A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az évközi idő 4. vasárnap evangéliumi részletén (Mk 1,21-28) Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik és arra buzdít, hogy merjünk kicsinyek, alázatosak és egyszerűek lenni, így kövessük és keressük Jézust!

 

"Szeretettel köszöntök mindenkit!

Évközi negyedik vasárnap evangéliumi részletet Márk evangéliumának első fejezetéből olvassuk (Mk 1,21-28). Az evangélista beszámol arról, hogy Jézus a kafarnaumi zsinagógában találkozik egy tisztátlan lélektől megszállt emberrel, aki így kiált neki:

»Mi közünk hozzád, názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!« Jézus megparancsolta neki: »Némulj el, és menj ki belőle.« (Mk 1,24-25)

A tisztátalan lélektől megszállt ember tudja, hogy kicsoda Jézus, de amiért gőgösen fordul hozzá, Ő elutasítja. Ezek a szavak bennünk is így hangozhatnak.

De valóban tudjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Valóban ismerjük Őt?

Egy keresztény gondolkodó így fogalmazta meg: akkor vagyunk igazán keresztények, ha foglalkoztat bennünket az, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és minden nap törekszünk megismerni Őt. De hogyan tudjuk egyre jobban megismerni? Úgy, hogy nemet mondunk a gőgre és igent az alázatosságra!

Jézus egy alkalommal ezt mondja: Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki. (Lk 10,21)

Merjünk kicsinyek, egyszerűek és alázatosak lenni, mert az alázatos magatartással, az egyszerű lelkülettel tudjuk igazán megközelíteni Krisztus titkát! Akik a lelket tekintve szegények, azoké a Mennyek országa. Ha tudjuk, hogy az Úrra hagyatkozhatunk, ha tudjuk, hogy Ő az, aki képes minket átformálni, akkor fogjuk igazán megismerni Jézust, akit egyszerű magatartással kell keresnünk.

Márk evangéliumában azt is olvashatjuk, hogy az emberek rácsodálkoznak Jézusra, és arra, hogy milyen hatalommal tanít.

Ferenc pápa arra hív, hogy mi is tudjunk rácsodálkozni Istenre, a teremtett világ szépségére és ezáltal ismerjük meg Őt. Isten szemlélése nap, mint nap segít bennünket abban, hogy egyre inkább megismerjük Jézus Krisztust! Csodáljuk az Urat, imádjuk Őt és egyedül előtte boruljunk le!

Végül arról olvasunk, hogy az emberek ezt mondják:

Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. (Mk 1,27)

Bízzuk rá magunk az Úr szavára és engedelmeskedjünk neki! Hangozzék el bennünk a kérdés: tudom, hogy ki az Úr? Keressük, hogy kicsoda Jézus – szerényen, alázatos magatartással, rácsodálkozva, egyedül Őt imádva! Törekedjünk nap, mint nap engedelmeskedni az Úr szavának! Ha így teszünk, megismerjük Jézust és a vele való személyes barátságban növekedni tudunk.

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak és imádkozzunk mindenkiért!”

Márk 1,21-28

21Bementek Kafarnaumba. Szombaton mindjárt bement a zsinagógába és tanított. 22Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. 23Volt a zsinagógájukban egy ember a tisztátalan lélek hatalmában. Ez így kiáltott föl: 24»Mi közünk hozzád, Názáreti Jézus! Azért jöttél, hogy elveszíts minket? Tudom ki vagy: az Isten Szentje!« 25Jézus megparancsolta neki: »Némulj el, és menj ki belőle.« 26A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta őt, majd hangosan kiáltva kiment belőle. 27Erre mindnyájan elcsodálkoztak, s azt kérdezték egymástól: »Mi ez? Új tanítás, hatalommal? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki.« 28Egyszerre elterjedt a híre Galilea egész vidékén.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 19. - 2024. 05. 19.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség