóhely ökoturisztikai fejlesztését határozta el. Ez a kirándulóhely közbenső célállomása lehet a környék természeti adottságait, épített örökségeit és a kulturális programokat látogatóknak. A projekt a Tolnai-hegyhát természeti értékeiben rejlő turisztikai potenciál és a kulturális programok közötti kapocs megteremtésének eszköze lehet. A közeli Lengyel-Annafürdő a térség turisztikai központja, 2011-ben Az Év Ökoturisztikai Létesítménye pályázaton, a látogatóközpont kategóriában III. helyezést ért el, de ugyanebben az évben a Dél-Dunántúl Turizmusáért díjat is megkapta. Ebből kifolyólag a térség turisztikai forgalma megnőtt és szükségessé vált a környezetének a fejlesztése is. Papd helyszín jelenleg is a térség környezeti nevelésének része, mert a turisztikai és az erdei iskolás csoportok szervezett programok keretén belül a jelzett turistautakon közelítik meg a Papd erdei kirándulóhelyet. Innen a bronzkori földvár, a Wosinszky-sánc emlékhely érintésével a Szentkúti kunyhó-ökoházat látogatják. Sajnos a Papd erdei kirándulóhelyen nincs megfelelő infrastruktúra, pedig itt pihenik ki az emberek a túra fáradalmait. Nehezen közelíthető meg a hely a vizenyős, dús réti növényzet miatt. A fejlesztés során létrejövő új turisztikai infrastruktúra még több kirándulót vonz, mely közvetve a térség turisztikai szolgáltató intézményeinek forgalom növekedését generálhatja. A kirándulóhely leglátványosabb eleme a Pécsi Egyházmegye tulajdonában lévő Papdi kápolna, mely „Papd” nevű középkori település helyén, annak emlékére épült 1883-ban, majd újraépült 1930-ban. A török hódoltság előtt ez a hely lakott volt, de a falu kihalt időközben, a természet visszahódította a település helyét, ennek emlékére épült a kápolna. A Papd erdei kirándulóhelyen egy XIX. században épült kápolna áll, melyet 1930-ban újraépítettek a vizenyős területen beállt süllyedés miatt. Legutoljára 1984-ben újították fel, azóta folyamatosan romlik az állapota. A környék búcsújáró helye is egyben. A kápolna szigetelése, vakolata rossz, omlik, nyílászárók felfeszítve, a tető azbeszt palával fedett. A kirándulóhely környezete varázslatos a réti növényzet és a vadregényes erdők miatt. Ezek fényében szükséges nem csak a kirándulóhely fejlesztése, hanem a kápolna külső felújítása is. A beavatkozás első sorban a nyílászárók cseréjét, festést, a tetőszerkezet javítását, illetve az azbeszt tető cserépre való cserélését jelenti. Nem műemlékvédelmi épület. A kápolna körül egy tanösvény kerül kialakításra, melynek két funkciója van. Egyrészt a megközelítést teszi könnyebbé, mert a bokáig süllyedő, vizenyős réti növényzeten magasított padló ösvény készül, így a talaj és a növényzet nem sérül, és időjárástól függetlenül, kerülők nélkül is megközelíthető a hely minden irányból. Ezért magas padlós ösvény, hidak, kőzúzalékkal stabilizált útszakaszok készülnek. A másik funkciója a természeti értékek megismerésére, tudásátadásra épül, ugyanis az ösvényen madármegfigyelő torony, tanösvény táblák, interaktív bemutató eszközök készülnek, továbbá esőbeálló védőház, padok, asztalok, tűzrakóhely. Egyesületünk az adott attrakció fejlesztésén túl a turistaszám növekedésével kívánja elősegíteni a környező, jellemzően leszakadó félben lévő települések helyi erőforrásaiban rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázását. Tovább színesítjük a Tolnai dombság területén az ökoturisztikai kínálatot és a meglévő és fejlesztett attrakciókat tematikus módon hálózatba kapcsoljuk. Ennek érdekében Pári Községben a Tolnai dombság festői lankái között meghúzódó Tolna megyei településen egy meglévő parasztház felújításával, bővítésével létrehozunk egy suszter múzeumot, kézműves foglalkoztatókat alakítunk ki, ahol a fiatalok, családok megismerkedhetnek a népi hagyományokkal, a népi mesterségekkel, valamint interaktív bemutatótermet alakítunk ki, ahol a Tolnai dombság gyógy-és fűszernövényeit ismerhetik meg az érdeklődők. A Tolna megyében működő térségi TDM-mel, a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülettel szakmai együttműködést kívánunk kialakítani, illetve helyi vállalkozásokkal is szeretnénk összefogni, hogy a térségfejlesztési hatás minél erősebb és széleskörűbb lehessen. A térségét övező települések Gyulaj, Kurd, Mucsi, Závod, Lengyel, Pári mind küzdenek a munkanélküliséggel, így a turisták számának növekedése, költésük felfutása képes segíteni a térség jövedelemtermelő képességének javításán.

A Szakcsi Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be a nagykónyi plébániaház részleges felújítási munkáinak támogatására. A Plébánia a beruházás megvalósítására 5.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből a tervezett munkák nagy részét meg tudta valósítani.

A kivitelezési munkák elvégzésére 2020. november 12. napján szerződést kötött a plébánia a vállalkozóval. A szerződés szerinti teljesítési határidőre, 2021. április 30-án a vállalkozó a munkákkal elkészült.

A támogatás segítségével az épület használhatóságának javítása érdekében szükséges legfontosabb felújítási munkák valósultak meg. Az új fűtési rendszer kiépítésével immár télen is használható lesz a plébánia épülete. A korszerű kazán és az új fűtőtestek beépítésével hatékonyan és gazdaságosabban fűthető az épület a jövőben. Az új nyílászáróknak köszönhetően az épület hőtartó képessége is javult. A támogatás révén az ablakcsere miatt szükséges kőműves munkák is elkészülhettek.

A projekt címe: A nagykónyi plébániaház részleges felújítása

A projekt azonosítószáma: EGYH-KCP-19-0598

A támogatási intenzitás: 100%

A szerződött támogatás összege: 5.000.000,- Ft

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2019


LD honlap logó

2023 június
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Közelgő események

Eucharisztikus keresztút és szentmise:
Báta -
2023. 06. 08. - 2023. 06. 08.
A természetes közösségfejlődés:
Magtár Látogatóközpont, Pécs -
2023. 06. 10. - 2023. 06. 10.
Ibafai múzeum megnyitója:
Ibafa -
2023. 06. 10. - 2023. 06. 10.
Úrnapja:
Máriagyűd -
2023. 06. 11. - 2023. 06. 11.
Tanévzáró püspöki szentmise:
Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Mohács -
2023. 06. 15. - 2023. 06. 15.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség