2019. június 15-én a 10 órási ünnepi szentmise keretében Udvardy György pécsi megyéspüspök pappá szentelte Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat.

A pécsi megyéspüspök homíliájában a döntés lelkületéről beszélt az evangélium tükrében. „Kimondani az igent Isten akaratára, kimondani a nemet a világra, egyértelműen és mindig ugyanúgy. Kimondani az igent jelenti egy életpályának a választását, egy értékrendet. Jelentheti azt is, hogy valami után föllobbant a szívem, amit szeretnék tenni, amire egy életet tennék fel.” A pécsi megyéspüspök arra emlékeztetett, hogy Jézus is kimondta az igent, amikor követte az Atya akaratát. A papszenteléskor kimondott igen kapcsán a megyéspüspök megjegyezte, hogy „ebben az igenben ott van a megváltás műve.”

papszenteles web 20190615 117

„Arra vállalkoztok, hogy teljesen átadjátok magatokat Krisztus szolgálatának, pontosabban arra vállalkoztok, hogy Ő szolgálhasson bennetek, teljesen szabadon, maradéktalanul, minden megkötözöttségtől mentesen. Arra vállalkoztok, hogy Krisztus módjára éljetek.”

A szentleckében elhangzott üzenetre hívta fel a főpásztor a szentelendő diakónusok figyelmét. „A II. Korinthusi levélben Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Ez a sürgető szeretet van az Egyházban, papjainkban és a ti szívetekben, amikor vállalkoztok, hogy az egyház papjaiként akartok élni és szolgálni.” Hozzátette, hogy minden lényeges dolgot összefoglal ez a szentírási részlet. Nagyon fontos, hogy ne csak magunknak éljünk, hanem egyre inkább annak, aki életet ad.

papszenteles web 20190615 89

Az egyház papjainak a feladata az, hogy krisztusi látással nézzék az embert, az ő küzdelmét, vágyait. A fiatalokét, a betegekét, az egészségesét. Úgy, ahogyan Krisztus néz bennünket, aki az Atyától jön, és aki az Atya szeretetét fedi fel előttünk. Ez messze túlmutat emberi megfontolásokon. –fejtette ki.

A papi szolgálat kapcsán elmondta, hogy „ránk bízta, az Isten a kiengesztelődésről szóló emberi tanítást. Mindaz, amit mondtok, amit tesztek, az evangélium hirdetése, értelmezése, a katekézis, a személyes beszélgetések mind-mind arra kínálnak alkalmat, sőt felszólítanak, sürgetnek benneteket, hogy a kiengesztelődésről szóló tanítást hirdessétek, hogy ennek a világnak élete legyen. Bőséges élete legyen! Arra várunk most, hogy kimondjátok az egyház színe előtt, hogy az igen emberei akartok lenni. Minden kétséget kizáróan, leborulva az Úr előtt és onnan fölkelve, mint új teremtmények, mint az egyház papjai.” A leborulás és a vállalás kimondása megtörtént. Udvardy György pécsi megyéspüspök pappá szentelte Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat.

papszenteles web 20190615 140

Ezt követően ünnepélyes keretek között a papszentelésre összegyűlt papok és hívek sokaságával együtt megünnepelték az eucharisztiát.

Máger Róbert irodaigazgató-helyettes bejelentette a frissen szentelt áldozópapok első szolgálati helyét. Udvardy György megyéspüspök döntése alapján Kárász Gábor atya kápláni kinevezést kapott a szekszárdi plébániára, Kovács József atya kápláni kinevezést kapott a komlói plébániára, míg Molnár Erik atya kápláni kinevezését a Pécs, Jézus Szíve plébániára kapta.

papszenteles web 20190615 153

A papszentelési szentmise végén Udvardy György pécsi megyéspüspök kérte és kapta elsőként újmiséseitől az első papi áldást.

Fotó: Loósz Róbert
További képek az eseményről itt.

Kapcsolódó cikk: Személyi változások a Pécsi Egyházmegyében (2019)


Újmisék időpontjai

Kárász Gábor

Szentelési jelmondata: „Kövess engem” (Mt 9,9)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 16. 15.00 Bakonya
Június 22. 18.00 Szekszárd
Július 3. 11.00 Esztergom

Kovács József

Szentelési jelmondata: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)
„Kezébe vette… áldást mondott, megtörte, … és barátainak adta…” (VI. Kiengesztelődési Eucharisztikus Ima – részlet)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 23. 17.00 pincehelyi Sarlós Boldogasszony Templom
Július 3. 11.00 esztergomi Vízivárosi Loyolai Szent Ignác Templom
Július 7. 18.00 Pécsi Székesegyház

Molnár Erik

Szentelési jelmondata: „Hűséges az, aki meghívott.” (1 Tessz 5,24)
Újmiséit a következő időpontokban és helyeken mutatja be:
Június 15. 16.00 majosi Szűz Mária Szent Neve Kápolna
Június 16. 16.00 bonyhádi Szeplőtelen Fogantatás Templom
Június 22. 18.00 Mohács Fogadalmi templom

Imádkozzunk papjainkért!

Úr Jézus Krisztus, néped örök Főpapja, a pásztorok és a nyáj Pásztora, szolgáid Mestere és Barátja, papjaidért könyörgünk Hozzád!

Ébreszd fel Egyházadban apostolaid szellemét, hogy néped növekedjék számban és érdemekben. Küldj munkásokat aratásodba és tedd őket szereteted tanúivá. Vezesd be elhivatottjaidat mind mélyebben igazságaidba. Öltöztesd igazságba küldötteidet és irányítsd őket Szentlelkeddel a helyes úton. Tedd őket a szentségek méltó kiszolgáltatóivá. Töltsd el őket jósággal és atyai gonddal a rájuk bízott közösségek, híveik iránt. Kapcsold össze szolgáidat egymással és közösségeikkel békességben és testvéri közösségben. Adj szívükbe elhivatottságot Isten dicsőségéért és a lelkek üdvösségéért. Bátorítsd őket munkájukban, vigasztald őket magányukban és töltsd el őket szeretettel a kereszt iránt.

Add, hogy életükkel és szavukkal legyenek hűséges szolgáid és szent titkaid hirdetői. Haláluk óráján légy irgalmas bírájuk és vedd föl őket mennyei örömödbe.
Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség