Az itt élő hívekért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus-járvány magyarországi harmadik hulláma miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a nagyhét és a húsvét ünnepére vonatkozóan a Pécsi Egyházmegyében – a püspöki konferencia irányelvein túlmenően – Felföldi László pécsi megyéspüspök a következőket rendeli el.

A rendelkezésről szóló pdf letöltése.

1. A folyó év március 6-án, 685/2021-es számon kiadott rendelkezés továbbra is érvényes. Nyilvános istentiszteleteket csak az abban foglalt előírásokkal összhangban, felelősen és körültekintően lehet megtartani, figyelembe véve az egyházi és állami járványügyi előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a védőtávolság megtartására.

2. A Szentatya megbízásából az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció által a nagyhét megünneplésére vonatkozó tavaly március 25-én (Prot. N. 154/20) kiadott irányelvek (lásd melléklet) ebben az évben is érvényesek.

3. Virágvasárnap Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezetét a templomon belül, körmenet nélkül kell megtartani. A plébániatemplomokban és az egyéb helyeken a Misekönyvben szereplő III. formát kell választani.

4. A krizmaszentelési misét nagycsütörtökön, a papság alapításának ünnepén 10.00 órakor tartjuk a székesegyházban. Ezen a pandémia miatt kizárólag a klérus tagjai vehetnek részt, hogy együtt megújítsuk papi ígéreteinket. A világi hívektől azt kérjük, hogy az egyházmegye digitális felületein kapcsolódjanak be az ünneplésbe, s imádkozzanak papjaikért.

5. Nagycsütörtökön a lábmosás fakultatív szertartását el kell hagyni. Az utolsó vacsora emlékmiséjének végén elmarad az Oltáriszentség átvitele, és azt továbbra is a tabernákulumban kell őrizni. Éjszakai virrasztás a kijárási tilalom miatt nem tartható.

6. Nagypénteken az egyetemes könyörgésekhez illesszék hozzá a tavaly kiadott XI. könyörgést a járványban megbetegedettekért, halottakért és gyászolókért (lásd melléklet). A Szent Kereszt előtti hódolatot egyedül a papság végezze, a világi hívek a padban állva vagy térdelve kapcsolódjanak be. Éjszakai virrasztás a kijárási tilalom miatt nem tartható. Keresztúti ájtatosság csak úgy végezhető, ha a hívek közben nem vonulnak, hanem egymástól megfelelő távolságra a helyükön állnak.

7. A húsvéti vigília szertartása a székesegyházon kívül kizárólag plébániatemplomokban és szerzetesi templomokban, kápolnákban ünnepelhető. A kezdési időpontot mindenhol úgy határozzák meg, hogy a kijárási tilalom idejére a hívek hazaérkezhessenek. A fényünnepség során a templomon kívüli gyülekezés elmarad, a hívek a templomban a helyükön, egymástól megfelelő távolságban várakoznak, a húsvéti gyertya behozatali körmenetében nem vesznek részt. A templomon kívüli tűzgyújtás elhagyható. Az ószövetségi olvasmányok száma a rubrikák szerint csökkenthető. A keresztség liturgiájánál csak a keresztségi fogadást újítsák meg. A feltámadási körmenetet idén mindenhol teljesen el kell hagyni.

8. Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés minden hívő számára, ill. az általános feloldozás megadásának lehetősége a szokásos feltételekkel, továbbá a csoportos zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek, lelkigyakorlatok, közösségi összejövetelek tilalma.

Ebben az időszakban minden családban fektessenek nagy hangsúlyt a közös imádságra, a Szentírás olvasására, a zsolozsma vagy ájtatosságok végzésére és a meghitt, őszinte beszélgetésekre.

A székesegyház nagyheti szertartásait a Pécsi Egyházmegye digitális felületein élőben közvetítjük. Az ezzel kapcsolatos információkat az egyházmegye hivatalos weboldalán kísérhetjük figyelemmel.

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre. Imádkozzunk továbbra is a Mindenható Istenhez a járvány elmúlásáért, és kérjük buzgón a Boldogságos Szűz Mária, Szent Péter apostol és Szent Mór püspök közbenjárását.

Pécs, 2021. március 26.

Felföldi László
megyéspüspök

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség