Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Tizenegyedik állomás: Dombóvár - „A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.” (Róm 12,12)

Lelki sétánk következő állomása a Dombóvári Római Katolikus Plébánia, amelynek plébánosa dr. Hegedüs János bírósági helynök, egyházmegyei bíró, püspöki biztos. A plébánia területéhez tartozó Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák településeken kisegítő lelkészként szolgál Sebestyén-Molnár Árpád atya.

Kórházlelkészi feladatokat a településen Kovács Ferenc vásárosdombói plébániai kormányzó látja el. Csullag Gábor állandó diakónus kántorként és hittanárként segíti a plébánia hitéleti működését.

HJanosA városban dr. Hegedüs János plébános vezetésével járjuk körbe a plébánia templomait, kápolnáit és közösségeit:Dombovar Jézus Szíve templom

A belvárosban található Jézus Szíve Templom 1757-ben épült barokk stílusban, Esterházy Miklós adományának köszönhetően. Az épületet 1949-50 között a szentély elbontásával északi irányba bővítették az eredeti templomhajó megkettőzésével és egy neobarokk, keresztirányú főhajó építésével. A szószéket Kismartonból hozták, orgonáját Stach Mihály építette. A templom búcsúi ünnepére utalva a főoltáron Jézus Szentséges Szívének tiszteletére készült szobrot láthatunk.

A kertvárosi templomot 1989. június 24-én szentelte fel Dr. Paskai László akkori esztergomi érsek Szent István király tiszteletére. A mellette lévő épületben került kialakításra a plébániai hivatal és közösségi ház. A hívek adakozásából készült Szent István szobor 2 éve díszíti a templomot.  Az új harang, - melynek felszentelése augusztus 19-én lesz - szintén a hívek adományából, valamint a helyi Önkormányzat támogatásával készül. A haranglábat Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész tervezi.

Dombovar Nagyboldogasszony templomÚjdombóváron a Nagyboldogasszony tiszteletére közadakozásból épített templomot 1934. augusztus 15-én szentelte fel Virág Ferenc pécsi püspök.  Tervezője dr. Fábián Gáspár budapesti műépítész volt, aki a román kori építészeti formákat alkalmazta. A templom különlegessége az aszimmetrikus, egytornyos megoldás. A falfreskók Bernát János dombóvári festőművész munkái, melyek 1939-re készültek el.

A Dombóvári Kórház épülete mellett álló Maria Mater Dei kápolnát 2002-ben szentelték fel. Önkénteseink meghatározott napon és időben látogatják a betegeket, a kórtermekben bemutatkozva felajánlják szolgálatukat: közös imádságot, beszélgetést, áldoztatást. Ha valaki gyónni szeretne, vagy a betegek szentségét kéri, azt jelzik a szolgálatot teljesítő atyáknak.

Dombovar Gunaras kapolnaA gunarasi kápolna - amelynek védőszentje 2010-ben Nagy Szent Gergely pápa lett 2010-ben-, a lelki feltöltődésre nyújt lehetőséget a testi felépülést szolgáló gyógyvízéről híres településen.

Dombovar Szt Anna kápolna SzolohegyA Szent Anna kápolna a Szőlőhegy „bejáratánál”, a domb tövében helyezkedik el. A legenda szerint egy pásztor itt látta meg a gyermek Máriát fürdető Szent Annát, így a helyiek építettek egy kápolnát. Régóta nagy búcsújáró hely, az idei esztendőben július 25-én lesz a búcsú, amelynek keretében a 10.00 órai szentmise előtt a kápolna felé vezető úton megáldásra kerül a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával felállított kereszt.   

 A plébániai közösségek szolgálatában a segítségnyújtásnak, lelki támasznak és imádságnak jut nagy szerep, miközben szeretetteljes kapcsolatok megújulására is törekednek:

A dombóvári Katolikus Karitász Csoportot önkéntes segítők működtetik.

Helyi lakosokat segítő szolgálatuk többet jelent a szociális munkánál, igyekeznek lelki támaszt nyújtani, reményt adni. Főbb működési területeik: a család-és gyermekvédelem, az idősek és betegek segítése, a hajléktalanok támogatása.

A természetbeni- és pénzadományok adta kereteik között az alábbi területeken próbálnak segíteni:

  • Felmérik a nehéz helyzetben élő családok, idősek, betegek, hajléktalanok szükségleteit és a környezettanulmányozást követően megszervezik támogatásukat.
  • Adományokat gyűjtenek, rendszereznek és osztanak szét a leginkább rászorulók körében.
  • Együttműködnek a helyi szociális ill. hasonló tevékenységet folytató civil szervezetekkel és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménnyel.
  • Nyaranta megszervezik a Karitász gyermektábort.
  • Természetbeni segítséget; életvezetési tanácsokat adnak.
  • Adventi programokat szerveznek (gyűjtés, szeretetvendégség)
  • Évente két alkalommal lelkigyakorlatra hívják a csoport önkénteseit
  • A kórházban és a szociális otthonokban igény szerint imaszolgálattal, lelki beszélgetéssel segítenek.
  • Kapcsolatot tartanak a megyei- és országos Karitász központtal.
  • Támogatói adatbankot tartanak fenn.

Dombovar Karitasz adomanyok

Az önkéntesekből szerveződött kisebb csoportjaik a fenti tevékenységeken túl, egyéb szolgálatokra specializálódtak.

Az imaszolgálatot végző önkénteseik imádságukkal kapcsolódnak a Karitász szolgálatához. Mottójuk:” Minden betegben, idősben, elesettben, rászorulóban Jézust kell látni!”

A Rózsafüzér Társulatunk keretében 10 csoport működik plébániai közösségünkben. A társulat tagjai napi szinten végzik imádságaikat a megjelölt imaszándékokért.

harang

A Jézus Szíve Család célja a Legszentebb Szív tiszteletének terjesztése. Jelenleg 11 család működik egy-egy apostol vezetésével, családonként 14 taggal. Évente 3 alkalommal minden tag kilencedet végez pontos beosztás szerint az erre a célra rendszeresített imafüzetből. „Minden hónap első csütörtökén szentségimádási órát tartunk papokért, papi hivatásokért, első pénteken engesztelő szentségimádást végzünk (belvárosi templom 17:00). Csütörtökönként egész napos szentségimádást tartunk a belvárosi templomban.” Csoportvezetők: Dr. Keller Margit és Kosaras Gyuláné Edit.

A Szentlélek Közösség egy Szentlélek Szemináriumot követően 2013 júniusában alakult katolikus karizmatikus közösségként. Mindennapjaikban és összejöveteleiken igyekeznek a Szentlélek vezetését követni, a Tőle kapott karizmákban fejlődni, azokkal szolgálni.

Szolgálataik: dicsőítés, közbenjáró ima, tanítás, tanúságtétel, evangelizáció, lelkigyakorlatok. Találkozóik a Szent Imre Közösségi Házban (Rákóczi u. 71/a) zajlanak csütörtökönként 18.00 – 20.00 óra között. Közösségvezető: Tolnai László

A Szent II. János Pál pápa Antióchia közösség a 16-24 éves korosztályt szervezi plébániai közösségekbe, amelyek elsődleges célja, hogy a felnőtté válásban segítsék a tagokat. A fiatalok egymást hívják a találkozókra, ezzel missziós feladatot látnak el. A pandémia időszakában a nagyhétvégék elmaradtak, de remélhetőleg ősszel már megrendezésre kerülhetnek. A dombóvári Antióchia közösség vezetői: Magyarfalvi Géza és felesége, Haszonics Krisztina.

A Házas Hétvége közösség a szentségi házasságban élő házaspárok, valamint az egyház szolgálatára felszentelt papok és szerzetesek számára nyújt megújulási lehetőséget, hogy kapcsolataik új, nyitott, dinamikus és a szentségeket a hétköznapokban is megélő szeretetteli kötelékekké váljanak. A résztvevőknek segít felfrissíteni, mélyebbé tenni és megerősíteni a kapcsolatokat Istennel, egymással és önmagukkal.

Szociális otthonok látogatásának keretében önkénteseink vasárnaponként és hetente egy hétköznapon, illetve előre megbeszélt időpontokban, mindhárom dombóvári szociális otthonban (Aranysziget, Platán, Támasz Otthon) rövid imaórát tartanak áldoztatással. Mindegyik otthonban havonta egy-egy szentmise is bemutatásra kerül.

Hívő közösségünk tagjai, önkénteseink imádkoznak a kérések meghallgatásáért, a betegekért, a szenvedőkért és egymásért. Szívesen vállalják az ima szolgálatot bármilyen szándékra, kérésre a plébániai közösségben.

A plébánia területén működő Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 2016 szeptemberében került a Katolikus Egyház és a Pécsi Egyházmegye fenntartásába. A pedagógusok a kereszténység alapértékeinek óvodai nevelésükbe való beépítésével alapozzák meg a gyermekek erkölcsi értékrendjét.  Az intézmény nevelői közössége törekszik a szeretetteljes, elfogadó, érzelmi biztonságot nyújtó, családias óvodai légkör kialakítására, mely a gyermekek harmonikus fejlődésének elengedhetetlen feltétele. Játékos formában, sok-sok verssel, mesével, dallal, sétákkal, kirándulásokkal fedezik fel a körülöttük lévő teremtett világ színes csodáit. Nevelőmunkájuk fontos eleme a hagyományőrzés, mely magában foglalja a német nemzetiségi kulturális nevelést is.

Lelki sétánk zárásaként Szent Anna napjához és egyben búcsújához közeledvén az alábbi imádságban kérjük Szűz Mária édesanyjának közbenjárását gyermekeinkért:

Szent Anna! Te légy a mi gyermekeinknek is anyja! Rád bízzuk, és anyai szeretetednek adjuk át őket. Esdd ki számukra mindazt a kegyelmet, amely itt a földön szükséges nekik, és lelkük javát szolgálja!

Esdj ki mindnyájuknak szívbeli szeretet Isten és embertársaik iránt. Óvd meg őket a bűntől, őrizd meg tisztának valamennyiüket! Ne engedd, hogy rossz példát mutassanak másoknak, és minket is óvj meg attól, hogy mi mutassunk helytelen példát gyermekeinknek!

Esdd ki számunkra, hogy Isten és felebarátaink szeretetében nevelhessük minden gyermekünket, és állj mellettük, hogy velünk együtt ők is elnyerhessék majd az örök üdvösséget. Ámen.

Fotó és forrás:

Dombóvári Római Katolikus Plébánia

Pécsi Egyházmegye

Wiedmer-Palipap Zsuzsa

Imádkozzunk a családokért! Családok Imakönyve, Martinus Kiadó – Szombathely, 2013

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

2022 január
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Közelgő események

Férfitalálkozó - Férfi munka:
Dombóvári Művelődési Ház (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.) -
2022. 01. 28. -
Férfitalálkozó - Férfi munka:
Szigetvár, Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola -
2022. 02. 04. -
Házasság Hete:
-
2022. 02. 06. - 2022. 02. 14.
Férfitalálkozó - Férfi sors:
Pécs, Magtár Látogatóközpont -
2022. 02. 10. -
Férfitalálkozó - Férfi sors:
Pécs, Magtár Látogatóközpont -
2022. 02. 11. -

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség