Az időjárás kegyes volt a Pécsi Egyházmegye május 11-én megtartott máriagyűdi gyalogos zarándoklatához. A Pécs és Máriagyűd közötti 22 kilométernyi úton zavartalanul haladt végig a mintegy 600-700 zarándok, köztük lelkipásztorok és világiak, fiatalok és idősek egyaránt.

A zarándoklat vezetője Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, aki az idei évben a „Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,13-14) mottóval a krisztusi tanítványság öntudatáért ajánlotta fel a zarándoklatot.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 06

A Pécsi Egyházmegye alapításának ezeréves évfordulójára emlékezve 2009-ben szervezték meg először azt a zarándoklatot, melynek úticélja azóta is minden évben Máriagyűd, Magyarország kiemelt jelentőségű Mária-kegyhelye. 

2024 05 11 mariagyud gyalogos 21

A gyalogos zarándokok reggel hét órakor gyülekeztek Pécs határában (a kerékpáron útra kelő mintegy 30 zarándok fél kilenckor startolt a székesegyháztól), majd indultak el az 58-as úton Szalánta és Túrony érintésével, két pihenőhelyet tartva a Gyűdi Szent Szűzhöz, Tenkes-hegy Fehér Asszonyához - ahogy a helybéliek nevezik a Szűzanyát -, hogy elébe vigyék szomorúságukat, fájdalmukat vagy épp hitüket, reményüket és hálájukat, megköszönve közbenjárását.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 34

A feszület és a zászló mögött haladó zarándokok csendben, imádkozva, vagy útitársaikkal beszélgetve rótták az olykor fárasztó, lehet, hogy fájdalmas, vagy épp örömteli és békét adó kilométereket. Több mint hatórányi gyaloglás elteltével lassan kirajzolódtak a máriagyűdi bazilika páros tornyai, melyek szelíd szeretettel köszöntötték a megfáradt zarándokokat. A kegyhelyre 14 óra után érkezett meg a menet eleje.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 120

A templom előtti lépcsősor tetején Keresztes Andor, a bazilika plébánosa személyesen köszöntötte a főpásztort és a híveket, akik közös imádságban mondtak hálát a megérkezés kegyelmi ajándékaiért, majd megpihent a test és felfrissült a lélek, hogy aztán ujjongó örömmel találkozzanak a szentmise liturgiájában az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztussal.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 147

A szentmise elején a kegyhely szabadtéri oltáránál a főpásztor külön köszöntötte az 5 esztendős legfiatalabbat, valamint a legidősebb zarándokokat, köztük a legidősebbeket, akik között 85 év fölöttiek is voltak.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 145

Felföldi László köszönetet mondott a zarándoklat szervezőinek és minden közreműködőnek, akik, ahogy fogalmazott, jelenlétükkel, vagy épp a háttérben végzett munkájukkal mutatták meg a szolgálat és a szeretet igazi nagyságát.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 157

„Adjunk hálát az úton megélt beszélgetésekért, a csöndért, az imákért, az énekekért, az úton mellénk szegődött zarándoktársainkért, a gyermekekért, az idősekért és mindazokért, akikkel együtt járjuk földi életünk útját” – buzdította a résztvevőket a püspök.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 161

Szentbeszédében a főpásztor a közelgő egyházi ünnepekhez kapcsolódóan az Úr Jézus mennybemenetelének üzenetét, a pünkösd adományát és az Egyház megújulásának fontosságát fűzte össze.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 152

Mint mondta, a tanítványok Jézus mennybemenetelének tanúiként megtapasztalták a lelki kapcsolat lényegét Istennel és egymással. Megértették, hogy Jézus velük lesz minden nap az idők végezetéig (vö. Mt 28,20).

2024 05 11 mariagyud gyalogos 183

A pünkösd adományai közül a főpásztor a közös nyelv, vagyis egymás megértésének mai példájaként a kultúra, a szív és a gondolkodásmód rendkívüli gazdagságát emelte ki, melyet a Pécsi Egyházmegye a mindennapjaiban megtapasztal a horvát, német és a magyar ajkú hívek békés egymás mellett és egymással élésének köszönhetően, melynek szép tanúbizonysága volt a liturgia olvasmányainak horvát és német nyelven történő felhangzása is.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 181

Az egyházi közösségek megújulásáról szólva Felföldi László beszédében úgy fogalmazott, láttuk, hogyan omlott össze szemünk előtt a kultúránk, hogyan szűntek meg a társadalmi közösségeink, az a kapcsolati erő, mely egyben tartotta a családokat, fiatalokat és időseket. Nekünk, keresztényeknek az a küldetésük, hogy az embert, a családokat, a közösségeket újjáteremtsük. Hallgassuk meg egymást és figyeljünk egymásra, hogy újra megszülethessen az az élet, ami most hiányzik a környezetünkből, sorsunkból – figyelmeztetett a püspök.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 164

Bátor és jó szívvel tekintsünk az előttünk álló feladatokra és a mellettünk élő szeretteinkre. Kérjük a Szentlélek közbenjárását, hogy értsük meg egymást, hitvest, gyermeket és testvért, mert közös nyelv nélkül nem lehet az életet megnyerni. Kössünk szövetséget, hogy újra rátaláljunk a kereszténység semmivel nem pótolható üzenetére! Mert csak a közösséggel, élő és éltető kapcsolattal önmagunkkal és egymással tudjuk teljesíteni azt a csodálatos feladatot, amit Jézus az evangéliumban ránk bízott: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Mindezt hogyan? Jézus erre a kérdésre is választ adott: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6) – zárta Jézus mondatával a zarándokmise homíliáját Felföldi László püspök.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 185

A szentmise és a zarándoklat főpásztori áldással ért véget. A zarándoklatról készült fotók megtekinthetők a lenti képriportunkban.

2024 05 11 mariagyud gyalogos 132

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal ezúton is köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek a zarándoklat biztosításáért, Szalánta és Túrony községek önkormányzatainak, valamint a Túronyi Református Gondozó Egyházközségnek a támogatásért, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász munkatársainak és önkéteseinek a szerepvállalásáért.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség