Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Lelki séta a Hosszúhetényi Római Katolikus Plébánia területén

Kilencedik állomás: Püspökszentlászló – „Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek.”(1 Kor 16,13)

A közigazgatásilag Hosszúhetényhez tartozó Püspökszentlászló természeti adottságaival és a lelki feltöltődés színhelyeivel a térség kiemelkedő gyöngyszeme.

A település elnevezését a legenda szerint Szent László királyról kapta, aki egy alkalommal ezen a vidéken a Zengő rengetegében vadászott. A hagyomány szerint a bölényvadászat alatt hirtelen nagy vihar tört ki. A király a kíséretével együtt egy remetebarlangban húzódott meg. Hálából a szerencsés megmenekülésért az uralkodó kis kápolnát emeltetett a hegyoldalban élő remeték számára. Ez az építmény lett a település alapja.

A festői, csendes környezetben ma is álló templomot 1797-ben gróf Esterházy Pál László pécsi püspök építtette a korábbi kápolna helyére, a közvetlenül mellette található késő barokk stílusú nyári rezidenciával együtt. 1898-ban Hetyey Sámuel püspök felújítatta az épületet, és köré arborétumot létesített. A felújítási munkálatot néhány évvel később gróf Zichy Gyula püspök fejezte be, egybeépítve a kastélyt a mellette álló templommal. 1903-ban készült el az új főoltára, amelynek képe a Szűz Mária előtt hódoló Szent Lászlót ábrázolja.

pszentlaszlo arboretum 20180412 86 Egyedi

A templom főbúcsúját védőszentjének, Szent László királynak liturgikus ünnepén, június 27-én (vagy a közelebb eső vasárnapon) tartják. Ekkor, minden évben gyalogos zarándoklat indul az általában szabadtéri szentmisére a hosszúhetényi templomtól lovasokkal, huszárokkal és zászlókkal kísérve az úton Szent László szobrát, melyet hagyományosan a falu László keresztnevű férfiai visznek. Szent László király nemcsak védelmezője országunknak, de a keresztény hit elmélyítésében is nagy szerepet töltött be, az Isten felé vezető úton terelte népét. A lovagkirály élete példát ad nekünk bátorságból és a helyes út keresésében, amelyre a következő szentírási szakasz is buzdít: „Vigyázzatok, tartsatok ki állhatatosan a hitben, viselkedjetek bátran, legyetek erősek.” (1 Kor 16,13)   

A kastély melletti arborétum ma a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetnek része. Nyolcvannégy fa- és cserjefajta található itt a világ minden részéből. A Pécsi Egyházmegye a kastélyt és környezetét pályázati és saját forrásból felújította. A fejlesztés keretében 2015-ben átadásra került a megújult kastély, amelynek része a zarándokház, valamint a kastély történetét bemutató tárlat és egy Mindszenty-kiállítás annak emlékére, hogy 1955-ben Mindszenty József bíborost 3 hónapig tartották itt házi őrizetben. A kastély ma is az egyházi működés része, az egyházmegye élő és használatban lévő egysége, egyházmegyei lelkigyakorlatok színtere, segíti a lelki életben való előrehaladást, az Istennel való kapcsolat elmélyülését. Bízunk benne, hogy a látogatókat is a szemlélődő elmélkedés, gyönyörködés vezérli és ezáltal mélyebben megélhetik az összhangot a teremtett világgal, felelősebben tudjuk közösen őrizni, művelni az Ember környezetét. Az arborétum és a kastély aktuális látogatási rendjéről a Pécsi Egyházmegye honlapján tájékozódhatunk: Püspökszentlászlói kastély (pecsiegyhazmegye.hu).

pszentlaszlo arboretum 20180412 119 EgyediA lelki feltöltődést szolgálja a Vácz Jenő által alapított, a tavalyi év folyamán felújított Életrendezés háza is, amely a jezsuita rend lelkigyakorlatos központja. Vácz Jenő atya 1982-ben költözött Püspökszentlászlóra, idős szerzetesnővérek lelkészeként kezdte meg szolgálatát, de örömmel állt rendelkezésre az elcsendesedni vágyók, lelkigyakorlatra ide érkezők számára, akiknek száma évről évre növekedett. Így a falu központjába álló plébániaházat alakították át lelkigyakorlatok, életrendezés-program céljára, amelyet folyamatosan bővítettek, alakítgattak. A gyülekezeti teremhez kapcsolódóan kis kápolna is épült. Az Életrendezés háza mögött álló hegyoldalon vezető Mária ösvény 2014-15-ben valósult meg Kertészfi Ágnes üvegtervező iparművész és Novotny Béla építész együttes tervei alapján. A körsétányon kialakított üvegkompozíciókkal jelölt 8 stáció Mária életének eseményeit állítja középpontba:

  1. Szeplőtelen fogantatás
  2. Angyali üdvözlet
  3. Mária látogatása Erzsébetnél
  4. Jézus születése, Betlehem
  5. A 12 éves Jézus a templomban
  6. Kánai menyegző
  7. Keresztút: Mária a keresztnél
  8. Mária mennybevétele

Az állomásokona vallási történet realisztikus megjelenítése helyett az üveg tiszta átlátszósága, anyagának szépsége, fény éltette formák ünnepi ragyogása − mint felcsillanó látomás − a transzcendencia élményét nyújtja.

Vácz Jenő atya személye a térségben vagy a távolabb élők számára is példaként szolgál, mert életének minden eseményét a gondviselő Isten jóságának tükrében tudta látni. Lelki sétánk zárásaként álljon itt egy gondolatsora életrajzi írásából, amely a csodálatos természeti környezethez is kapcsolódik:

„A fűből ismertem föl a teremtés egész dinamizmusát. A fű ugyanis a maga szerénységével igen nagy értéke földünknek: a színe megnyugtató! Minden fűszál egyúttal egy kis vegyi üzem, amely oxigént fejleszt; étel is az állatoknak, a kérődzők tejet készítenek belőle, de pázsitos, puha, mindig megújuló szépségű szőnyeg is a fű. Mennyi jó van a fűben, ami sejteti a Teremtő végtelen gazdagságát! Az én figyelmemet az ragadta meg, hogy a szerény kis fű, a maga csöppnyi életében azon dolgozik, hogy ezt a fűnyi jót, értéket magvacskákba építse bele, kalásznyi magkészletbe, és ha készek ezek a magok, akkor számolás nélkül, nagy bizalommal szórja szét környezetében, felhasználva a szelet, az arra járó élőket, hogy füvesítsen, szépítsen, gazdagítsa a világot a maga módján. Ez a dinamizmus, ez az ajándékozó, közlő jóság, ez a szeretet ragadott meg a fűnél.”

Forrás:

Az életrendezés apostola – Vácz Jenő atya emlékezete, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, Budapest, 2014.
Szabó Ferenc (szerk.): Üldözött jezsuiták vallomásai, JTMR, Budapest, 1995, 140-141
Mária Meditációs Sétaút, Országépítő 2018/3
Püspökszentlászlói kastély (pecsiegyhazmegye.hu)

Fotók: Asztalos Gábor, Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon