A Pécsi Egyházmegyében valamennyi plébánián minden hónap első csütörtökén felajánló szentségimádást végeznek a papi- és szerzetesi hivatásokért. Március 4-én, délután az Irgalmas Rendi Szent Sebestyén templomában is ezért gyűltek össze.

A Pécs belvárosában álló templomban napról napra sokan találnak megnyugvást, az ajtó mindig nyitva áll az elcsendesedésre vágyó emberek előtt. Március 4-én 16.00 órától rózsafüzér imádság töltötte be a főhajót. Ez alkalommal ugyanis a jelenlévők – az egyházmegye szokásaihoz hűen – a papi- és szerzetesi hivatásokért ajánlottak fel szentségimádást. A kihelyezett Oltáriszentség előtt fohászkodó hívek – szívükben hordozva a megszentelt élet fontosságát – azokért az embertársainkért imádkoztak, akik már meghallották Isten hívását illetve, akik ezt követően térnek majd a krisztusi útra.

 PEM1226

A pécsi Irgalmas Rend Szent Sebestyén templomát igazgató P. Morvay Imre (Pio atya) – akinek hivatása és állhatatossága szép példa lehet számunka – a szentségimádás alatt szentgyónási lehetőséget biztosított.  

Az előző hónapban tartott szentségimádás és szentmise során Felföldi László pécsi megyéspüspök hangsúlyozta: „Fel kell ismernünk a szívükben, hogy Isten olyan ajándékot bízott ránk, amit a földön senki másra. De éppen ez a felismerés került veszélybe, amikor arra gondolunk, hogy kevés a hivatás.” A főpásztor gondolatai erősítsenek meg minket abban, hogy segítsük a hivatásukat kereső testvéreinket!

 PEM1235

Egyházmegyénk hagyományához kapcsolódik a Boldogasszony imaszövetség csütörtöki imaszándéka is, amikor is a tagok a papi- és szerzetesi hivatásokért kérik Szűz Mária közbenjárását. Az imaszövetség többek között az alábbiak mentén biztat elmélkedésre:

„Előbb tisztává kell lenni, és csak utána tisztítani; előbb meg kell tanulni a bölcsességet, és csak utána tanítani; előbb fénnyé kell válni, és csak utána másokat megvilágítani; előbb közeledni kell Istenhez, és csak utána hozzá vezetni másokat; előbb meg kell szentelődni, és utána megszentelni; kézen fogni és okosan tanácsot adni. Ki tehát a pap? »Ő az igazság védelmezője; az angyalok közé lép, az arkangyalokkal dicsőít, feljuttatja az áldozatokat a mennyei oltárra, részt vesz Krisztus papi szolgálatában, megújítja a teremtményt, helyreállítja benne Isten képmását, újjáalkotja a mennyei világ számára, s ami a legmagasztosabb, megistenül és másokat megistenít.«” (Nazianzi Szent Gergely)

 PEM1225

„A pap folytatja a megváltás művét a földön. (…) Ha valaki itt a földön helyesen értené, hogy mi a pap, meghalna, de nem a rémülettől, hanem a szeretettől. (…) A papság Jézus Szívének szeretete.” (Vianney Szent János)

Fotó: VN

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség