Felföldi László megyéspüspök 2022. február 19-én állandó diakónussá szentelte Asztalos Gábor Tamás akolitust a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. A székesegyházban bemutatott szentmisén részt vettek az egyházmegye papjai, a szentelendő családja, barátai és egyházmegyénk híveinek közössége. A szentelést követően Asztalos Gábor Tamás lakóhelyén, Nagynyárádon látja el a diakónusi szolgálatot.

Asztalos Gábor Tamást 2019. október 25-én lektorrá, majd pedig 2019. december 8-án akolitussá avatta Udvardy György érsek, korábbi apostoli kormányzó. Előzetes teológiai tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola teológia szakán végezte 2013-2019 között, majd részt vett a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet állandó diakonátusra felkészítő képzésében.

A szentelési liturgián Felföldi László megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, hogy ez az ünnep valójában a diakónusjelölt és családja, valamint az egyházmegye nagy családjának az igene Isten akaratára és hívó szavára. A püspök kifejezte abbéli kívánságát, hogy legyen ez az igen gyümölcstermő, Isten örömét és békéjét szolgáló hivatás a szentelendő életében.

20220219 Diakonusszenteles 014

A szentelés szertartása a jelölt bemutatásával és kiválasztásával kezdődött. Nyúl Viktor, a Pécsi Egyházmegye pasztorális helynöke a hagyományoknak megfelelően szólította a szenteléshez járulót, majd az Anyaszentegyház nevében kérte a főpásztort, hogy szentelje fel a jelöltet a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.

A főpásztor szentbeszédében az ünnep titkáról elmélkedett, mely – mint fogalmazott - Isten és ember találkozásának, a szeretet különleges megjelenésének a titka, mely megrendíti a szívet. Egy diakónusszentelési ünnepen a lelkipásztor ránéz a saját élethivatására, hiszen minden pap és minden püspök diakónus is egyben. Márpedig annyiban vagyunk papok és püspökök – hangsúlyozta -, amennyiben diakónusok is tudunk lenni, hisz ez az alap, amire építünk, ami egész hivatásunk lényegét adja.

20220219 Diakonusszenteles 010

A titok, ami megrendíti az embert ebben a küldetésben, amit Jézus mondott az olvasott evangéliumi szakaszban (Jn 15,9-17): „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket”. Hogyan? Mi alapján? Hogy kerültél ide? - fordult a szentelendőhöz a püspök. Hogy kerültek ide az atyák? Hogy kerültem én ide? Lehet ezt magyarázni különféle elméletekkel, de Isten különleges titka marad. Majd újra a jelölthöz intézve a szavait, így folytatta: az út, amelyen ideérkeztél, nem volt könnyű, nem volt egyszerű. Talán sejted, mikor érezted meg először a szívedben az istenkeresés titkát, hogy hiszel Istenben és szolgálni akarod őt. Mindnyájan keressük az utunkat a magunk logikája, elmélete szerint és egyszer csak rádöbbenünk, hogy nem nekünk kell keresn Istent, ő keres minket, ő az, aki mellénk áll. Onnantól kezdve ő mutatja az utat, az irányt és a szolgálat megszületik.

Az igen, a hit, a kapcsolat mindig szolgálat. Szolgálat a családban a hitvesnek, a gyermekeknek, a nagycsaládnak. Mától pedig számodra szolgálat a szolgálattevők között az Egyház közösségében. Köszönöm az atyáknak – mondta a főpásztor - hogy eljöttek, kifejezve ezzel: "Akarjuk, hogy velünk szolgálj. Befogadunk ebbe a csapatba, ebbe a közösségbe azért, hogy otthon légy, hogy érezd, nem vagy egyedül, és ebben a szolgálatban Isten közösségének gazdagságát, szépségét együtt kell megélnünk."

20220219 Diakonusszenteles 005

Szentbeszéde zárásában a megyéspüspök külön köszönetét fejezte ki, hogy a diakónusjelölt házastársa olvasta fel a szentleckét a szentelési liturgián. Az etiópiai tiszt megtéréséről szóló szentírási szakaszból (ApCsel 8, 26-39) hallhattuk, hogy a Lélek indítást adott Fülöpnek: „Menj, és szegődj a kocsi mellé!” A főpásztor kiemelte, ez minden papnak, püspöknek, diakónusnak a küldetése. Mit csinál Fülöp? Figyel a Lélekre. Figyel Istenre. És én? Hova kell mennem? Kit kell megszólítanom? Kik fognak mellém állni? Mit kell tennem? - hangzottak al a kérdések, majd a válasz: Nem tudom. Itt vagyok, élem az életem és Isten majd megadja a választ, megszólít, ott belül. Ez nem csak papokra, diakónusokra, hanem minden keresztény hívőre igaz – mutatott rá a püspök. Ezt a választ nem csodaként kell elképzelni. Isten valóságos jelenléte egy sejtelmes érzés, egy gondolat, egy halk kopogás: Szegődj mellém! Szólítsd meg! Hívd fel! Keresd meg! Indulj el, én ott leszek veled. Nem egyedül, nem rajtad múlik csak, de nélküled nem fog megtörténni, nem valósul meg. Ez a mi küldetésünk. Ez az Isten öröme, a barátsága és a ránk bízott feladat nagysága.

"Kívánom, hogy ebben a szolgálatban valóban megtaláld életednek örömét, megtaláld közöttünk a papi közösség biztonságát és megtaláld ennek a sokszor nagyon nehéz munka gyümölcsében az élet békéjét és szeretetét" – mondta a főpásztor.

20220219 Diakonusszenteles 015

A szertartás a jelölt ünnepélyes ígérettételével folytatódott, majd a szentelendő arcra borulva, míg a hívek térdelve énekelték a mindenszentek litániáját, amit a felszentelés követett, melyben a püspök kézfeltétellel adta tovább az apostoloktól kapott lelki hatalmat. Ezt követte a beöltözés, valamint az evangéliumos könyv, mint az igehirdetés szimbólumának átadása. A főpásztor, a jelenlévő papok, diakónusok békecsókkal köszöntötték a felszenteltet, aki a szentmise áldozati részénél a püspök jobbján segédkezett.

20220219 Diakonusszenteles 032

Az ünnepi szentmise zárásában Felföldi László pécsi megyéspüspök megköszönte a megjelentek részvételét és kívánságát fejezte ki, hogy mindnyájan erősödjünk meg hivatásunkban, küldetésünkben, majd a liturgia főpásztori áldással zárult.

Az állandó diakónus az egyházi rend szentségének első fokozatában részesül. Állandó diakónusi szolgálatra 34 év fölötti, nős férfiak jelentkezhetnek, akik szentségi házasságban élnek, és házastársuk is támogatja őket a diakónussá válásban. Az is jelentkezhet erre a szolgálatra, aki nem házas, ebben az esetben azonban vállalnia kell a nőtlen életformát, mivel a szentelés után nem házasodhat meg. A diakónusjelölteknek ezen kívül önálló megélhetéssel, felsőfokú hittudományi végzettséggel vagy ott megkezdett tanulmányokkal kell rendelkezniük. A Pécsi Egyházmegye kötelékében - az idei szentelést követően - immár nyolc fő állandó diakónus szolgál. Legutóbb 2020. október 25-én ünnepelhettünk diakónusszentelést egyházmegyénkben.

A diakónusszentelés szertartása megtekinthető egyházmegyénk YouTube-csatornáján.

Fotó: Hegyi László, Laufer László

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség