Felföldi László megyéspüspök 2023. november 25-én állandó diakónussá szentelte Várda Ferenc akolitust a Pécsi Egyházmegye szolgálatára. A zsúfolásig megtelt máriagyűdi bazilikában celebrált ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegye papjai, diakónusai, a jelölt és családja, rokonai, barátai, köztük Szabó Róbert drávaszabolcsi református lelkész, valamint a hívek közössége. 

Az állandó diakónus a papi rend szentségének első fokozatában részesül felszentelés által. Szolgálatához tartozik az evangélium hirdetése, szentségek kiszolgáltatása (keresztség, áldoztatás, esketés), az oltár szolgálata, a betegek látogatása és áldoztatása, valamint temetési szertartások végzése.

2023 11 mariagyud 04

A most felszentelt Várda Ferenc teológiai tanulmányait a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán, majd a Semmelweis Egyetem Mentalhigiéné Intézetének lelkigondozó szakán, továbbá a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola pedagógus szakán folytatta, továbbá részt vett a Magyar Családterápiás Intézet pár- és családterapeuta képzésén.

2023 11 mariagyud 18

A szentelést követően Várda Ferenc a diakónusi szolgálatot az Alsószentmártoni Plébánia és a Szent Ferenc Cigány Plébánia területein végzi, ahol világi lelkipásztori munkatársként eddig is a szegények legszegényebbjei között, főként az Ormánság területén dolgozott.

2023 11 mariagyud 13

A szentelési liturgián Felföldi László megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket, különösképpen a szentelendőt, akihez fordulva ezt mondta: „A mai ünnep a te sorsodban, a családod sorsában egy különleges mérföldkő, mely különleges irányt mutat az Egyház útkeresésében, az Egyház közösségi életének megújulásában is”. Majd a főpásztor arra kérte a megjelenteket, hogy imádkozzanak Ferenc testvérért, hogy Isten tegye teljessé a jót, amit elkezdett benne.

2023 11 mariagyud 27

A szentmisében a szentelés szertartása a jelölt bemutatásával és kiválasztásával kezdődött. Lankó József alsószentmártoni plébános, a szent Ferenc Cigány Plébánia kormányzója szólította a szenteléshez járulót, majd az Anyaszentegyház nevében kérte a főpásztort, hogy szentelje fel a jelöltet a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.

2023 11 mariagyud 24

Lankó József plébános személyes kapcsolatukból merítve fordult a szentelendőhöz, akihez több mint 20 éve tartó közös szolgálat fűzi, melyben, ahogy fogalmazott, az evangélium segítő cselekedetté vált. Várda Ferencnek ugyanis, fogalmazott a plébános, különös képessége van arra, hogy meglássa az emberi szenvedést és a nyomorúságot, a bűnt és a bűn okozta sebeket és megpróbál rajtuk segíteni, mert minden embertársában meglátja a szeretetet, az értéket és az Isten jelenlétét. A jelöltnek minden találkozásában nagyon erősen jelen van ez a képessége, mely nagyban segíti az emberekhez való kapcsolódásban, hogy az örömhír társukká váljon a hit és az emberi élet útján.

2023 11 mariagyud 34

Felföldi László megyéspüspök szentbeszédében az isteni akarat titkáról elmélkedett, amely egy különleges pillanatának nevezte a diakónusjelölt szolgálatra szóló meghívását és az ahhoz kapcsolódó szentelési ünnepet. Isten akaratát életünkben mindnyájunknak alázattal és tisztelettel kell fogadni, mert ez az életünk Isten által adott teljessége, melynek a hétköznapok feladataiban történő megélése és kibontása már mindnyájunk személyes feladata.

2023 11 mariagyud 39

Az esketéskor és a diakónusszentelési szertartásban elhangzó, az Isten előtt megfontolt szándékot kutató kéréseket idézve a püspök elmondta, mindkettő arról szól, hogy az Istennel párbeszédben történik-e az igen kimondása, majd pedig a szövetségkötés folytatása.

2023 11 mariagyud 54

A főpásztor köszönetet mondott a szentelendőnek, hogy életében együtt halad az Istennel, keresi őt a mindennapokban, majd kifejezte háláját Várda Ferenc szüleinek, hitvesének és gyermekeiknek, akik szolgálatukkal a háttérben maguk is jelen vannak a szentelendő életében, mert a diakónus Istennek adott élete csak velük, családban élhető meg jól, szabadon és nyitott szívvel.

2023 11 mariagyud 30

Idézte a jelöltnek egy korábbi nyilvános előadásában elhangzottakat, melyben egy beteg embertársához fűződő kapcsolatáról beszélt, melyben, mint mondta, az emberi kapcsolatnak, a közösségnek a legfontosabb feladata, hogy meglássuk, amit és ahogy a másik lát, hogy látja-e az eget, az utat Istenhez, mert csak onnan kiindulva tudunk együtt gondolkodni. Ha igen, akkor létezik közös út, de ha nem, akkor ebben kell segíteni embertársunkat.

2023 11 mariagyud 53

„Isten megadta neked ezt a látásmódot, és ezt erősítsd a szívedben” – kérte a jelöltet a püspök. „Sok olyannal testvérünkkel találkozol, akiknek az életében parányi ez a rés, melyben az eget látják, de te melléjük tudsz lépni, és te tudod a tekintetüket abba az irányba fordítani, melyben megtalálják Istent. Kérlek, őrizd meg ezt a látásmódot a család titkában és szeretetében, a szolgálatodban és az Egyház, az egyházmegyénk útkeresésében, hogy ne csak a magunk parányi szolgálatát lássuk, hanem lássuk egymást és együtt tudjuk meghallani, megérteni és megvalósítani Isten akaratát” – fogalmazott a szentmise homíliájában Felföldi László püspök.

2023 11 mariagyud 41

Az szentbeszédet követő ünnepélyes ígérettételben a szentelendő arcra borulva, míg a hívek térdelve énekelték a mindenszentek litániáját, amit a felszentelés szertartása követett, melyben a püspök kézrátétellel adta tovább a jelöltnek az apostoloktól kapott lelki hatalmat.

2023 11 mariagyud 52

Ezt követte a beöltözés, valamint az evangéliumos könyv, mint az igehirdetés szimbólumának átadása: „Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél! Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is” – mondta az immár állandó diakónusi szolgáltra felszentelt Várda Ferencnek a püspök.

2023 11 mariagyud 64

A főpásztor, a jelenlévő papok, diakónusok békecsókkal köszöntötték az újdonsült diakónust, aki ezt követően, a szentmise áldozati részénél a püspök jobbján segédkezett az oltárszolgálatban.

2023 11 mariagyud 84

A diakónusszentelési szentmise zárásában Felföldi László pécsi megyéspüspök megköszönte a papok, diakónusok és a hívek részvételét az ünnepen. A püspöki záró áldást követően a liturgia az újonnan szentelt állandó diakónus, annak hitvese és gyermekeik külön főpásztori áldásával ért véget, megköszönve szolgálatukat, szeretetüket és szenvedéseiket, mellyel az idáig vezető úton és a jövő útján haladva továbbra is egymás mellett, egymásért és másokért szolgálnak majd.

2023 11 mariagyud 103

A diakónusszentelési szentmise agapéval zárult a máriagyűdi kegyhelyen. Állandó diakónust legközebb december 9-én, Bonyhádon szentel majd a Pécsi Egyházmegye főpásztora, melyről további részletek itt olvashatók.

A szentmiséről készült felvétel megtekinthető a

.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 június
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Közelgő események

Gyalogos zarándoklat a szentelendőkért:
-
2024. 06. 21. - 2024. 06. 21.
A székesegyház felszentelésének 133. évfordulója:
-
2024. 06. 21. - 2024. 06. 21.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.
Szentelési jubileumot ünneplő püspökök miséje a székesegyházban:
-
2024. 06. 29. - 2024. 06. 29.
Máriagyűdi ifjúsági találkozó:
-
2024. 07. 04. - 2024. 07. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség