Legyünk Isten szeretetének, csöndjének hordozói, fényének, világosságának átadói – mondta Felföldi László püspök március 30-án, nagyszombat este a pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban celebrált húsvéti vigílián, melyben hírül adtuk a világnak, hogy Krisztus dicsőségben feltámadt a halál sötétségéből. A főpásztor arra hívott minden hívő embert, hogy bátran adják tovább Jézus Krisztus fényének és világosságának gazdag üzenetét.  

A szentmisén koncelebrált Máger Róbert, az Egyházmegyei Hivatal püspöki irodaigazgatója, a székesegyház plébánosa és Resch András egri főegyházmegyés pap, a Neokatekumenális Út Közösség lelkipásztora. Az asszisztenciában szolgáltak a Pécsi Egyházmegye papnövendékei.

2024 03 30 nagyszombat

A szimbólumokban rendkívül gazdag liturgia kezdetén a sötétbe burkolózó templom előtti téren Felföldi László püspök a tűzszentelés szertartásában megáldotta a tüzet, melynek lángjával meggyújtották a Jézus élettelen testét szimbolizáló húsvéti gyertyát.

2024 03 30 nagyszombat 13

A főpásztor és asszisztenciája csendben vonult be a templomba húsvéti gyertyával, melynek lángját a hívek egymásnak adták tovább, a fellobbanó gyertyaláng fénye pedig lassanként betöltötte a székesegyházat, szimbolizálva Jézus dicsőséges feltámadását. Miközben a menet a húsvéti gyertyával a szentély elé érkezett, háromszor hangzott fel a Megváltó feltámadott életét ujjongva hirdető ének: Krisztus világossága! Istennek legyen hála!

2024 03 30 nagyszombat 24

A liturgiában felcsendült az Exultet gyönyörű éneke, mely a húsvéti öröm kiáradását közvetítve sorolja fel az életünket átalakító kegyelmeket, melyek a húsvéti éjszakán fakadtak.

2024 03 30 nagyszombat 23

Az olvasmányokban arról hallhattunk, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, majd hogyan küldte el hozzánk Szent Fiát, a Megváltónkat az idők teljességében.

2024 03 30 nagyszombat 41

Ezt követően felhangzott a Glória, az Egyház Istent dicsőítő éneke, miközben a szent három nap csendje után megszólaltak a székesegyház harangjai, az orgona és a templom valamennyi csengője, felgyulladtak a fények, hogy a feltámadás örömhírét hirdessék.

2024 03 30 nagyszombat 82

A szentlecke után újra felhangzott a negyvennapos böjti időben nélkülözött örömének, az Alleluja, az evangélium pedig Jézus Krisztus feltámadását hirdette.

2024 03 30 nagyszombat 58

Szentbeszédében Felföldi László életünk éltető csöndjéről beszélt. Mint mondta, az emberiség élete a csöndben kezdődött, és csöndben történt a megváltásunk: a születés, a kereszthalál és annak csúcspontja, a feltámadás mérhetetlen csöndje. Korunk világa betegesen éhezi és szomjazza a csöndet, a szeretet csöndjét, mely a levegő és a szeretet melletti másik életfeltételként visz minket előre, mert csak a csöndben érlelődhet az életünk.

2024 03 30 nagyszombat 52

Rámutatott, az emberiség életében mindig volt zavar, de az elmékben és szívekben mesterségesen, tudatos gonoszsággal soha nem okoztak ekkora sötétséget, mint a mi életünkben. A hazugság, a zavar, a bizonytalanság mély sötétsége borult ránk és ebben a sötétségben megszületett a félelem.

2024 03 30 nagyszombat 60

Az a félelem, amit nem lehet legyőzni fegyverrel, amit nem lehet legyőzni okoskodással, az a sötétség, amit egyedül és kizárólagosan Krisztus világossága képes legyőzni, egyetlen szál gyertya világával. Nehéz fénynek lenni és elhinni, hogy képesek vagyunk mások életébe világosságot, fényt hozni, mert sötétségben vagyunk. De a magunk parányi fényét át tudjuk adni, meg tudjuk vele gyújtani a másik ember gyertyáját és akkor fény születhet. Ez nem a szokványos húsvét éjszaka, hanem a létkérdés éjszakája, az embernek maradás éjszakája, az emberiség nagy családja, a Földünk, mint közös otthonunk megmaradásának titka múlik rajta.

2024 03 30 nagyszombat 77

Nem egy tanításról van szó – emelte ki beszédében a püspök –, nem egy kétezer éves üzenetről. Krisztus akkor és ma is ideáll közénk és ma is azt mondja: Én vagyok a világ világossága, azt akarom, arra vágyom, hogy életetek legyen és bőségben legyen.

2024 03 30 nagyszombat 83

Ennek a fénynek az igazi nagy győzelme a szívben nekünk keresztényeknek a keresztségünk. Az Egyház ebben a sötétségben, ebben a csöndben egy óriási megújulás útjára lépett, olyanra, amely mindent felül fog múlni és új lendületet fog hozni. De ebben hinni kell! Nem a zavart kell várnunk, hanem a megújulást, az életet, a lendületet a családok és az egyházközségek életében.

2024 03 30 nagyszombat 72

A főpásztor beszédében köszöntötte a Neokatekumenális Út Közösség (katolikus lelkiségi irányzat – A szerk.) székesegyházban megjelent, hófehér ruhába öltözött résztvevőit, akik – mint fogalmazott – szívükben megvívták a maguk harcát, és ellene mondtak a gonosznak, a sötétségnek, és Krisztus mellett, a feltámadás és a világosság mellett döntöttek.

2024 03 30 nagyszombat 55

A csönd mindnyájunk szíve legmélyén várakozik ránk és arra, hogy leüljünk egymással csöndes beszélgetésekre hittel és imádsággal – figyelmeztetett a főpásztor. Annyi sötétség van a fejünkben és a szívünkben, hogy szükségünk van látni a fényt, Krisztus fényét, hogy átragyogja a sötétséget, hogy keresztény közösségünk az emberiséggel és nagy családunkkal, az Egyház tagjaival újra ébredjen, újra életet éljen. Ne engedjük, hogy a sötétség, a világ félelme, a gerjesztett háborúk pusztítása a szívekben, a lelkekben tönkre tegye életünket, családjaink életét.

2024 03 30 nagyszombat 57

Legyünk Isten szeretetének, csöndjének hordozói, fényének, világosságának átadói és akkor Krisztus feltámadása meg fog erősíteni, új útra fog vezetni, velünk jön és azt mondja a szívünkben, amit az apostoloknak is sokszor elmondott: Békesség nektek! Én vagyok. Én VAGYOK. Ne féljetek! (vö. Lk 24) – zárta húsvéti szentbeszédét Felföldi László püspök.

2024 03 30 nagyszombat 74

Ezt követően a főpásztor megáldotta a vizet, majd meghintette vele a híveket, akik kezükben a húsvéti gyertyájukkal, megújították keresztségi fogadásukat. A húsvéti vigília zárásában a püspök köszönetet mondott az egyházmegye papságának és minden szolgálattevőnek a nagyböjti előkészületben való közreműködésért, majd áldott ünnepet, csöndet, fényt és világosságot kívánt mindnyájunknak, hogy valóban öröm, szeretet és béke legyen mindenki szívében.

2024 03 30 nagyszombat 42

A zenei szolgálatban a Pécsi Bazilika Mozart Kórusa, az orgonánál Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika orgonaművész-zeneigazgatója működött közre.

A vigília szentmise megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján:

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség