A koronavírus-járvány két éven át tartó kötöttségei után a hívek és a papság ismét együtt ünnepelhette húsvét vigíliáját a templomokban nagyszombat este, április 16-án. A pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban Felföldi László megyéspüspök vezette a szertartást, melyben hírül adták a világnak, hogy Krisztus dicsőségben feltámadt a halál sötétségéből. A főpásztor arra hívott minden hívő embert, hogy bátran adják tovább a húsvét, Jézus Krisztus fényének és világosságának gazdag üzenetét.

A szentmisén koncelebrált Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a székesegyház plébánosa, Nyúl Viktor pasztorális helynök, és Máger Róbert, az Egyházmegyei Hivatal püspöki irodaigazgatója. Az asszisztenciában szolgáltak a Pécsi Egyházmegye papnövendékei.

A szimbólumokban rendkívül gazdag liturgia kezdetén a sötét templom kapujában Felföldi László püspök a tűzszentelés szertartásában megáldotta a tüzet, melynek lángjával meggyújtották a Jézus élettelen testét szimbolizáló húsvéti gyertyát. A fellobbanó gyertyaláng Jézus dicsőséges feltámadását idézte, melyet a hívek egymásnak továbbadták, míg a fény lassanként betöltötte a templom egészét.

A csendes bevonulás után felhangzott az Exultet éneke, mely a húsvéti öröm kiáradását közvetítve sorolja fel az életünket átalakító kegyelmeket, melyek ezen a húsvéti éjszakán fakadtak.

11.pdf.02

Az olvasmányokban arról hallhattunk, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, majd hogyan küldte el hozzánk Szent Fiát, a Megváltónkat az idők teljességében.

Ezt követően felhangzott a Glória, az Istent dicsőítő énekünk, a három napon át tartó csend után újra megszólaltak a harangok, az orgona és a templom valamennyi csengője, hogy hirdessék a feltámadás örömhírét.

11.pdf.04

A szentlecke után újra felhangzott a negyvennapos böjti időben nélkülözött öröménekünk, az Alleluja, az evangélium pedig Jézus Krisztus feltámadását hirdette.

A szentbeszédben Felföldi László megyéspüspök rámutatott, emberi sorsunk sok szakasza kezdődik úgy, mint ez az este: sötétségben, bizonytalanságban, zavarodottságban, miközben próbálunk egy kis fényt keresni, mert vágyakozunk a világosságra, a reményre.

Amikor sötétség, zavar van a szívünkben, a gondolatainkban, az érzésvilágunkban, üljünk le Isten elé, várakozzunk a csöndben és kérjük őt, hogy adja meg számunkra a húsvéti éjszaka fényét, világosságát – fogalmazott a főpásztor. Mi ez a fény? Mi ez a világosság? Az, ami a szívünk mélyén elrendez, elindít mindent. Amely az apostolok lelkében is egyszer csak felgyulladt. Jézus halálával az ő életük is teljes sötétségbe borult. Várakoztak nagypéntektől kezdve vasárnap hajnalig. Egy parányi gyertyaláng megjelent ugyan számukra Mária Magdolna üzenetében - ahogy a liturgia kezdetén nálunk is megjelent a fény a templomajtóban - de az üzenet még nem megy át, még erős a bizonytalanság a szívükben. Aztán a tanítványok elindulnak, megtapasztalják a megtapasztalhatatlant, meglátják a láthatatlant, felgyullad a fény, a feltámadásnak, az életnek, a szeretetnek, a Feltámadottnak a fénye. De napjaink zavarodott világában nem jól égnek a szívekben ezek a gyertyák. Nem jól adjuk át a fényt a családi asztalnál, a közösségeinkben, a munkahelyeken – figyelmeztetett beszédében Felföldi László.

11.pdf.06

Merjünk lépni Krisztus fényével, világosságával, merjük továbbadni és átadni, hiszen ezért ajándékozta nekünk – buzdította a híveket a főpásztor. Ez az ajándék akkor válik életté, akkor válik világossággá, ha meg merjük mutatni, ha tovább adjuk. Legyünk bátrak ezzel a fénnyel ebben az egyre sötétebb világban, melyet Krisztus világossá, élővé és éltetővé akar tenni a mi szívünk, hitünk és szeretetünk által.

Az, hogy a lelkünkben valóban megtörtént-e ezen az éjszakán a húsvét, a feltámadás, az alleluja, az valójában holnap dől el. Várakozzunk és engedjük, hogy fény gyúljon bennünk, majd adjuk tovább, hogy ne csupán ezen az estén tartson, hanem valóban élet és remény legyen. Higgyük el, éljük meg, felelősek vagyunk azért, hogy mások szívében, lekében is Krisztus világossága, fénye, a Feltámadott öröme éljen – zárta elmélkedését húsvét éjszakáján Felföldi László megyéspüspök.

A szentbeszédet követően megáldotta a vizet, majd a keresztvízzel meghintette a híveket, akik megújították keresztségi ígéreteiket. A húsvéti vigília szertartása a főpásztor áldásával zárult.

11.pdf.08

A zenei szolgálatban a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa, az orgonánál Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika orgonaművész-zeneigazgatója működött közre.

A liturgia megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján, 

.

Fotó: YouTube

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség