Az óvoda Pedagógiai programjában a Külső világ megismerése keretében nagy hangsúly fektetnek teremtett világunk óvására. Fontosnak tartják a személyes példaadást, hiszen a környezet szépségét, hasznosságát csak az tudja megmutatni másoknak, aki maga is felfedezi. Az intézményben a 2015/2016-os nevelési év óta folyamatos a Zöld munkacsoport.

A Zöld munkacsoport célja:

  • A környezettel való együttélésre nevelés, amely magában foglalja a környezet tényleges védelmét, beleértve a természetes, teremtett világ (élő és élettelen) és a mesterséges, ember által létrehozott környezetet is.
  • Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, valamint azon képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához.
  • A természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony kialakítása.
  • A figyelem felhívása a természet értékeire, szépségeire.
  • A gyerekek érzékenyítése a környezeti problémák iránt.
  • A teremtett világ megismertetése, a növény- és állatvilág sokszínűségének, változatosságának együttes felfedezése, megszerettetése a gyerekekkel, ezáltal is előmozdítva az értékek megóvását.

Feladatai:

  • Olyan kompetencia területek (kognitív, szociális, személyes) fejlesztése melyek által a gyerekek érzékenyebbé válnak a környezet, a természet és az élővilág állapota iránt.
  • Sokoldalú, változatos ismeretátadás, figyelemfelkeltő, élményközpontú tevékenységek biztosítása
  • Az óvodás korú gyerekek és a szülők környezettudatos szemléletének pozitív alakítása.

Védjük, óvjuk a Földet, a környezetünket ahol élünk!

A természet megismerése, hozzá való viszonyulásunk kialakulása már egész kicsi korban elkezdődik, ezért meghatározóak azok az élmények, amelyek a kisgyermeket érik. Az óvodában nagyon sokat tehetnek azért a nevelők, hogy a gyermekek a természetet tiszteletben tartó, szerető felnőttekké váljanak a jövőben. A Föld világnapjának minden évben történő megünneplése jó alkalmat teremt arra, hogy változatos tevékenységek szervezése által közelebb hozzák növendékeikhez teremtett világunkat.

Földnapja 4

Az óvoda lehetőség terv gyűjteménye tartalmazza az éves téma-, és projekt hetek tartalmát, nevelési területekre lebontva. Ebből válogatva készítik el az óvodapedagógusok aktuális tematikus tervüket, melyben immár hagyományosan kiemelt helyet kapnak a környezet védelmi világnapok is. A jeles napokhoz kapcsolódóan, mindennapjaik során egyrészt behozzák évszakoknak megfelelően a természetet a csoportszobákba, másrészt séták, kirándulások szervezése által, a gyermekekkel közösen, saját élőhelyén fedezik fel kincseit.

A gyermeki megismerés alapszíntere a játék. A Szent Erzsébet oviban ezért az óvó nénik tevékenységeiket játékos keretbe helyezik, játékba integrálják. A projekt módszer lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek ötleteit, elképzeléseit figyelembe véve, őket aktivizálva, előzetes ismereteikre alapozva tervezzenek.  A gyermekek így tapasztalati úton érthetik meg az ok-okozati összefüggéseket. Az ismereteket, egyéni-és életkori fejlettségi szintjének megfelelően, leegyszerűsítve, játékosan, és a lehető legtöbb érzékszervre hatóan, változatos módszerekkel közvetítik feléjük: cselekedtetéssel, kísérletekkel, bemutatással, képeskönyvek, földgömb nézegetésével.

A Föld hete intézményi projekt programtervét a csoportok ötleteinek összegyűjtésével kezdték, majd az elképzelések alapján határozták meg a tevékenységeket, alkalmazni kívánt módszereket, munkaformákat, a szükséges eszközöket. Tervezéskor átgondolták, milyen formában tudják a családok figyelmét felkelteni az adott téma iránt. Az előző évek hagyományait követve újra meghirdették az 1 gyermek = 1 palánta akciót. Kérték a családokat, hogy virágpalántával vagy virágfölddel járuljanak hozzá az óvoda udvarának szebbé varázsolásához. A gyerekek nagyon szeretnek munka jellegű tevékenységeket végezni. A közösen ültetett virágok növekedését nagyobb figyelemmel követik nyomon, szívesen vesznek részt gondozásukban.

Földnapja 13

A programok megvalósítása során, változatos tevékenységek által, komplex módon jelentek meg az óvodai nevelés területeibe ágyazva, olyan fontos témák, mint a természet védelme, tisztán tartása, az újrahasznosítás (újra-papírkészítés, szelektálás, komposztálás), a környezetszennyezés káros hatása (kísérletek). Ezekhez a témákhoz kapcsolták ábrázoló tevékenységeiket (kupak kép, öko barkácsolás, plakátok készítése), a változatos mozgási lehetőségeket, énekes körjátékokat. Az egyes cselekvéseket mesei kertbe helyezték, így téve érdekesebbé azokat a gyermekek számára.

A gondolatokat ébresztő megelőző tevékenységek, során a gyerekek szívesen idézték fel emlékeiket, már meglévő ismereteiket. Bővült szókincsük, fejlődött kifejező készségük, gondolkodásuk, megfigyelőképességük, figyelmük. A program sok lehetőséget biztosított a nagy- és finom mozgások, a szem-kéz koordináció, tapintásos észlelés, a társas magatartás, akarati tulajdonságok, türelem, kivárás, szociális képességek fejlesztésére is.

Királyné Lukács Gyöngyi óvodapedagógus

Fotó: Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2023 október
H K Sz Cs P Szo V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Közelgő események

Férfitalálkozó:
Paks -
2023. 10. 06. - 2023. 10. 06.
Férfitalálkozó:
Tamási -
2023. 10. 13. - 2023. 10. 13.
Német nyelvű szentmise:
Pécsi székesegyház -
2023. 10. 15. - 2023. 10. 15.
Szabadegyetem:
Pécs, Magtár Látogatóközpont -
2023. 10. 18. - 2023. 10. 18.
Férfitalálkozó:
Dombóvár -
2023. 10. 20. - 2023. 10. 20.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség