A szeptemberben Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kapcsán számos megemlékezés, kiállítás, tanulmány tekintett vissza a korábbi 34., szintén budapesti eucharisztikus kongresszusra (1938. május 25–29.). Az 1938-as évben helyi szinten is számos kezdeményezéssel csatlakoztak.

Pécsen a kongresszus emlékére újjáépítették a szőlőhegyekben megbúvó Szent Donátus kápolnát. Ehhez kapcsolódva két kiváló írás került fel pécsi történeti blogokra, egyikük Wéber Adrienn történész-könyvtáros jóvoltából a Csorba Győző Könyvtár, másik pedig Gyürüs Lajos révén a Régi Pécs blog-oldalra.[1]

Jelen írásunkban ennek okán – kiegészítésképpen – csak a mai Szent Donátus kápolna elődjének, az 1736 és 1937 között fennálló, korábbi kápolna eddig soha nem látott képekkel illusztrált történetének bemutatására vállalkoztunk.

Az 362-ben vértanúhalált halt Szent Donát püspök kultuszát az 1686-ban a török uralom alól felszabaduló Pécsre és Baranya megyébe betelepülő németek hozták magukkal. A Szent Donátus-kápolna Brüsztle József szerint 1736-ban a környező szőlős gazdák jóvoltából a Pécs város nyugati oldalán fekvő Szent Donátus dűlőnek is nevezett szőlőhegyek között épült fel.[2] A hagyomány szerint azonban már a ferences plébánia alapítása előtt a környékbeli szőlősgazdák építették „azon jámbor szándékból, hogy a szent vértanu püspökben védőszentjük legyen, kinek közbenjárására szőleikről az elemi csapások elháritását megnyerhessék.”[3] A szakirodalom azonban az 1736-os dátumot vette át: ám írásos forrás egyiket sem támasztja alá vagy cáfolja meg.

1790 után a kápolna a Szigeti-Külvárosi Szent Ferenc Plébániához tartozott, és így 1950-es feloszlatásukig a ferences szerzetesek gondozták. A jégverés és a zivatarelleni védőszentnek a Ferences Templomból induló körmenettel egybe kötött ünnepét minden év augusztus 7-ét követő vasárnap tartották meg.

A kápolnáról Szentkirályi István teológiatanár, egyháztörténész, pápai prelátus révén van összefoglaló ismeretünk. „A kápolna szilárd anyagból épült, erős falakkal; teteje zsindelyes, egy harang volt benne, 25 font (régi) sullyal.  (…) A kápolna keletnyugati irányban fekszik, hossza 3,58 + 4,05 m, - szélessége 3,05 m. Bejárata keletről van, a hajójában hordozható szószék és két pad van. A szentélyben két fal-beszögellés között lépünk be. A nyugati falára van az oltár elhelyezve. Az oltár Szt. Donátus püspök-vértanut ábrázolja, kezében csorbult kehellyek, annak emlékére, hogy életében egy törött kelyhet csodása egésszé tett. A kép alján két angyal van, egyikük kardot tart, mint a vértanuság eszközét és jelvényét; alattus (sic!) szőlőskert terül el, mely fölött zivatar vonul el és melyet zápor öntöz. Az oltár kereszttel és egyéb felszereléssel van ellátva, ereklyék, orgona és chorus nincsenek, a falakon Bold. Szüz és Szt. Antal képe van. egyéb felszerelések: kehely hozzávalókkal, egy miseruha. A felszerelés egyébként egyszerű, sőt kezdetleges.

Donatus kapolna regi

 

A régi Szent Donátus-kápolna 1937-ben[4]

A kápolna déli falához épitett 5,80 m hosszu és 1,88 m széles feliratból értesülünk, hogy Salimback Mihály 1772. évben a kápolnát renolváltatta. A Donátus-hegyen levő kőkeresztet 1856. évben Csonka József állitatta és P. Pilch Pius Ferences vikárius szentelte be.”[5]

 Donatus kapolna regi oltar

A régi Szent Donátus-kápolna oltára[6]

A Szent Donátus-kápolnában rendes istentisztelet sohasem volt, csak akkor, ha ezt valaki a plébánostól külön kérvényezte.[7]

A 20. századra a 18. századi kápolna befogadó képessége szűknek bizonyult, hiszen 2000 főre nőtt a környék (Aranyhegy, Deindol, Donátus, Szkókó) lakóinak száma, ekképpen a szőlőhegyi lakosok lelki gondozására alkalmatlanná vált. Így a Szent Donátus-kápolna katolikus hívei 1923-ban elhatározták a kápolna rendbe hozatalát és átalakítását, de csak terv szinten maradt.

Az újjáépítés gondolatát a Szigeti-Külvárosi Szent Ferenc Egyházközség vezetősége – egyre égetőbb szükségességét látva – csak az 1930-as évek közepére tudta érdemben felkarolni. Céltudatos előkészítő munkával 1934-ben egy telekvásárlás révén megnagyobbította a kápolna körüli területet. Az 1935-ös és 1936-os években minden gyűlésen foglalkoztak bővítéssel, egyúttal felkérve Hoffmann László pécsi műépítészt az újjáépítési tervek előkészítésével. 1937. május 23-án, Szentháromság vasárnapján egyhangú döntés született, hogy a kápolnát, 1938-ban, a kettős szent év jegyében fogják felépíteni és felszentelni.

1937. június 29-én celebrálta P. Jagicza Juvenál plébános az öreg kápolna utolsó szent miséjét, gyönyörű szentbeszédet tartva. Az utolsó szentmisét követően megkezdték a kápolna lebontását. A bejárat feletti, 1773-ból származó német nyelvű emlékkövet megőrizték, majd beépítették az új kápolnaépület falába.[8]

Donatus kapolna utolso szentmise 1937

 

Az öreg kápolna utolsó szentmiséje[9]

Az új Szent Donátus-kápolna újjáépítése 1937. július 19-én vette kezdetét, amikor P. Jagicza Juvenál ferences házfőnök, a Szent Ferenc Plébániatemplom plébános rövid fohász után, Isten dicsőségére és a hívek lelki üdvére megtette az első kapavágást.[10]

Donatus kapolna Elso kapavagas 1937

Jagicza Juvenál az új kápolna első, ünnepélyes kapavágása közben[11]

1937. augusztus 8-án, vasárnap, a donátusi búcsú keretében P. Jagicza Juvenál felolvasta az új kápolna alapítólevelét, amelyet az alapkőbe helyeztek el.

Donatus kapolna alapito okirat

Az új Szent Donátus-kápolna alapító okirata[12]

Az alapkő lerakását és megáldást Dr. Hanuy Ferenc pécsegyházmegyei prelátus-kanonok végezte.[13]

Donatus kapolna Jagicza Hanuy collage

Az új kápolna alapítólevelének felolvasása (P. Jagicza Juvenál)
és az alapkő megszentelése (Dr. Hanuy Ferenc prelátus) a régi kápolna utolsó búcsúján[14]

Az új Szent Donátus-kápolnát 1938. május 16-án szentelték fel.

Donatus kapolna uj

Az új Szent Donátus-kápolna 1938-ban[15]

Az írásunkban közölt képek a Pécsi Egyházmegyei Levéltár Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története (PEL III. 108.) kétkötetes, kéziratos dokumentumában, beragasztott fényképes illusztrációként találhatók meg.

Az új, 1938-ra épült Szent Donátus-kápolnáról szóló írások:

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva könyvtárvezető

Felhasznált irodalom

Szentkirályi István: A Donátus-kápolna = Pécsi Est, 1923. szeptember 30. 3.
Donátusi bucsu 1937 = Dunántúl, 1937. augusztus 8. 3.

A képek forrása, rövidítés

PEL - Pécsi Egyházmegyei Levéltár
PEL III. 108. - Schmidt Alfonz: Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia történeti naplója. I. kötet
Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története [1929–1950]. II. kötet

[1] Wéber Adrien: Az 1938-as eucharisztikus szent év emlékére emelt pécsi kápolna = https://blog.csgyk.hu/2021/08/06/az-1938-as-eucharisztikus-szent-ev-emlekere-emelt-pecsi-kapolna/ ; Gyürüs Lajos: Szent Donátus-kápolna és az Eucharisztikus Kongresszus (Régi Pécs blog) = https://regipecs.blog.hu/2021/09/04/szent_donatus-kapolna_es_az_eucharisztikus_kongresszus
[2] Brüsztle I. 1874. 360
[3] PEL III. 108. = 11. §. c. A Szent Donát püspökről és vértanúról nevezett kápolna. In: Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története I. 39. p.
[4] A kép forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története II. 20. p. Köszönöm Damásdi Zoltán egyházmegyei levéltáros kollégámnak a fényképek megküldését.
[5] Szentkirályi 1923. 3.
[6] A kép forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 20. p.
[7] PEL III. 108. = 11. §. c. A Szent Donát püspökről és vértanúról nevezett kápolna. In: P. Schmidt Alfonz: Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia történeti naplója. I. kötet 39. p.
[8] D 1937. 3.
[9] A kép forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 20. p.
[10] D 1937. 3.
[11] A kép forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 20. p.
[12] PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 20. p.
[13] D 1937. 3.
[14] A képek forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 22. p.
[15] A kép forrása: PEL III. 108. = Pécs, Szigeti-külvárosi Szent Ferenc plébánia története. II. 22. p.

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

2021 december
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

Pécsi Advent:
-
2021. 12. 06. - 2021. 12. 19.
Roráté szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 12. 06. -
Punya, egy falat kenyér c. kiállítás:
Pécs, Dóm Kőtár -
2021. 12. 06. - 2022. 01. 06.
Roráté szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 12. 07. -
Roráté szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 12. 08. -

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség