Dohány Zoltán plébános, a Betegek Gyógyítja Kórházlelkészség kórházlelkészének gondolatai Szent Lukács ünnepéhez közeledve.

Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv maradt hátra, a róla nevezett Evangélium és az újszövetségi szentírás ötödik könyve az Apostolok Cselekedetei.

Ennek ellenére jóformán semmit nem tudunk meg közvetlenül az íróról. Igazi evangélista, aki nem önmagáról, hanem a világ Üdvözítőjéről akar beszélni, hogy minden istenszerető lélek megtudhassa, mennyire igaz mindaz, amire az Egyház tanította.

A kolosszeieknek írt levél záradékából tudjuk Lukács eredeti foglalkozását, mert Szent Pál ezt írja:,,Köszönt benneteket Lukács, a kedves orvos'' (Kol 5,15).

Orvosként minden bizonnyal Antiochiában működött, de orvosi tevékenységéről nem sokat tudunk.

Minden jel arra mutat, hogy a pogány ifjú Lukács, Barnabás és Pál tanítványaként ismerkedett meg az evangéliummal, majd a foglalkozásából, orvos mivoltából adódó pontosság- és hitelesség- igénytől hajtva, a Szentlélektől vezérelve útra kelt, hogy utánajárjon mindannak, amit Krisztusról hallott. Meg is tette. Nem tudjuk pontosan miként történt a Jézus Krisztussal való találkozás, de gyökeresen „felforgatta”, megváltoztatta az ifjú orvos életét.

Szent Lukács, aki mint orvos, mint gyógyító, különös részvéttel nézte a beteg embert, mint evangélista észrevette, hogy a Megváltó maga is orvos, sőt, Ő ,,az Orvos'', „ a Gyógyító”, aki a beteg emberiségnek meghozta a gyógyulást a megváltás művének végrehajtásával. Úgy mutatja be evangéliumában az Emberfiát, mint a betegek gyógyítóját, a bűnöket megbocsátó Irgalmat, aki árasztja az emberek között Isten jótéteményeit és hirdeti az irgalmasság evangéliumát.

A Legenda Aurea szerint maga a Lukács-evangélium is gyógyít, mégpedig háromféleképpen:

sebeket gyógyít azáltal,

(1.) hogy a megtört szívűeknek hirdeti a megváltást;

(2.) erősít azáltal, hogy elmondja az örömhírt;

(3.) végül megőriz az újabb romlástól azáltal, hogy közli az isteni törvényeket és evangéliumi tanácsokat.

Az evangélista találkozhatott még a Szűzanyával. A hagyomány szerint a Szűzanya sok dolgot megőrzött a szívében és emlékezetében éppen azért, hogy később a szent evangélistáknak elmondhassa. Lukács pedig felkereste őt, és mint az Újszövetség frigyszekrényének sok kérdést tett fel az Üdvözítőről, s kérdéseire sorban választ kapott. Így írhatta meg az evangélium elején olyan részletesen Jézus gyermekségtörténetét, benne Mária imádságával, a Magnificattal és Zakariás himnuszával, a Benedictusszal.

Talán a XXI. században értékelhetjük úgy az eseményeket, tényeket, hogy az orvos-evangélista élete akkor lett igazán „EGÉSZ-séges”, amikor megismerte Krisztust, amikor engedte, hogy a Mester betöltse, megváltoztassa az életét teljesen.

Négy esztendővel ezelőtt alapította Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészséget a Pécsi Egyházmegyében. Abban az esztendőben (2016) Szent Lukács evangélista ünnepéhez kapcsolódóan(október 18)történt meg Pécsett a Janus Pannonius Klinikai Tömbben a kápolna felszentelése. A felszentelési szertartáson Dr. Kvanduk Frigyes- a Betegek Gyógyítója kórházlelkészség első kórházlelkésze- a lelkészségi szolgálatról a következőket mondta:

„a betegségben rájövünk arra, hogy sem a magunk ügyessége, sem mások támogatása, nem elegendő az életünk kerekké tételére, hanem az az abszolút jövőt, amit a Jóisten jelent ezt engedjük az életünkbe. A kórházlelkészségnek az a célja, hogy aki ezt kéri, aki ezt az utat akarja járni, abba mi segítsük, akár beszélgetésben, akár imádságban, vagy a szentségi Jézusnak a közvetítésében.”

Szent Lukács közbenjárást is kérjük, hogy a fent megfogalmazott célt - a jelenben és a jövőben is - sikerüljön megvalósítanunk.

Dohány Zoltán kórházlelkész

Fotó: romkat

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon
2021 május
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Közelgő események

ELMARAD - Sérültek búcsúja:
Máriagyűd -
2021. 05. 14. - 2021. 05. 14.
ELMARAD - Pedagógusnap:
Pécs -
2021. 05. 15. -
Intézményvezetői értekezlet:
Magtár Látogatóközpont nagyterme -
2021. 05. 17. -
ELMARAD - Szabadegyetem:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 05. 19. -
Lectio Divina Eucharistica:
Dóm Kőtár -
2021. 05. 20. - 2021. 05. 20.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség